Sünni Nedir, Kime Denir? Sünnilik Mezhebi Neye İnanır?

Sünni Nedir, Kime Denir? Sünnilik Mezhebi Neye İnanır?

Sünni Nedir, Kime Denir? Sünnilik Mezhebi Neye İnanır?

Sünnilik, İslam'ın en yaygın mezheplerinden ve kollarından biridir. Sünni kelimesinin sözlük anlamı Hz. Muhammed'in sünnetine uyan ve tabi olandır. Bu mezhebin dört fıkıh kolu vardır. Bunlar sırasıyla Hanefi, Hanbeli, Şafii ve Malikidir. İlk Sünni mezhep ise Ebu Hanife tarafından kurulan Hanefi mezhebidir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Sünni Nedir, Kime Denir?

Kuran-ı Kerimi ve Hz. Muhammed'in fiili sünnetlerini referans alan Sünnilik mezhebini benimsemiş olan kişilere Sünni denir. Bazı kaynaklarda Ehl-i Sünnet olarak geçen Sünniler, kelam, fıkıh ve hadis gibi ilimlerde önce Kuran'ı Kerim'e, sonra Hz. Muhammed'i sünnetine başvurur.

Sünnilik Mezhebi Neye İnanır?

Sünnilik mezhebinin inanç sisteminde hadis kadar akıl da önemlidir. Özellikle Ebu Hanife, kişinin sadece iradesini kullanarak doğru ile yanlışı, haram ile helali ayırabileceğini ve sadece aklını kullanarak Allah'ı bulabileceği görüşündedir. Ancak bunun için Kuran'ı Kerime, hadislere ve sünnete başvurmak her Müslümanın görevleri arasında yer alır.

Sünnilik mezhebi, her hadisi doğru kabul etmez. Onlara göre Kuran'ı Kerim'deki ayetlerle ya da Hz. Muhammed'in sünnetiyle çelişen hadisler, mevzu hadislerdir. Sahih ve mürsel olan hadislerle mevzu hadisleri ayırmak için içtihat yapılır. İçtihat ise ayetlere ve diğer hadislere bakarak sonuca varmak demektir.

Bu mezhebe mensup olanlar sahabenin günahsız olduğuna inanırlar. Bunun kanıtı olarak da Aşere-i Mübeşşere'yi yani henüz hayattayken cennetle müjdelenen 10 sahabeyi örnek olarak gösterirler. Bu nedenle İslam tarihinde ''ilk fitne'' olarak bilinen Cemel Vakasında Hz. Ali'yi de Hz. Fatıma'yı da haklı bulurlar. Sünnilik mezhebine göre bu fitnenin nedeni sahabe değil, müşrikler ve münafıklardır.

Şia mezhebi ise Sünniliğin temel itikatlarına karşı çıkar. Bu mezhebe göre halifelik Hz. Ali'nin hakkıyken Hz. Ebu Bekir'e verilmiştir. Bunun dışında iki mezhep arasında fıkıh ve itikat gibi konularda da görüş ayrılıkları bulunmaktadır.