Hz. Zeynep Kimdir? Hz. Zeynep'in Hayatı Ve Kıssası… Hz. Zeyneb Nasıl Öldü, Şehadeti Nasıl Oldu?

Hz. Zeynep Kimdir? Hz. Zeynep'in Hayatı Ve Kıssası… Hz. Zeyneb Nasıl Öldü, Şehadeti Nasıl Oldu?

Hz. Zeynep Kimdir? Hz. Zeynep'in Hayatı Ve Kıssası… Hz. Zeyneb Nasıl Öldü, Şehadeti Nasıl Oldu?

Hz. Zeynep, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) en büyük kızıdır. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) 30 yaşında iken kızı Hz. Zeynep dünyaya gelmiştir. Hz. Muhammed'e peygamberlik geldiği zaman ise 10 yaşındaydı. Hz. Zeynep, annesi Hz. Hatice ile birlikte Müslümanlığı kabul etmiştir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

 Hz. Zeynep Kimdir? 

 Hz. Zeynep, Hz. Muhammed'in (S.A.V.) en büyük kızıdır. Peygamber Efendimize, peygamberlik görevi gönderildiğinde annesi Hz. Hatice ile birlikte Müslüman olmuştur. Hz. Hatice'nin isteği ile kuzeni Ebü'l-As bin er-Rebi ile 15 yaşında evlenmiştir. Evliliği mutlu bir şekilde sürmüştür.

 Hz. Zeynep'in Müslüman olması kocasını pek etkilemedi. Hz. Zeynep kendisine her ne kadar Müslümanlığın güzelliklerini anlatsa da kocası eski inançlarından ve ticaretle alakalı batıl inançlarından vazgeçmek istememiştir.

 Müslümanların Medine'ye hicret etmesi Hz. Zeynep açısından oldukça zor olmuştur. Kocası ve Müslüman kardeşleri arasında kalmıştır. Sonrasında ise babası ile birlikte Medine'ye göç etmiştir. Hicret olayının 6. yılında Şam'dan Kureyş'e ait olan bir kervanın Şam'dan çıkarak Mekke'ye gittiği haberi gelmiştir. Bu kervandaki müşriklerin Müslümanlara saldıracağı konuşuluyordu.

 Hz. Muhammed (S.A.V.) Zeyd bin Harise komutasındaki 70 bin kişilik askeri birlik ile kervanı ele geçirdi. Mallara da el koydu. Birkaç kişi de esir alındır. Bunlar arasında Hz. Zeynep'in kocası Ebü'l As'da vardır. Hz. Zeynep kocasını himayesine alarak serbest kalmasını sağlamıştır. Sonrasın Ebü'l As Müslüman olmuştur.

 Hz. Zeyneb Nasıl Öldü, Şehadeti Nasıl Oldu?

 Hz. Zeynep Hicret'ten yaklaşık 8 yıl sonra vefat etmiştir. Cenazesini ise Ümmü Eymen yıkamıştır. Hz. Muhammed (S.A.V.) belindeki kuşağı Ümmü Eymen'e vererek bunu kızına kefen yapmalarını istemiştir. Cenaze namazını da Peygamber Efendimiz kendisi kıldırmıştır. Kızı gömülmeden önce kabrine inerek burada biraz beklemiştir. Burada Peygamber Efendimiz düşünceli ve üzgün görünmektedir. Sonrasında ise kabirden sevinç içerisinde çıkmıştır. Etrafında bulunan Müslümanlara şunu söylemiştir. "Kızımın zayıflığını düşünerek Allah'a onun kabir sıkıntısını hafifletmesi için dua ettim. O da duamı kabul etti."