Melek İsminin Anlamı Nedir? Melek İsmi Kur'an'da Geçer Mi, TDK Sözlük Anlamı Ne Demek?

Melek İsminin Anlamı Nedir? Melek İsmi Kur'an'da Geçer Mi, TDK Sözlük Anlamı Ne Demek?

Melek İsminin Anlamı Nedir? Melek İsmi Kur'an'da Geçer Mi, TDK Sözlük Anlamı Ne Demek?

Tamamen nurdan yaratılan, iradesi ve cinsiyeti olmayan varlıklara melek denir. Ülkemizde kız çocuklarına verilen isimlerden biri olan Melek, günahsız ve kutsal anlamına gelir. Türkiye'de yaklaşık 196 bin kişi Melek ismini taşımaktadır. Bu kişilerin dörtte biri İstanbul'da ikamet ediyor. 

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

  Melek İsminin Anlamı Nedir? 

 Melek, gözle görülmeyen, soyut ve nurani varlıklara verilen ortak addır. Tüm semavi dinlerde ve kutsal kitaplarında melekler ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Meleklerin aklı olsa da iradesi yoktur. Bu nedenle kayıtsız şartsız, tam bir teslimiyet içerisinde Allah'a itaat ederler. 

 İslam inancına göre insan, melekten daha üstün konumdadır. Çünkü, insana hem akıl hem de irade verilmiştir. Doğru ile yanlışı ayırt etme ve seçme şansı verilen insan Allah'ın halifesi olarak yeryüzüne gönderilmiştir. Bu nedenle meleklerden Hz. Adem'e secde etmeleri istenmiştir. İlk secde eden melek ise İsrafil olmuştur. Hz. Adem secde etmeyen İblis ise, sanıldığı gibi melek değil cin taifesindendir. 

 Melek İsmi Kur'an'da Geçer mi? 

 Melek ismi, Kuran'ı Kerim'de 100'e yakın ayette geçer. Örneğin, Kadir Suresinin 4. ayetinde, Cebrail başta olmak üzere tüm meleklerin, sabah ezanına kadar yeryüzüne indiğinden bahsedilir. 

 Bakara Suresinde ise melekler ile Allahu Teala arasındaki konuşma nakledilir. Melekler, Allah'a yeryüzünde bozgunculuk çıkaracak bir varlık olan insanı mı halife olarak atacağını sorar. Allah ise meleklere ''ben sizin bilmediğinizi bilirim'' diye cevap verir. 

 Melek Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir? 

 Melek kelimesinin terim anlamı: Tamamen nurdan yaratılmış, gözle görülmeyen, cismani değil nurani varlıklar. 

 Melek kelimesinin mecazi anlamı: Tertemiz, günahsız, masum. 

 Kuran'ı Kerim'de Geçen Melekler ve Görevleri 

 Kuran'ı Kerimde birçok meleğin ismi geçer. Örneğin halk arasında ''Azrail'' olarak bilinen meleğin Kuran'daki adı Melekül Mevt'dir. Melekül Mevt kelimesinin sözlük anlamı ölüm meleğidir. 

 İsrafil'in adı ise ''Münadi'' olarak geçer. Münadi, çağıran ve davet eden demektir. Mahşer gününde Sur borusunu üfleyecek olan İsrafil'in diğer görevi Levh-i Mahfuz'u korumaktır. Levh-i Mahfuz, gerçekleşen ve gerçekleşecek tüm olayların yazılı olduğu gizli levhadır. 

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

 Kiramen Katibin melekleri ise insanın sağ ve sol omuzlarında bulunur. Sağ omuzda bulunan melekler sevapları, sol omuzdakiler ise günahları yazarlar. 

 Tasavvufi kaynaklarda da birçok meleğin adı geçer. Örneğin Müheymin Melekleri, Allah'ın Zatı'nı hayran hayran seyreden meleklerdir. 

 Melek ile Birlikte Kullanılan Diğer İsimler Nelerdir? 

 Melek ismiyle birlikte kullanılan diğer isimlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 

 1- Ceren 

 2- Elif 

 3- Huri

 4- Ceren 

 5- Nil 

 

Lavin İsminin Anlamı Nedir? Lavin İsmi Kur'an'da Geçer Mi, TDK Sözlük Anlamı Ne Demek?

Lavin İsminin Anlamı Nedir? Lavin İsmi Kur'an'da Geçer Mi, TDK Sözlük Anlamı Ne Demek?