Sabah Namazı Vakti Ne Zaman Girer? Sabah Namazı Ne Zamana Kadar Kılınmalıdır?

A A

19.02.2021 - 01:56

Müslümanlara farz olan beş vakit namazdan birisi olan sabah namazı yeni günün ilk namazıdır. Sabah namazı erken bir vakitte eda edilir. Sabah namazı vaktini takvimlerden ve diğer kaynaklardan takip etmek mümkündür. Sabah namazı vaktinin ne zaman girdiğini bilmek ve ne zamana kadar kılınmasına cevaz verildiğini öğrenmek de şarttır. Çünkü sabah namazı kaza edilebilir. Bu özelliği de sabah namazı vaktinin ne zaman girdiğini doğru olarak bilmeyi zorunlu kılar. Sabah namazı vakti geçtikten sonra kaza edilmesi imkanı verilmiştir.

Sabah Namazı Vakti Ne Zaman Girer? Sabah Namazı Ne Zamana Kadar Kılınmalıdır?

Sabah Namazı Vakti Ne Zaman Girer?

Müslümanlığın şartlarından olan 5 vakit farz namazlarından sabah namazı ne zaman kılınır? Bir önceki gecenin son farz namazı olan yatsı namazı vakti sona erdikten sonra yeni günün sabah namazı vakti girer.

Bu sebeple sabah namazı vaktinin tam olarak ne zaman girdiğini bilmek önemlidir. Tan yerinin ağarması olan fecrin doğması ile sabah namazı vakti girer. Sabah namazı vakti güneşin doğmasına kadar da devam eder.
Kuran' da Bakara Suresi 2/ 187 ' de şöyle tarif edilmektedir: " Artık ( ramazan geceleri) eşlerinize yaklaşın ve Allah' ın sizin için takdir ettiklerini isteyin. Şafağın beyaz ipliği ( yani aydınlığı ), siyah ipliğinden ayırt edilinceye kadar orucu tamamlayın"
İmsak vakti; oruç yasaklarının başlama vaktidir. Buna fecr-i sadıkın oluşması denir. Yani tan yerinin ağarmasıdır. İmsak ile birlikte sabah namazının vakti girer ve bu vakitte artık sabah namazı eda edilebilir.
Hanefi mezhebine göre ise sabah namazının az bir miktar geciktirilerek kılınması tavsiye edilir. İsfar vaktinde kılınması tercih edilir. Hanefiler bunun daha müstehab, yani uygun olduğunu söylemişlerdir.
Yine Tırmizi' ye göre Peygamber Efendimizin de bunu tavsiye ettiği nakledilmiştir. Ancak sabah namazı vaktinin güneşin doğumuna kadar sürdüğünün de altı çizilmiştir.
Cebrail' in Hz. Muhammed'e imamlık ettiğine dair hadise göre ilk sabah namazını tan yeri ağardığında kıldırmıştır. İkinci gün Cebrail ortalık aydınlanıp güneşin doğmasına yakın sabah namazını kıldırmıştır. Ve böylece Peygambere " İşte bu iki vaktin arası, senin ve senin ümmetin için sabah namazının vaktidir" demiştir.( Tırmızi; Salat,1; Nesai; Mevakit;5-9, Muvatta, Vükut,3)
Şafi mezhebine göre ise sabah namazının erken kılınması faziletlidir. Safi mezhebine göre sabah namazı karanlık iken eda edilmelidir.
Mezheplerin farklı tavsiyeleri de olsa mutabık olunan sabah namazının vaktinin girdiği ve sona erdiği zaman dilimidir. Buna göre sabah namazı takvimde yer alan imsak vakti ile başlar ve güneş doğması ile sona erer.

Sabah Namazı Ne Zamana Kadar Kılınabilir?

Sabah namazı vaktinin ne zaman girdiğini tespit ettikten sonra hangi vakte kadar sabah namazının edası mümkündür sorusu karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada bir de " sabah ezanı" hakkında bilgilenmek gerekir.

Sabah namazı için ezan bu zaman aralığında ne vakit okunur? İşte sabah namazına çağrı niteliğindeki " sabah ezanı" da bu zaman aralığında okunur. Yani imsak vaktinden sonra güneşin doğumundan önce okunur.
Sabah namazı imsak vaktinden bir müddet sonra okunur. İnsanların namaz vaktini bilebilsinler diye çağrı yapılan sabah ezanı namazdan önce okunur.
Bu bilgilere göre 4 adet zaman diliminden oluşan bir vakit vardır. Bu da şöyledir. Tan yerinin ağarması ile başlayan imsak vakti. İmsak vaktinden itibaren sabah namazı vakti girmiş demektir. Bu vakitten itibaren sabah namazı kılınabilir. İkinci zaman aralığı güneşin doğumundan 1 saat önceki zaman aralığıdır ki; bu saatte sabah ezanı okunur. Sabah ezanı çağrısı ile birlikte sabah namazı kılınabilir. Artık sabah namazı vakti yavaş yavaş bitmek üzeredir.
Sabah namazı güneşin doğumu ile birlikte artık kılınamaz. Fecr-i sadıkın oluşması ile başlayan sabah namazı vakti sona ermiştir.

Sabah Namazı Nasıl Ve Ne Zamana Kadar Kaza Edilebilir?

Sabah namazının kaza edilmesi mümkündür. Hanefi mezhebine göre tam namaz kılınırken güneş doğmuşsa bu namaz bozulur ve kaza edilmelidir. Diğer yandan zamanında sabah namazını kılamamış olan müslüman sabah namazını kaza edebilir.

Sabah namazının kaza edileceği bir vakit bulunmaktadır. Ve ancak bu vakitte sabah namazının kazası mümkündür. Bu vakit " kerahet vaktinden sonra ve öğlen namazından önceki zaman dilimidir."
" Kerahet vakti" şöyledir; sabah namazı vaktinin sona erdiği güneşin doğumundan sonraki 45 dakikalık zaman dilimi " kerahet vakti"dir. Bu 45 dakikalık zaman diliminde sabah namazı kaza edilemez.
Sabah namazının kaza vakti işte bu kerahet vaktinden sonra başlar ve öğle namazı vaktinden önce de biter. Yani sabah namazının kaza edilmesi için dar bir zaman dilimi mevcuttur.
Ayrıca müslümanın sabah namazını kazaya bırakması da pek makbul görülmez. Hele alışkanlık haline getirmesi hiç hoş görülmez.
Peygamber Hz. Muhammed ( s.a.s ) de birçok hadiste sabah namazına devamda hayır olduğunu belirtmiştir. Dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır, buyurmuştur. Sabah namazı çok faziletlidir.
Sabah namazı başta olmak üzere bilerek namazı kazaya bırakmak doğru görülmemiştir. Bu hallerde gecikmeksizin tövbe ederek derhal veya ilk fırsatta kazayı eda etmek gerekir.

Sabah Namazı Kaç Rekat Olarak Kılınır?

Sabah namazı toplam 4 rekattır. Sabah namazı iki rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak şeklinde toplamda dört rekat olarak eda edilir. Tüm 2 rekatlı vakit namazlarında olduğu gibi kılınır, elbette niyetler namazın vaktine göre edilir.