Tecvid Nedir, Öğrenmesi Kolay Mıdır? Tecvid Kuralları Nelerdir?

Tecvid Nedir, Öğrenmesi Kolay Mıdır? Tecvid Kuralları Nelerdir?

Tecvid Nedir, Öğrenmesi Kolay Mıdır? Tecvid Kuralları Nelerdir?

Tecvid, kıraatin içinde yer alan, seslerin uzunluğuna, çıkışına ve kısalığına göre çıkmasını ifade etmektedir. Arapça olan bir kavramdır ve Kuran-ı Kerim okuma yoludur. Kuran-ı Kerim'i kuralına uygun bir biçimde okumak amacı taşınıyor ise tecvid kurallarının bilinmesi gerekmektedir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Tecvid Nedir?

Tecvid, Kıraat ilmi içerisinde yer alan, Kur'an-ı Kerim'i okuma usulüdür ve ilmidir. Harflerin çıkış yerleri, sıfatı, kısalığı veya uzunluğu, genişliği veya darlığı, birleştirme veya ayırma, kalın veya ince şekilde olan vurguların konuları bahsedilen tecvid ilminin konularını oluşturmaktadır. Bununla birlikte Kur'an-ı Kerim'i kuralına uygun bir şekilde okumaktır. Kelime anlamına bakıldığında tecvid, herhangi bir şeyi güzel yapabilmek, hoş bir biçimde yapabilmek ve süslemek anlamına gelmektedir.

Kur'an-ı Kerim'i güzel bir şekilde ve kuralına uygun olarak okuyan kişiye, Kuran'ı okuması ile güzelleştiren anlamında kullanılmakta olan “mucevvid” adı verilir. Terim anlamına bakıldığında ise söz konusu olan harfin hakkının iyi bir şekilde verilip çıkış yerine göre, hem zati hem de arızi olan sıfatların hakkının verilerek Kur'an-ı Kerim'in okunmasını kapsamaktadır.

Tecvid Kuralları Nelerdir?

Tecvid kurallarına bakıldığında Kuranı Kerimi uygun bir biçimde okumayı sağlamaktadır. Tecvid kuralları şu şekilde olmaktadır;

Harfi med uzatma harflerini oluşturmaktadır.

Meddi muttasıl harfi ise hemzedir.

Meddi munfasıl

Meddi Arız

Meddi Lazım

Meddi Lin

İhfa

Tenvini Nunu Sakin

İzhar

İklab

İdgamı meal gunne

İdgamı bila gunne

İdgamı mütecaniseyn

İdgamı misleyn

İdgamı mütegaribeyn

İzhar Kameriyye

İdgamı şemsiyye

Lafzatullah

Kalkale

Zamir

Sekte

Hükmü ra

Tecvid Öğrenmesi Kolay mıdır?

Tecvid kuralları Kuranı Kerimi okumada uyulması gerekli olan kurallar olmaktadır. Kuranı Kerim içerisinde yapılmış olan bir harf okuma hatası sözcüğün anlamını değiştirebilmesinden dolayı her surede veya ayette okuma sırasında tecvid kurallarına dikkat ederek ve aynı zamanda uzatmalara dikkat ederek okumak oldukça faziletlidir. Tecvid kuralları Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi sırasında harflerin ağızdan çıkışlarının da öğrenilmesi daha kolay olmasından dolayı tercih edilmektedir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı