Sokağa çıkma yasağından muaf işyeri ve kişiler

Sokağa çıkma yasağından muaf işyeri ve kişiler

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 17-19 Nisan tarihlerinde uygulanacak iki günlük sokağa çıkma yasağı sürecindeki muaf işyerleri ve kişilerle ilgili bir karar aldı.

İçişleri Bakanlığı’nın büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak için 17-19 Nisan tarihleri arasında uygulanacak ‘Sokağa Çıkma Yasağı’ kararı kapsamında Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu da yasak kapsamında olanlar ve olmayanlarla ilgili yeni bir karar aldı. Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararında, 17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00’ten 19 Nisan Pazar gecesi saat 24.00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı belirtildi.

AÇIK OLACAK İŞYERİ VE KURUMLAR

Belediye ekmek fabrikaları, ekmek fırınları ve sadece ekmek üretiminin yapıldığı unlu mamül ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri. Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan dâhil) üretiminin nakliyesinin ve satışının yapıldığı işyerleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı (Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Halk Eğitim Merkezleri, Olgunlaşma Enstitüsü vb.) maske üretilen yerler, belediyelere bağlı (atölye, kurs vb.) maske üretilen yerler.

SAĞLIK KURULUŞLARI VE ECZANELER

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları teşkilatları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, VEFA Sosyal Destek Birimleri vb.)
AKARYAKIT İSTASYONLARI 

Her bir 50 bin nüfusa bir adet ve şehirlerarası karayolu üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere kaymakamlıklar tarafından belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonları (İlimizin coğrafi durumu itibarıyla, tarımsal üretim yapılan alanların ve yerleşimin yoğun olduğu bazı yerlerin merkezlere uzaklığı nedeniyle, ihtiyaca ve mahalli şartlara göre kaymakamlıklarca nüfus kriteri dışında günlük 2 istasyon daha eklenebilecek) ve lastik tamircileri.
STRATEJİK İŞYERLERİ

Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler. PTT ve kargo firmaları/şubeleri, LPG tüpü ve su dağıtım firmaları ve satış yerleri. Veteriner klinikleri, hayvan hastaneleri, hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri. Oteller ve konaklama yerleri. Süt işleme tesisleri. Sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar.
TARIM VE GIDA ÜRETİM ALANLARI

Bulunduğu yerin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile, tarım sektörüne dönük üretim yapan şirketler ve firmalar, makarna, un, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler. Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar. 

AMBALAJ TESİSLERİ
Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri. Çalışanları inşaat alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı devam eden büyük inşaatlar, (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama yeri aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma sadece inşaat alanı ile sınırlıdır). Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları.
İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN VATANDAŞLAR VE GÖREVLİLER
Yasak sürecinde açık olacak işyeri, işletme ve kurumların yönetici, görevli veya çalışanları ise yasaktan muaf olacak. TBMM çalışanları. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil), kolluk birimlerindeki adli işlemlerde zorunlu olarak avukat bulundurulması gereken durumlarda Baro tarafından görevlendirilen avukatlar. Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, VEFA Sosyal Destek Birimlerinde görev yapanlar.

GÖREVLİ İMAMLAR

Camilerde ezan okumakla ve cenaze defin işlemlerinde görevliler ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar. Elektrik, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar. Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dâhil), yurt içi ve dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar.
ÖZEL GEREKSİNİMİ OLANLAR

Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar. Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları. Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri. PTT, kargo, LPG tüpü ve su dağıtım firmaları ve satış yerleri çalışanları.

DEMİR-ÇELİK VE CAM SEKTÖRLERİ
Demir-çelik ve cam sektörü vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin, fırın, soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunan ünitelerinde çalışanlar. Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları. Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde, seralarda fide dikme ve ürün toplama işinde çalışanlar. 
SEBZE-MEYVE HALLERİ

Yaş sebze ve meyve hallerinde çalışanlar, gerek seralardan yaş sebze ve meyve hallerine gerekse yaş sebze ve meyve hallerinden İlimiz merkez ve ilçeleri ile diğer il ve ilçelere yaş sebze ve meyve taşıyan araçların şoförleri ve yardımcı elemanları. 19 Nisan Pazar günü saat 18.00’dan sonra geçerli olmak üzere tedarik zincirinin aksamaması amacıyla; marketler ve sebze-meyve hallerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli, depolanması ve satışa hazırlanması aşamasında görevli olanlar.

TARIMSAL ÜRETİM

Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama gibi faaliyetler kapsamında bölgesel özelliklere göre İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilen işletmeler. Süt işleme tesislerine ait süt toplama araçlarının şoförleri ve yardımcı elemanları. Belediye ekmek fabrikalarında, fırınlarda ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerinde üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanlar. Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar ile hastanelere zorunlu sağlık randevusu olanlar.

BELEDİYE GÖREVLİLERİ

İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle işyerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar. Kapalı olan işletmelerin zorunlu güvenlik ve teknik servis elemanları. Belediyelerin kent temizliği görevlileri, sokak hayvanları barınma merkezleri görevlileri, itfaiye personeli, nöbetçi zabıta personeli ve güvenlik görevlileri, su ve kanalizasyon arıza ekipleri personeli, fen işleri, asfalt, yol yapım işlerinde çalışan görevlileri, şantiye bekçileri, şehir içi toplu taşıma otobüslerinin şoförleri, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yemek yardımı yapılan aşevi görevlileri.
ÇOBANLAR VE HAYVANSERVERLER

Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, sokak hayvanlarını besleyecek kişiler ile evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkacaklar (ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla). Evcil hayvanların bulunduğu ve bunların gıda, bakım vb. ihtiyaçlarının temin edildiği petshop niteliğindeki işyerlerinin çalışanları. Oteller ve konaklama yerlerinde mevcut konaklayanların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışanlar, yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların ihtiyaç duyduğu temel tüketim maddelerinin temini ile görevli olanlar.

İSTİSNALAR DIŞINDAKİ HERKES EVİNDE KALACAK
Bu istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde/ konakladıkları otel, yurt, pansiyon, şantiye vb. yerlerde kalması esas olduğu belirtildi. Daha önceden düzenlenmiş seyahat izin belgeleri ise sağlık ve cenaze için verilenlerle, yola çıkmış olanlar hariç Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak. Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla görevli olan kamu görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımları için belediyelerce gerekli tedbirler alınacak. 

EKMEK DAĞITIMI

Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla bir komisyon oluşturulacak. Her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak. Bu planda il/ilçedeki ekmek üreten işyerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listeleri belirlenecek. Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecek. 
GAZETELER EVLERE SERVİS EDİLECEK

Gazete dağıtımı, sadece gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacak. Gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esas olduğu da belirtildi.
HAFTASONU PAZARLAR HAFTA İÇİNE

Tüm ilçelerinde hafta sonu açılamayan semt pazarları hafta içindeki günlerde ve hafta içi semt pazarlarının da normal günlerinin yanı sıra hafta içi diğer günlerde de açılmasına, pazar açılacak yerlerin ve günlerinin belediyeler ve oda başkanlıklarınca halka ve pazarcı esnafına duyurulmasına karar verildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE MASKE GÖREVİ

Salgın ile mücadelede maske kullanmanın mümkün olduğunca yaygınlaştırılması zarureti nedeniyle, il genelinde artan maske ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunulması amacıyla, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nce gerekli makine, araç ve malzemenin temin edilerek maske üretimi yapılmasına, imkânı olan ilçe belediyelerinin de gerekli özellikleri taşıyan maskelerin üretimini ve halka/görevlilere dağıtımının yapılması da kararlaştırıldı.
 

 

Yasal Bilgilendirme
{$ item.Title $}
{$ item.Title $} © {$ item.Files[0].Sources[0] $}
{$ item.DailyVideosDetails.Section_Title $}
{$ item.Title $}
{$ item.DailyVideosDetails.Section_Title $}
{$ item.Title $}
{$ item.DailyVideosDetails.Section_Title $}
{$ item.Title $}
{$ photo.Metadata.Title $}
{$ item.DailyVideosDetails.Section_Title $}
LG
MD
SM
XS