Tegabün Suresi Türkçe, Arapça Okunuşu Ve Anlamı: Tegabün Duası Faziletleri Ve Faydaları (Tefsir Ve Diyanet Meali Dinle)

Tegabün Suresi Türkçe, Arapça Okunuşu Ve Anlamı: Tegabün Duası Faziletleri Ve Faydaları (Tefsir Ve Diyanet Meali Dinle)

Tegabün Suresi Türkçe, Arapça Okunuşu Ve Anlamı: Tegabün Duası Faziletleri Ve Faydaları (Tefsir Ve Diyanet Meali Dinle)

Tegabun suresi ismini 9. Ayetinde geçen “tegabun” sözcüğünden almıştır. Tegabun sözcüğü “gaflete düşme, aldanma” anlamlarına gelmektedir. Bahsedilen 9. Ayette kıyamet gününden bahsedilirken, o gün insanların aldanmış olduklarının, gaflete düşmüş olduklarının farkına varacakları için bugüne kıyamette “tegabun günü” denilmektedir. Tegabun günü “gaflete düştüğünün ve aldandığının farkına varılmasının günü” olarak da adlandırılabilir. Tegabun suresi 18 ayetten oluşmaktadır. Medine’de indirilmiş olan bir suredir bazı alimler surenin Mekke’de indirildiğini söylemiştir. Kuran’da 64. Sırada yer alırken, indirilme sırasına göre 107. Suredir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Tegabun Suresi Ne Anlatıyor?

Tegabun suresinde yerde ve gökte bulunan her şeyin Allah’ı tesbih ettiği anlatılır. Mülk Allah’ındır, hamd O’nadır. Allah her şeye kadirdir. Görüleni ve görülemeyeni bilen, hikmet sahibi ve üstündür. Tüm insanları yaratan Allah’tır. Allah’ın sıfatları ve Allah’ın tüm hikmetleri anlatılır. Tevhid inancını anlatmaktadır.

Ahirete iman, hesaba iman, kitaba iman, kadere iman konuları anlatılmaktadır. Allah’ın inanan insanları affedeceği ve inkarcı olan kişilerin ahiretteki durumları anlatılmaktadır. Kıyamet gününde insanların gaflette olduklarını anlayıp pişman olacakları anlar anlatılır. Aile içinde ki din ayrılıklarından bahseder. Evladın ve malların bir imtihan vesilesi olduğunu anlatır. Aynı zamandan paradan ve maldan sarf edilmesini yani infakı anlatır.

Tegabun Suresi Türkçe ve Arapça Okunuşu

Tegabun suresi 18 ayetten oluşan, çok uzun olmayan bir suredir. Tegabun suresi bu nedenle Arapça bilen kişilerin kolaylıkla okuyabileceği bir suredir. Arapça bilmeyen kişilerin ise Türkçe harfler kullanılarak Arapça okunuşu gibi kolaylıkla okunabilmektedir.

Tegabun Suresi Faziletleri

Resulallah (sav) şöyle buyurmuştur: “her kim Tegabun suresini okur ise, ansızın gelen ölümden kurtulur.”

Resulallah (sav) uyumadan önce Ala, Saff, Cuma, Haşr, Hadid, İsra ve Tegabun surelerini okurdu.

Tegabun suresini yedi defa okuyan kişinin sakladığı eşyayı Allah hıfzeder.

Nefes darlığı için suya yedi defa okunması ve bu sudan nefes darlığı çeken kişinin içtiğinde şifa olduğunu rivayet etmişlerdir.

Eşyanın muhafaza edilmesi için yedi defa okunması gerektiği rivayet edilmiştir.

Şerrinden korkulan kişinin yanına gitmeden önce Tegabun suresinin okunmasıyla, İnşallah o kişiye iyilikten başka bir şeyin yapılamayacağı rivayet edilmiştir.