Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuruları 16 Ocak'ta sona erecek

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuruları 16 Ocak'ta sona erecek

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuruları 16 Ocak'ta sona erecek

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru işlemlerinde sona yaklaşıldı. Adaylar 16 Ocak 2018 tarihine kadar başvurularını yapabilecekler. Toplamda 9 bin 500 personelin istihdam edileceği alımlara dair detaylar ise kurumun ve Devlet Personel Başkanlığı'nın internet sitesinden adaylarla paylaşıldı. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı hakkında merak edilenler...

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Personel alımları 2018'de de sürüyor. 2017'nin son günlerinde yayımlanmasının ardından başlayan Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuruları yeni yılda sürüyor. Diyanet personel alımı sonucunda istihdam edilecek personeller kurumun taşra teşkilatında sözleşmeli pozisyonlarda görevlendirilecekler. 4-B sözleşmeli olarak istihdam edilecek personeller, Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin kayyım olarak görev yapacaklar.

Konu hakkında Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada; "Başkanlığımız taşra teşkilatındaki sözleşmeli pozisyonlarına; 2016 yılı KPSS puan sırası esas alınarak her bir grup için tabloda belirtilen boş kadro sayısının 3 (üç) katı sözlü sınava çağrılacak adaylar arasından sınav sonucu başarı sırasına göre 4-B sözleşmeli Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin kayyım alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Başvuru şartları belli oldu

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6, 7 ve 8 inci bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
 • Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,
 • İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Meslek Yüksek Okulu, İlahiyat Önlisans veya İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak, (Müezzin-kayyım unvanına başvuracak lise mezunları için hafızlık belgesine sahip olmak)
 • Lisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP124; Önlisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP123; Ortaöğretim mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP122 puan
  türünden en az 50 (elli) puan almış olmak,
 • Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.
 • Kuran kursu öğreticiliği için bayan olmak,
 • Hafız olmak. (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),
 • Halen Başkanlığımız teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,
 • Her aday sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.

Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Başvurular nereden ve nasıl yapılacak?

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı için başvurular 31 Aralık 2017'de başladı ve 16 Ocak 2018 tarihine kadar devam edecek.

Başvuru yapacak aday; Kurumun resmi internet sitesinden sınav başvuru prgoramı aracılığıyla 4-B Sözleşmeli Alımı sınav başvuru formunnu dolduracaklardır. Formu dolduran adaylar, başvurularını onaylatmak için istenen belgelerle birlikte herhangi bir il mütfülüğüne mesai saatleri içerisinde şehsen müracaat edeceklerdir. İl müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayın sınav başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini gerçekleştirecektir. Belgeleri eksik olan adayların başvuruları onaylanmayacaktır.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Başvuru için gereken belgeler

1. T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport),

2. Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),
Sayfa 3/4

Adayların, ibraz ettikleri mezuniyet belgeleri ile sahip oldukları puan türlerine ait (ortaöğretim mezunları için KPSSP122, ön lisans mezunları için KPSSP123 ve lisans mezunları için KPSSP124) KPSS mezuniyetlerinin aynı olması gerekmektedir.

3. Hafızlık Belgesi (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

4. Adayın; sabıka kaydı, askerlik durumu ve başvuru yapılan unvanda görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ilişkin yazılı beyanı, (Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçe/metinde yer alacaktır.)

5. Başvuruları onaylayan personele başvuru için gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

6. Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

Sınav; Ankara, Antalya, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, İzmir, Kayseri, Konya, Kastamonu, Manisa, Tekirdağ, İstanbul (Avrupa), İstanbul (Anadolu), Trabzon, Samsun ve Şanlıurfa, Rize ve Van illerindeki sınav merkezlerinde yapılacaktır. Adaylar, sözlü sınava girmek istedikleri sınav merkezini sınav başvuru formundaki ilgili kısımda belirteceklerdir. Başvuruların tamamlanmasından sonra adayların sınav merkezi değişiklik talepleri dikkate alınmayacaktır. Sınav tarihi, başvuruların alınması ve sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.

Duyuruya uygun şekilde yapılan başvuruların, başvuru yapılan kontenjan grubuna ayrılan sayıdan fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının üç (3) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Bir grupta KPSS puan sırasına göre son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.