Minber Nedir, Tdk Sözlük Anlamı Ne Demek? Minber Kaç Basamaklı Olmalıdır?

Minber Nedir, Tdk Sözlük Anlamı Ne Demek? Minber Kaç Basamaklı Olmalıdır?

Minber Nedir, Tdk Sözlük Anlamı Ne Demek? Minber Kaç Basamaklı Olmalıdır?

Minber, üstünde hutbe okunabilen, merdivenli bir yapıya verilen isimdir. Genel olarak bakıldığında mimari yönden cami içinde mihrabın sağ tarafına denk gelecek biçimde inşa edilir. İmamın, özellikle cemaate yüksek olan bir alandan hitap edebilmesini sağlamak için merdivenli şekilde tasarlanmış cami içi tamamlayıcı yapıdır. Minber; mermer, ahşap ve tuğla gibi maddelerden yapılabilir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

 Minber ve Hutbe Nedir?

 Minber; camilerin içerisinde, hatibin çıkarak hutbe okuduğu, merdivenli olan ve yüksekçe, özel bir yeri ifade eder. İmam hutbeyi mevcut olan merdivenin basamakları üstünde okur. Merdivenli bir yapıda, imamın sesini tüm cemaate duyurabilmesi hedeflenmiştir.

 İmamın minber üzerinden cemaate hitap etmesine ise hutbe adı verilir. Bazı camilere bakıldığında minberin karşısına denk gelecek şekilde ya da caminin sol tarafında bulunacak biçimde müezzin mahfili bulunur.

 Minber Kelimesinin Türk Dil Kurumu Sözlüğündeki Karşılığı Nedir?

 Minber kelimesi günümüzde en sık kullanılan ve en çok bilinen kelimelerden bir tanesidir. Minber kelimesinin kökeni Arapçadır ve Arapça dilinden Türkçeye geçmiş bulunmaktadır. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre minber sözcüğünün anlamı şu biçimdedir:

Camilerin içerisinde hutbe okunan merdivenli olan, yüksekçe yer

Şeklinde tanımlanmıştır.

 Minber Kaç Basamaklı Olmalıdır?

 Bitki motifleri ile birlikte geometrik şekiller ile süslenebilen minberler camin iç kısmımın süslenmesi ile ve mimari üslubu ile bir bütünlük arz etmektedir. Günümüzde bakıldığında ise minberlerin yapısı beş, yedi, dokuz ya da daha fazla basamaklı şekillerden meydana gelir. İmam, genelde yedinci basamakta durur. Başka bir deyiş ile caminin büyüklüğü değiştikçe minber de değişir. Bu sebepten dolayı minberin kaç basamaklı olması gerektiği konusunda net bir bilgi söylenemez.

 Minber Neyi Temsil Eder?

 Minber camilerin içerisinde politik veya toplumsal nitelikteki konuların odak noktasıdır. Bu nedenle simgesel açıdan devleti sembolize edebilen mimari bir formdur.