Maliye Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Maliye Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Maliye Bakanlığı personel alımı yapacak ve bu kapsamda toplamda 935 personeli istihdam edecek. Bu kontenjanın 500'ü Vergi Müfettiş Yardımcısı, 400 Devlet Gelir Uzman Yardımcısı, 35'i ise avukat olarak istihdam edilecek.

Maliye Bakanlığı personel alımı yapacağını duyurdu. Toplamda 935 personelin istihdam edileceği alımlarda üç farklı pozisyon için başvurular toplanacak. Personel alımı başvuru tarihleri de alım yapılacak pozisyona göre değişkenlik gösteriyor.

Vergi Müfettiş Yardımcısı alımı

Maliye Bakanlığı personel alımı yapsamında en fazla alım bu pozisyona yapılacak Alımla 500 vergi müfettiş yardımcısı istihdam edilecek. Başvurular 2-20 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılacak. Bu alıma 21-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan KPSS'de KPSS17, KPSSP18, KPSS22, KPSS23, KPSS27, KPSSP28, KPSS47 ve KPSS48 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan alanlar başvuru yapabilecek.

Vergi müfettiş yardımcılığı sınavı 11-12 Ağustos 2018 tarihlerinde Ankara'da sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört oturum halinde yapılacak. Sınava katılım hakkı kazananlar ile sınavın yapılacağı yer ve sınav saatleri; e-Devlet portalı, Maliye Bakanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın resmi internet sitelerinde yazılı sınavdan 10 gün önce ilan edilecektir.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak olup sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ve aday numaralarının, sözlü sınav yeri ve tarihinin yer aldığı listeler, uygun yerlere asılmak ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının (www.vdk.gov.tr) resmi internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

Sınava başvuru şartları ise şu şekilde:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak.

- Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1983 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak.

- Daha önce Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınavına katılmamış veya en fazla iki kez katılmış olmak.

- Başvuruyu, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca yayımlanan Giriş Sınavı Duyurusunda belirtilen şartlara uygun olarak süresi içerisinde yapmış olmak.

- 21-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı için Sınava İlişkin Bilgiler bölümünün 3’üncü bendinde belirlenen puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuru yapanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 2500 aday arasında bulunmak. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)

- Sağlık durumunun Türkiye'nin her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olduğuna dair yazılı beyanda bulunmak.

- Yapılacak soruşturma sonucunda Vergi Müfettişliği mesleğinin gerektirdiği nitelikleri haiz bulunduğu anlaşılmış olmak.

Devlet Gelir Uzman Yardımcısı alımı

Bu kapsamda başvuru işlemleri 10-19 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılacak. Bu alımla 400 personel istihdam edilecek.

Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; grup bazında toplam kadro sayısının 10 (on) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri grup dikkate alınarak KPSS puan türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 10 (on) katı aday giriş sınavına çağrılacaktır. KPSS puan türünden eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

Devlet gelir uzman yardımcılığı sınavı 4 Ağustos 2018 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacak. Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ve bu adayların sınava nerede gireceklerine ilişkin listeler, sınav tarihinden en az 10 gün önce e-Devlet portalı ile Maliye Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden ilan edilecektir.

Sınava başvuru şartları ise şunlardır:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

- 1. Grup için; en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,

- 2. Grup için; en az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin bilgisayar mühendisliği, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, enformasyon sistemleri mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği lisans bölümleri ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,

- 3. Grup için; en az dört yıllık lisans eğitimi veren istatistik lisans bölümü ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,

- 01.01.2018 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1983 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

- ÖSYM tarafından 21 Mayıs 2017 ile 27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından 1. Grup için KPSSP48 türünden, 2. Grup için KPSSP3 türünden ve 3. Grup için KPSSP12 türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,

- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

Avukat alımı

Yine Maliye Bakanlığı personel alımı kapsamında 35 avukat alımı yapılacak. 19-28 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacak başvuru işlemleri e-Devlet portalı ve Maliye Bakanlığı resmi internet sitesinden yapılabilecektir. Giriş sınavının yazılı bölümüne girmeye hak kazanan adayların isimleri ve nerede sınava girecekleri ise sınav tarihinden en az 10 gün önce e-Devlet portalı ile Maliye Bakanlığı'nın iinternet sitesinden ilan edilecek.

Sınava başvuru şartları ise şunlardır:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren bir hukuk fakültesini bitirmiş olmak,

- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

- 01.01.2018 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1983 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

- ÖSYM tarafından 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu KPSSP3 türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak,

- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

{$ nextTitle $}
{$ item.Title $}
{$ item.Title $} © {$ item.Files[0].Sources[0] $}
{$ item.Title $}
{$ item.Title $}
ilgili haberler
 
LG
MD
SM
XS