Cuma duası uzun ve Diyanet Cuma suresi Arapçası ve Türkçe anlamı

Cuma duası uzun ve Diyanet Cuma suresi Arapçası ve Türkçe anlamı

Cuma duası uzun ve Diyanet Cuma suresi Arapçası ve Türkçe anlamı

Cuma duası, sevgili Peygamberimizin “Cuma gününde bir zaman vardır ki, şayet bir Müslüman namaz kılarken o vakte rastlar da Allah’tan bir şey isterse, Allah ona dileğini mutlaka verir. ” hadis-i şerif’ine nail olmak isteyen inanlar tarafından her hafta okunuyor. Öte yandan Cuma suresi de bugün de en çok okunan sureler arasında yer alıyor. Cuma duası okumak isteyenler için en güzel duaları haberimizde derledik. Öte yandan yine haberimizden Cuma Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamının yer aldığı linke ulaşabilirsiniz…

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Cuma duası her hafta olduğu gibi bu hafta da ellerini semaya yönelten inananlar tarafından merakla araştırılıyor. Bilindiği üzere Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Ebû Hüreyre’den -radıyallâhu anh- rivayet edildiğine göre cuma gününden söz ederek şöyle buyurdu:

“Cuma gününde bir zaman vardır ki, şayet bir Müslüman namaz kılarken o vakte rastlar da Allah’tan bir şey isterse, Allah ona dileğini mutlaka verir. ”

Resûl–i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz o zamanın pek kısa olduğunu eliyle gösterdi. (Buhârî, Cuma 37, Talâk 24, Daavât 61; Müslim, Müsâfirîn 166, 167, Cuma 13–15)

CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

Ebû Bürde İbni Ebû Mûsâ el–Eşarî -radıyallâhu anh- şöyle dedi:

Bir gün Abdullah İbni Ömer -radıyallâhu anh- bana:

– Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında babanın Resûlullah’tan -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bir hadis rivayet ettiğini duydun mu? diye sordu. Ben de:

– Evet, duydum. Babam, Resûlullah’ı -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyururken işittiğini söyledi:

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

 “O vakit, imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana kadar olan süre içindedir. ” (Müslim, Cuma, 16)

Peygamberimiz tarafından verilen Cuma günü dua müjdesini kaçırmak istemeyenler muhakkak Cuma ezanından sonra bir süre dua ediyor eğer camiye gitmemişse ibadetle meşgul oluyor. Cuma duası etmek isteyenler için Cuma dualarını haberimizde derledik.

CUMA SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU VE TÜKÇE ANLAMI İÇİN TIKLAYIN

İşte en güzel Cuma duaları:

Allah'ım! Fayda vermeyen ilimden, katına yükselmeyen (kabul olunmayan) amelden, huzur bulmayan kalpten ve kulak verilmeyen duadan sana sığınırım." (Taberani)

"Lanetlik şeytandan Ulu Allah'a sığınırım. O tüm varlıkları hükmü altında tutar ve sınır¬sız derecede cömerttir."

El Ahzab Sûresi 56. ayet-i kerimede Allah-ü Teâlâ buyurmaktadır ki; "Gerçekten Allah ve melekleri Peygambere salât ederler, O' nu överler. Ey iman edenler! Siz de O'nu övün ve O'na salât ve selam edin, O' na gönülden teslim olun."

Allah'ım! Darlıktan ve üzüntüden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borcun sıkıntısından ve insanların baskısından sana sığınırım." (Cem'ul Fevaid)

İmam-ı Suyûtî, el-Câmi’u’s-sağir’inde rivayet eder ki, Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

 “Kim cuma namazından sonra -konuşmadan ve kalkmadan- ihlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini yedişer defa okursa Allah Teâlâ onu gelecek cumaya kadar, zarar verici şeylerden muhafaza buyurur.”(Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 8954; Ali el-Müttakî, II, 648/4985)

"Allah'ım! Cehennem azabından, kabir azabından, Mesih ve Deccal'ın fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden Sana sığınırım." (Kütüb-i Sitte)

Cuma günü okunacak rızık duası : Allahümme Ya Ğaniyyü,Ya Hamidü,Ya Mübdiü Ya Mu’idü,Ya Rahimü Ya Vedud. Eğisni bi helalike an haramike ve bitaatike an ma’siyetike vebi fadlike ammen sivake.

Rızık duasının Türkçe manası : Ey Gani Ey Hamid,ey icad edici ve ey iade edici, ey merhamet sahibi ve ey muhabbet eden Allah’ım. Helalin ile beni

haramdan sakındır.Taatin ile beni masiyetinden uzaklaştır. Fazlu keremin ile bana senden gayrisini unuttur.

CUMA MESAJLARI İÇİN TIKLAYIN

Bunun dışında her gün sabah akşam besmele ile birlikte 19 defa şu duayı okursanız rızık sıkıntısı çekmezsiniz ve rızkınız artar : “Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün hayyün kayyümün hakemün adlün kuddusün Ve terzüku men teşaaaü bigayri hısaab.”

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Hastalıklar için şifa duaları: Hazret-i Âişe’den rivayete göre Peygamberimiz kendilerine bir hasta getirildiğinde şöyle duâ ederlerdi;

Türkçe Okunuşu: Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame

Manası : “Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir

hastalık bırakmasın.”

Yine Hz. Ayşe'den rivayet edilene göre peygamberimiz kendisine bir hasta şifâ bulmak için dua istediğinde şöyle dua etmiştir : Bismillahi turbetu ardina ve

rîkatu ba’dina yüşfe sakimuna bi-izni rabbina.

Manası : “Allah’ın adıyla duâya başlarım. Bizim yerimizin toprağı ve birimizin tükrüğü vesilesiyle Allah’ın izniyle hastamız şifâ bulur.”

Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber