Mülk Suresi Türkçe, Arapça Okunuşu Ve Anlamı: Mülk Duası Faziletleri Ve Faydaları (Tefsir Ve Diyanet Meali Dinle)

Mülk Suresi Türkçe, Arapça Okunuşu Ve Anlamı: Mülk Duası Faziletleri Ve Faydaları (Tefsir Ve Diyanet Meali Dinle)

Mülk Suresi, Allah’ın varlığını ve birliğini göstermektedir. Kur’an-ı Kerim’de 29. Cüzde yer alan sure 30 ayetten oluşmuştur. Pek çok fazileti olduğu için Hz. Muhammed tarafından sık sık okunması tavsiye edilen surelerden biridir.

Mülk Suresi Türkçe, Arapça Okunuşu ve Anlamı

Mülk Suresi’nin asıl dili, Kur’an-ı Kerim’in de dili olan Arapçadır. Ancak Arapça bilmeyen kimseler Türkçe okuyarak ibadet edebilir, faziletlerinden yararlanabilirdir. Mülk Suresi diğer bir adı olan Tebareke ismiyle de anılabilmektedir. Kıyamet gününden bahseden Tebareke duası, ölümden sonra yaşanacaklar hakkında bilgi vermektedir.

Mülk Suresi, Allah’a iman etmeyen kimselerin yanlış yolda olduklarını anlatır. Bu kimselerin çekeceği cehennem azabından bahsedilir. Mülk Suresi, inananların karşılaşacağı güzellikler hakkında da bilgi vermektedir. Allah’ın tek olduğunu, en büyük güce onun sahip olduğunu anlatır. Daha önce kendisini ve peygamberlerini yalanlayan kişilere neler olduğu hakkında bilgi vermektedir. Bu sebeple Mülk Suresi Hz. Muhammed’i ve iman edenleri, iman etmeyenlere karşı koruyan bir suredir.

Mülk Suresi Türkçe Okunuşu

 1. Bismillahirrahmanirrahim
 2. Tebârakellezî bi yedihil mulku ve huve alâ kulli şey'in kadîr(kadîrun).
 3. Ellezî halakal mevte vel hayâte li yebluvekum eyyukum ahsenu amelâ(amelen), ve huvel azî zul gafûr(gafûru).
 4. Ellezî halaka seb'a semâvâtin tibâkâ(tibâkan), mâ terâ fî halkır rahmâni min tefâvut(tefâvutin), ferciıl basara hel terâ min futûr(futûrin).
 5. Summerciıl basara kerrateyni yenkalib ileykel basaru hâsien ve huve hasîr(hasîrun).
 6. Ve lekad zeyyennâs semâed dunyâ bi mesâbîha ve cealnâhâ rucûmen liş şeyâtîni ve a'tednâ lehum azâbes saîr(saîri).
 7. Ve lillezîne keferû bi rabbihim azâbu cehennem(cehenneme), ve bi'sel masîr(masîru).
 8. İzâ ulkû fîhâ semiû lehâ şehîkan ve hiye tefûr(tefûru).
 9. Tekâdu temeyyezu minel gayz(gayzi), kullemâ ulkıye fîhâ fevcun seelehum hazenetuhâ e lem ye'tikum nezîr(nezîrun).
 10.  Kâlû belâ kad câenâ nezîrun fe kezzebnâ ve kulnâ mâ nezzelallâhu min şey'in entum illâ fî dalâlin kebîr(kebîrin).
 11. Ve kâlû lev kunnâ nesmeu ev na'kılu mâ kunnâ fî ashâbis saîr(saîri).
 12. Fa'terefû bi zenbihim, fe suhkan li ashâbis saîr(saîri).
 13. İnnellezîne yahşevne rabbehum bil gaybi lehum magfiratun ve ecrun kebîr(kebîrun).
 14. Ve esirrû kavlekum evicherû bihî, innehu alîmun bi zâtis sudûr(sudûri).
 15. E lâ ya'lemu men halaka, ve huvel latîful habîr(habîru).
 16. Huvellezî ceale lekumul arda zelûlen femşû fî menâkibihâ ve kulû min rızkıhî, ve ileyhin nuşûr(nuşûru).
 17. E emintum men fîs semâi en yahsife bikumul arda fe izâ hiye temûr(temûru).
 18. Em emintum men fîs semâi en yursile aleykum hâsıbâ(hâsiben) fe se ta'lemûne keyfe nezîr(nezîri).
 19. Ve lekad kezzebellezîne min kablihim fe keyfe kâne nekîr(nekîri).
 20. E ve lem yerav ilât tayri fevkahum sâffâtin ve yakbıdne, mâ yumsikuhunne illâr rahmân(rahmânu), innehu bi kulli şey'in basîr(basîrun).
 21. Em men hâzâllezî huve cundun lekum yansurukum min dûnir rahmân(rahmâni), inil kâfirûne illâ fî gurûr(gurûrın).
 22. Em men hâzâllezî yerzukukum in emseke rızkahu, bel leccû fî utuvvin ve nufûr(nufûrın).
 23. E fe men yemşî mukibben alâ vechihî ehdâ em men yemşî seviyyen alâ sırâtın mustakîm(mustakîmin).
 24. Kul huvellezî enşeekum ve ceale lekumus sem'a vel ebsâra vel ef'idete, kalîlen mâ teşkurûn(teşkurûne).
 25. Kul huvellezî zeraekum fîl ardı ve ileyhi tuhşerûn(tuhşerûne).
 26. Ve yekûlûne metâ hâzâl va'du in kuntum sâdikîn(sâdikîne).
 27. Kul innemâl ilmu indallâhi ve innemâ ene nezîrun mubîn(mubînun).
 28. Fe lemmâ raevhu zulfeten sîet vucûhullezîne keferû ve kîle hâzâllezî kuntum bihî teddeûn(teddeûne).
 29. Kul e raeytum in ehlekeniyallâhu ve men maıye ev rahımenâ fe men yucîrul kâfirîne min azâbin elîm(elîmin).
 30. Kul huver rahmânu âmennâ bihî ve aleyhi tevekkelnâ, fe se ta'lemûne men huve fî dalâlin mubîn(mubînin).
 31. Kul e raeytum in asbaha mâukum gavran fe men ye'tîkum bi mâin maîn(maînin).

Mülk Duası Faziletleri ve Faydaları

41 kez okuyan kişiye kaza ve bela bulaşmaz.

Yatsı namazından sonra okunması imanlı ölmeyi sağlar.

Her gün okunduğu taktirde kabir azabından korur.

Vefat eden kimselerin arkadaşından okunması kabir azabını dindirir.

Mülk Suresi okuyan kişiye kıyamet günü şefaat edilmesini sağlar.

Gece okuyup uyuyan kişiye gönderilen bir melek bulunur. Bu melek sayesinde tüm gece korunur.

Yatsı namazının ardından Secde Suresi ile okunursa Kadir gecesinde okumuş gibi sevap alınır.

Mülk Duası Ne Zaman Okunur?

Mülk Suresi, istenildiği zaman okunabilen bir suredir. Ancak faziletlerinden yararlanmak isteyen kimseler, belirtilen zamanlarda belirtilen adetlerde okumalıdır. Mülk duasını okumanın belirli bir tarih veya zamanı yoktur. Allah’a ibadet etmek isteyen Müslümanlar, ibadet esnasında bu sureden veya ayetlerinden yararlanabilir.

Mülk Suresi Ne için Okunur?

Mülk Suresi pek çok açıdan insanlara yardım eder. Kaza ve belalardan korunmak için, ihtiyaç anında Allah’tan yardım dilemek için okunabilir. Çok hasta olan ve kabir azabından korkan kişiler bu sureyi okuyarak rahatlar. Ölmüş kişinin arkasından okumak, o kişinin kabir azabını dindirir. Kıyamet gününden korkan kişiler, o gün geldiğinde kendilerine şefaat edilmesini isteyerek okumaktadır.

{$ item.Title $}
{$ item.Title $} © {$ item.Files[0].Sources[0] $}
{$ item.DailyVideosDetails.Section_Title $}
{$ item.Title $}
{$ item.DailyVideosDetails.Section_Title $}
{$ item.Title $}
{$ item.DailyVideosDetails.Section_Title $}
{$ item.Title $}
{$ photo.Metadata.Title $}
{$ item.DailyVideosDetails.Section_Title $}
LG
MD
SM
XS