Son Dakika

Cevap Eş Anlamlısı Nedir? Cevap Kelimesinin Eş Anlamlıları Nelerdir?

A A

10.11.2021 - 23:04

Yaklaşık 5 asırdır kullanılmakta olan cevap kelimesi, dilimize Arapçadan geçmiştir. Cevap yöneltilen bir soruya verilen karşılık anlamına gelir. Bu kelime birçok tamlama ve kalıp ifadenin içinde yer alır. Örnekler: 1- Cevapsız Arama 2- Cevap Anahtarı 3- Cevap dilekçesi. 4- Cevap yetiştirmek. 5- Cevapsız bırakmak. Bu sözcük ile eş anlamlı olan toplam 4 kelime bulunmaktadır.

Cevap Eş Anlamlısı Nedir? Cevap Kelimesinin Eş Anlamlıları Nelerdir?

Cevap Eş Anlamlısı Nedir?

1- Yanıt
2- Karşılık
3- Dönüt
4- Mukabele:

Cevap Kelimesinin Eş Anlamlıları Nelerdir?

1- Yanıt:

Eski Türkçe ile kaleme alınmış metinlerde ''yanut'' şeklinde yazılan bu kelimenin ilk anlamı mükafat ve ödüldür. Ancak günümüzde yanıt kelimesi, cevap anlamında kullanılır. Kelimenin fiil hali ''yanıtlamak'' şeklinde yazılır.

Örnek Cümleler:

1- Sorduğum soruların hiçbirine ''yanıt'' vermediği için kendisinden bilgi alamadım.
2- Soruların yanıtların kitabın arkasından kontrol edebilirsin.
3- Kaç kere aramama rağmen telefonlarıma ''yanıt'' vermedi.

2- Karşılık:

Karşılık kelimesi hem ödenek, hem bedel hem de cevap anlamında kullanılır. Bu kelime de cevap gibi birçok tamlama ve deyimde yer alır.

Örnek Kelimeler:

1- Karşılıksız Çek
2- Karşılıksız Aşk
3- Karşılığı Olmamak

Örnek Cümleler:

1- Çok sevdim ama aşkıma karşılık alamadım.
2- Gerçek erdem insanlara ''karşılık'' beklemeden yardım etmektir.

3- Dönüt:

Geçtiğimiz yıllarda literatüre giren dönüt sözcüğü, feedback kelimesinin Türkçe karşılığıdır. Yöneltilen sorularra yapılan geri bildirimlerin tamamı dönüt olarak nitelendirilir. Dönütler, negatif ve pozitif olmak üzere ikiye ayrılır.

Örnek Cümle:

''Dönüt'' ve bağlam, iletişimin temel ögeleri arasında yer alır.

4- Mukabele:

Dilimize Arapçadan geçen mukabele kelimesi kibel sözcüğünden türetilmiştir. Kibel taraf anlamına gelir, mukabele karşılık vermek demektir. Bu kelime karşı çıkmak ve itiraz etmek anlamında da kullanılır.

Örnek Cümle:

''Kendisine edilen hakaretlere mukabelede bulunmadı.''