4. Sınıf Türkçe Konuları: 2020/2021 4. Sınıf Türkçe Meb Müfredatı Ve Önemli Tüm Konular

4. Sınıf Türkçe Konuları: 2020/2021 4. Sınıf Türkçe Meb Müfredatı Ve Önemli Tüm Konular

4. Sınıf Türkçe Konuları: 2020/2021 4. Sınıf Türkçe Meb Müfredatı Ve Önemli Tüm Konular

Türkçe hem ders olarak hem de günlük hayatta bizler için en önemli alanlardan birisidir. Konuşma dilimiz olan Türkçenin her ayrıntısını en iyi şekilde öğrenmek vatandaşlık görevlerimizin birincil unsurunu oluşturmaktadır. Okullarda verilen derslerde de Türkçe dersi en büyük kat sayıya ve en çok verilen ders saati süresine sahip olarak bizlere bu dersin, bu alanın, bu dilin ne kadar ehemmiyetli olduğunu göstermektedir. Türkçe dersleri hem konuşma hem yazma hem de dinleme şeklinde bir örüntü ile işlenmektedir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Bu unsurların hepsi dersin işlenmesi sırasında öğretmenlerin önem verdiği, üzerinde durduğu ve sınavlarda da sorumlu tuttuğu alanlardır. Aynı zamanda mesleki hayatımıza geçtiğimizde de düzgün bir Türkçe bilgisi bizler için önemli olacağından ötürü, okullarda öğrendiğimiz Türkçe derslerine önem vermeli ve çalışmalıyız. 4. sınıf Türkçe konuları da öğrencileri Türkçe alanında geliştiren verimli bir eğitim ve öğretim yılını içermektedir.

4. Sınıf Türkçe Konuları: 2020/2021

4. sınıf Türkçe konuları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl başında kararlaştırılmaktadır. Eğitim ve öğretim dönemi başlamadan evvel ki yaz ayında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu konuda çalışmalar yürütülmekte ve müfredat dönem başında hazır olmaktadır. Müfredat hazırlandıktan sonra okul müdürlerine gönderilmekte ve aynı zamanda online olarak da internetten yayınlanmaktadır.

Müdürlere gelen müfredat programında yapılan öğretmenler toplantısında gösterilmekte ve üzerine istişare de bulunulmaktadır. Öğretmenler eğitim ve öğretim dönemi boyunca bu müfredat programına göre ilerlemektedir. Müfredat programında yıllık işlenecek konular ikiye ayrılmıştır. Aynı zamanda her konu için belirli bir işlenme süresi verilmiş ve öğretmenler bu işlenme sürelerine göre ders saatleri, konu ayarlamalarını yapmaktadır. Zaten müfredat programında hangi dersin hangi hafta işleneceği de belirlenmiş şekildedir.

 4. Sınıf Türkçe MEB Müfredatı

4. sınıf Türkçe müfredatı dönem başından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazır şekilde okullara gönderilmiştir. Öğretmenler Türkçe konularını müfredatta bulunan sıraya göre işlemek ile görevlidirler. Aynı zamanda konu başlıklarının belirli sıra ve düzen içinde yılbaşında verilmesi eğitim döneminin daha verimli bir şekilde geçmesini sağlayacaktır. 4. sınıf Türkçe konu başlıkları şu şekildedir:

1. Sözcükte Anlam

2. Cümlede Anlam

3. Parçada Anlam

4. Yazım Bilgisi

5. Dil Bilgisi

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

6. Edebi Türler ve Söz Sanatları

4. Sınıf Türkçe Önemli Tüm Konular

Türkçe günlük hayat için çok önemli bir alan olduğundan ötürü Türkçe dersinin her konusu da önem anlamında birbirine eşit durumdadır. Her konuya ehemmiyet vermeli ve kavramalıyız. Dil bilgisi de, anlam bilgisi, de, yazım bilgisi de günlük hayatta sık sık işimize yarayan, kullandığımız ihtiyaç duyduğumuz bilgilerdir. Bunların daha iyi oturabilmesi adına bu konuların her birinin alt başlıkları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Bu alt başlıklar şu şekildedir:

1. Sözcükte Anlam

 Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Terim Anlam

 Eş Anlamlı ve Yakın Anlamlı Kelimeler

 Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler

 Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler

 Deyimler

 Atasözleri

2. Cümlede Anlam

 Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri

 Karşılaştırma Cümleleri

 Cümlede Anlam İlişkileri (Eş, Yakın ve Zıt Anlamlı Cümleler)

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

 Cümle Yorumlama (Cümlenin Konusu, Ana Fikri, Cümleden Çıkarılabilecek / Çıkarılamayacak Yargılar, Cümle Tamamlama / Oluşturma, Düşüncenin Yönünü Değiştiren Sözcükler)

3. Parçada Anlam

 Düşünceyi Geliştirme Yolları (Karşılaştırma, Örnekleme, Benzetme)

 Paragrafın Anlam Yönü 

 Paragrafın Yapı Yönü

 Görsel Yorumlama

 Harita ve Kroki Okuma

 Tablo ve Grafik Okuma

 Karikatür Okuma

 Akıllı İşaretleri Okuma

4. Yazım Bilgisi

 Yazım (İmla) Kuralları 

 Noktalama İşaretleri 

 Yabancı Kelimelerin Türkçe Karşılıklarını Bulma

5. Dil Bilgisi

 Geçiş ve Bağlantı İfadeleri

 6. Edebi Türler ve Söz Sanatları

 Söz Sanatları 

 Yazı (Metin) Türleri

4. Sınıf Türkçe 1. Dönem Konuları

 4. sınıf Türkçe dersi konuları yılın başında iki döneme ayrılmış ve aynı zamanda haftalara bölünmüş bir şekilde okullara gönderilmiştir. 1. dönem konuları şu şekildedir:

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

 

1. Sözcükte Anlam

 

2. Cümlede Anlam

 

3. Parçada Anlam

4. Sınıf Türkçe 2. Dönem Konuları

 4. sınıf Türkçe konularının ilk dönemde öğretilenlerini yukarıda belirttik. Konuların iki döneme ayrılması öğrencilerin üstünde ki yoğunluğu almakta ve daha anlaşılır şekilde öğrenmelerine yardımcı olmaktadır. Bu doğrultuda 2. dönem konuları şu şekildedir:

 

1. Yazım Bilgisi

 

2. Dil Bilgisi

 

3. Edebi Türler ve Söz Sanatları