hourSON DAKİKA
left-arrowright-arrow
weather
İstanbul
down-arrowup-arrow

  Boğaziçi Üniversitesi Yenilikçi Tarım ve Gıda İşletmeciliği Platformu ile tarımda inovasyon ivme kazanacak

  Boğaziçi Üniversitesi Yenilikçi Tarım ve Gıda İşletmeciliği Platformu ile tarımda inovasyon ivme kazanacak
  expand

  Boğaziçi Üniversitesi Yenilikçi Tarım ve Gıda İşletmeciliği Platformu; “Tarım ve Gıda Değer Zincirinde Yenilikçi Teknolojiler Konferansı”nda tanıtıldı. Platform, tarım sektöründe çiftçiden akademiye, sivil toplum kuruluşlarından özel sektörde farklı alanlardaki şirketlere kadar tüm paydaşların bir araya gelip tarımda yeni bir dünyayı kurgulayacağı, açık iletişimin olduğu bir ortam sağlayacak.

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan Yenilikçi Tarım ve Gıda İşletmeciliği Platformu, 22 Şubat Perşembe günü Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen “Tarım ve Gıda Değer Zincirinde Yenilikçi Teknolojiler Konferansı”nda tanıtıldı.

  Boğaziçi Üniversitesi Yenilikçi Tarım ve Gıda İşletmeciliği Platformu ile tarımda inovasyon ivme kazanacak
   

  Toplantının açılış konuşmasında Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, günümüzde tarım ve gıda konusunda elimizde iyi kaynaklar olduğunu ancak bunların daha iyi değerlendirilebileceğine dikkat çekti. Tarım ve gıdanın günümüzde çok disiplinli çalışmalar gerektiren sektörler olduğunu, farklı sektörler ve mühendislik alanlarındaki uzmanlıkların da ayrı bir öneme sahip olduğunu belirterek, bu alanlarda yeterli uzmanlık ve beceri geliştirilmesinin önemine değindi. Boğaziçi Üniversitesi olarak bünyelerinde Ziraat Fakültesi bulunmasa da, farklı uzmanlıklar sayesinde bu bilgi ve beceriyi tarım odağında buluşturmanın mümkün olduğunu belirten Özkan, bu alanda birçok farklı sektörü bir araya getiren Yenilikçi Tarım ve Gıda İşletmeciliği Platformu’nu tanıtmanın heyecanını yaşadıklarını, Boğaziçi Üniversitesi’nin Türkiye’de tarımı geliştirmek ve daha verimli hale getirmek için çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

   Boğaziçi Üniversitesi Yenilikçi Tarım ve Gıda İşletmeciliği Platformu ile tarımda inovasyon ivme kazanacak

  Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İnovasyon Merkezi) Müdürü Doç. Dr. Aslı Deniz Helvacıoğlu da konuşmasında “Türkiye’de ilk defa, tarım alanında dünyadaki benzerlerini örnek alan ama tamamen ülke gerçeklerini ve dinamiklerini ön planda tutan bir açık inovasyon platformunu tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz. Yenilikçi Tarım ve Gıda İşletmeciliği Platformu ile bu alanda çok farklı paydaşların, tek tek birbirleriyle rekabet de etseler, bir araya gelip ortak hareket ederek tarımda yeni bir dünyayı kurgulayacağı bir platform oluşturuyoruz. Platform, çalışmalarıyla önümüzdeki dönemde dünyaya örnek olacak” dedi.

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

   Daha sonra Prof. Dr. Gökhan Özertan, Prof. Dr. Arzu Tektaş ve Doç. Dr. Barış Karapınar; Türkiye tarım ve gıda sektörünün inovasyon yeteneklerini geliştirecek, tarım sektörünün teknoloji entegrasyonunu ve dijital dönüşümünü destekleyecek, ulusal ve küresel tarım ve gıda pazarlarında rekabet gücünü yükseltecek bilgi birikimine katkıda bulunmak amacıyla kurulan Boğaziçi Üniversitesi Yenilikçi Tarım ve Gıda İşletmeciliği Platformu hakkında katılımcılara detaylı bilgi verdi.

   Boğaziçi Üniversitesi Yenilikçi Tarım ve Gıda İşletmeciliği Platformu ile tarımda inovasyon ivme kazanacak

  Toplantıya katılan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Dr. Nevzat Birişik de “Dünyada bugün yaklaşık 4,5 milyar ton gıda üretilirken, bunun üçte biri israf ediliyor. 119 ülkenin 52’si açlık sınırı altında bulunuyor. Artan gıda tüketimi paralelinde gıda üretiminin de yüzde 60 oranında artması beklenirken, yerkürenin doğal kaynakları hızla azalıyor. Tarımda verim de sürekli düşüyor” diye konuştu. Türkiye’nin kendi coğrafyasında en büyük tarım ülkesi olmakla beraber tarım sektöründe dünyada ilk 10 ülke arasında yer almadığını söyleyen Nevzat Birişik, 2080 öngörülerine göre Türkiye’nin tarımda bugün üretebildiğinden yüzde 15 az üreteceğini söyledi. Birişik, mevcut sınırlı kaynakları çok daha verimli ve bilinçli değerlendirmek için katma değer oluşturan çözümlere başvurulması gerektiğinin altını çizdi.

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

   Tarım alanındaki tüm paydaşlar, sektörel inovasyon ve verimlilik için bir araya geliyor…

   Hızla değişen dünyada hayatın her alanında karşımıza çıkan yıkıcı teknolojiler, her alanda olduğu gibi tarım ve gıda sektörlerinde de yeni iş modellerinin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Dünya genelinde verimlilik ve pazar baskısı ile karşı karşıya kalan yeni tarım ve gıda sektörleri, rekabet güçlerini kaybetmemek ve yenilik kapasitelerini artırmak için yeni araçlara ihtiyaç duyuyor. Yeni düzene ayak uydurmak ise ancak sektördeki tüm paydaşların ortak hareket etmesiyle, yan yana, omuz omuza çalışmasıyla mümkün.

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  Boğaziçi Üniversitesi Yenilikçi Tarım ve Gıda İşletmeciliği Platformu, Türkiye tarım ve gıda sektörlerinde değer zinciri boyunca birbirleriyle ilişkili faaliyetler gösteren üreticiler ve üretici birlikleri, tarımsal işletmeler, sivil toplum kuruluşları, finans kurumları, lojistik firmaları, danışmanlık şirketleri, bilgi ve iletişim teknolojisi alanında çalışan firmalar, üniversiteler, araştırma kurumları, yerel yönetimler, kamu kurumları ve sektöre hizmet veren diğer kurumlara yönelik ortak hareketi teşvik etmeyi ve geliştirmeyi amaçlıyor. Platform, her biri kendi alanında uzmanlaşmış bu kurumlar arasındaki dikey ve yatay bağlantıları teşvik etmek, aralarındaki ilişkileri desteklemek ve yeni kurumların sektöre girmesini kolaylaştırmak için çalışacak. Daha yüksek verimlilik ile piyasa odaklı ve daha katma değerli üretimi hedefleyen platform, büyük ölçekli işletmeler kadar platform üretici birlikleri açısından da büyük önem taşıyor. Gün geçtikçe daha önemli hale gelen tüketici talebi odaklı üretime ve bu üretimin ekolojik ve sürdürülebilir olarak gerçekleştirilmesine de değer katacak olan platform, değer zincirinde yer alan paydaşların sadece yerel değil, aynı zamanda rekabetin yoğun yaşandığı küresel tarımsal değer zincirinde de başarılı olmalarını sağlamayı hedefliyor.

  Konferansta teknoloji ve tarım ilişkisi; akademisyenler, üreticiler, finansman kaynakları, politika yapıcılar, girdi ve teknoloji sağlayıcılar, enerji sektörü temsilcileri perakende sektörü temsilcileri, sektörel birlikler ve sivil toplum örgütleri tarafından dinamik ve yenilikçi bir akış içerisinde ele alındı. Prof. Dr. Gökhan Özertan moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Tarım Finansmanında Yenilikçi Teknolojiler ve Yaklaşımlar” panelinde de Denizbank Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak, Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Kasım Akdeniz ve T.C. Merkez Bankası Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürü Doç. Dr. Semih Tümen bu alanda finansman konusunda hayata geçirilen çalışmalar hakkında bilgi paylaştılar. Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Kasım Akdeniz, kurum olarak oluşturdukları veri tabanında 4.600’e yakın farklı maliyet cetveli olduğunu ve sadece tarımsal üretim değil, hayvancılık gibi farklı kategorilerde de zengin bir veri içeriği oluştuğunu söyledi. Bu verilerin her bir ilden ayrı ayrı toplanarak il ve ürün bazlı ayrıştırılıp bankaların kullanımına sunulduğunu anlatan Akdeniz, TARDES sayesinde tüm bankaların tarıma kredi verebilir hale geldiğini kaydetti.

   

   

   

  Sıradaki Haberadv-arrow
  Sıradaki Haberadv-arrow