8 Sınıf Türkçe Konuları: 2020/2021 8. Sınıf Türkçe Meb Müfredatı Ve Önemli Tüm Konular

8 Sınıf Türkçe Konuları: 2020/2021 8. Sınıf Türkçe Meb Müfredatı Ve Önemli Tüm Konular

8 Sınıf Türkçe Konuları: 2020/2021 8. Sınıf Türkçe Meb Müfredatı Ve Önemli Tüm Konular
expand

2020-2021 yılı eğitim-öğretim döneminde 8. sınıfta Türkçe dersinde işlenecek konular MEB müfredatında belirtilmiştir. Konular bu müfredata uygun işlenecektir. 8. sınıf sonunda Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) girilecektir. Bu nedenle LGS'de çıkacak Türkçe sorularını içeren konular önemlidir. Bu yazımızda 8. sınıf Türkçe konularını ve önem arz eden konuları öğrenebilirsiniz.

Haberin Devamıadv-arrow
Haberin Devamıadv-arrow

8. Sınıf Türkçe MEB Müfredatı

 MEB, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için 8. sınıf Türkçe dersinde işlenecek konuları ve müfredatı yayınladı.

 8. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

T.8.1. Dinleme/İzleme; Dinlediklerinde/izlediklerinde olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. Bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. Özetler. Konusunu tespit eder, sorulan sorulara yanıt verir. Ana duygusunu tespit eder.

 T.8.2. Konuşma; Hazırlıklı/hazırlıksız konuşma yapar. Konuşmalarında beden dilini etkili, kelimeleri anlamlarına uygun şekilde kullanır.

 T.8.3. Okuma; Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli/sessiz okur. Okuma stratejilerini kullanır. Metindeki anlatım bozukluklarını, biçimlerini belirler. Fiilimsilerin cümle içindeki işlevlerini kavrar. Okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. Okuduğunu özetler. Metinle ilgili soruları yanıtlar, soru sorar.

Haberin Devamıadv-arrow
Haberin Devamıadv-arrow

 T.8.3. Yazma; Şiir, bilgilendirici metin, hikaye yazar. Yazılarını zenginleştirmek için atasözü, deyimler, özdeyişler kullanır. Yazılarında mizahi öğeler, anlatım biçimlerini kullanır.

 8. Sınıf Türkçe Konuları

1. Dönem Konuları

 a)Fiilimsiler

 b)Sözcükte Anlam

 -Çok Anlamlılık

 -Gerçek Anlam

 -Mecaz Anlam

 -Terim Anlam

 - Eş Anlamlı Sözcükler

 - Zıt Anlamlı Sözcükler

 - Eş Sesli Sözcükler

 -Deyimler -Atasözleri

 c)Söz Gruplarında Anlam

 d)Deyimler ve Atasözleri

 e)Cümlenin Öğeleri

 f)Söz Sanatları

 g)Yazım Kuralları

 h)Noktalama İşaretleri

 ı)Cümlede Anlam

 - Öznel ve Nesnel Anlatımlı Cümleler

 -Karşılaştırma Cümleleri

 -Örtülü Anlam

 -Amaç – Sonuç Cümleleri

 -Sebep – Sonuç Cümleleri

 -Yakın Anlamlı Cümleler

 -Anlamlı ve Kurallı Cümle Oluşturma

 -Cümle Tamamlama

 i)Metin Türleri

 j)Cümle Türleri

 2. Dönem Konuları

 Parçada Anlam

 Fiilde Çatı

 Cümlede Anlam

 Görsel Okuma

 Yazım Kuralları

 Noktalama İşaretleri

 Anlatım Bozuklukları

 8. Sınıf Türkçe Önemli Tüm Konular

 8. Sınıf Türkçe konuları çok geniş ve kapsamlıdır. Bu konulardan bazıları Liselere Giriş Sınavında soru olarak karşınıza geliyor. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında uygulanacak Merkezi Sınav Türkçe konuları bulunuyor.

 2021 LGS Merkezi Sınav Türkçe Konuları

1- Anlam Bilgisi

Haberin Devamıadv-arrow
Haberin Devamıadv-arrow

a) Sözcükte Anlam;

 - Sözcükte anlam bilgisi (gerçek, mecaz, terim anlam)

 - Eş anlamlı (anlamdaş) sözcükler

 - Zıt (karşıt) anlamlı sözcükler

 - Eş sesli (sesteş) sözcükler

 - Deyimler

 - Atasözleri

 - Özdeyişler

  b) Cümlede Anlam; 

 - Neden-sonuç cümleleri

 - Amaç-sonuç cümleleri

 - Koşul-sonuç cümleleri

 - Karşılaştırma cümleleri

 - Öznel-nesnel yargı cümleleri

 - Örtülü anlam

 - Geçiş ve bağlantı cümleleri

 - Cümlede anlam ilişkileri

 - Cümle yorumlama

 - Cümlenin ifade ettiği anlam özellikleri

 - Cümleye hakim olan duygu

 c) Parçada Anlam; 

 - Anlatım biçimleri; Betimleme, öyküleme, açıklama, tartışma

 - Düşünceyi geliştirme yolları; Tanımlama, karşılaştırma, örnekleme, tanık gösterme, benzetme, sayısal verilerden yararlanma

 - Anlatıcı türleri; Birinci, üçüncü kişi ağzıyla anlatım

 - Anlatım özellikleri

 - Paragrafın anlam yönü; Paragrafta ana ve yardımcı düşünceler, paragrafta konu, başlık, anahtar kelimeler, olay, zaman, yer ve varlık kadrosu, paragrafta duygular ve duyular

 - Paragrafın yapı yönü; Paragrafın giriş-gelişme-sonuç bölümleri, paragraf oluşturma ve tamamlama, paragrafı ikiye bölme, paragrafın akışını bozan cümle, paragrafta cümlelerin yerini değiştirme

Haberin Devamıadv-arrow
Haberin Devamıadv-arrow

 - Tablo ve grafik inceleme

 - Görsel yorumlama

 - Sözel mantık (akıl yürütme)

 2- Yazım Bilgisi

 a) Yazım (imla) kuralları; Büyük harflerin kullanıldığı yerler, sayıların, birleşik kelimelerin, kısaltmaların, bazı bağlaç ve eklerin yazımı, yazımı karıştırılan sözcükler

 b) Noktalama işaretleri; Nokta, virgül, iki nokta, noktalı virgül, üç nokta, soru işareti, ünlem işareti, tırnak işareti, kesme işareti, yay- ayraç, kısa çizgi, uzun çizgi, eğik çizgi

  3- Dil Bilgisi

 a) Fiilimsi; İsim-fiil, sıfat-fiil, zarf-fiil

 b) Cümlenin öğeleri; Yüklem, özne, dolaylı tümleç, zarf tümleci, nesne

 c) Cümle vurgusu; Eylem cümlelerinde vurgu

 d) Fiillerde çatı; Etken-edilgen fiil, geçişli-geçişsiz fiil

 e) Cümle çeşitleri; İsim ve fiil cümlesi, kurallı ve devrik cümle, basit, bileşik, sıralı, bağlı cümle

 f) Anlatım bozuklukları (Yapısal bozukluklar); Özne-yüklem uyumsuzluğu, eklerli ilgili yanlışlar, öğe, yüklem eksikliği, tamlama, bağlaç yanlışları

Haberin Devamıadv-arrow
Haberin Devamıadv-arrow

 4- Metin Türleri ve Söz Sanatları

  a) Söz sanatları; Abartma, benzetme, kişileştirme, konuşturma, karşıtlık

 b) Yazı (metin) türleri; Fıkra, makale, deneme, roman, destan, anı, günlük, haber, hikaye, masal, fabl, röportaj, biyografi, otobiyografi

Sıradaki Haberadv-arrow
Sıradaki Haberadv-arrow