Esaret Zıt Anlamlısı Nedir? Esaret Kelimesinin Zıt Anlamlıları Nelerdir?

Esaret Zıt Anlamlısı Nedir? Esaret Kelimesinin Zıt Anlamlıları Nelerdir?

Esaret Zıt Anlamlısı Nedir? Esaret Kelimesinin Zıt Anlamlıları Nelerdir?

Dilimize Arapçadan geçen esaret kelimesi ''esir'' sözcüğünden türetilmiştir. Savaş esnasında düşman askerleri tarafından zorla alıkonmaya esaret denir. Tutsaklık ve mahpusluk kelimeleriyle eş anlamlı olan bu sözcük, kölelik anlamında da kullanılır. Esaret sözcüğüyle zıt anlamlı olan dört kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerden ikisi öz Türkçe, diğerleri ise Arapça ve Farsça kökenlidir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Esaret Zıt Anlamlısı Nedir?

1- Bağımsızlık
2- Serbestlik
3- Özgürlük
4- Hürriyet

Esaret Kelimesinin Zıt Anlamlıları Nelerdir?

1- BAĞIMSIZLIK

Bağ kelimesinden türetilen bağımsızlık, esaret sözcüğü ile zıt anlamlıdır. Bu kelime hem insanlar hem de ülkeler için kullanılır.

Örnek Kelimeler:

1- Bağımsızlık Savaşı 2- Bağımsızlık Bildirisi

Örnek Cümleler:

1- Türk ordusu, işgal altında bağımsızlık mücadelesi veren diğer ülkelere örnek olmuştur.
2- Bağımsız bir birey olarak kararlarımı kimsenin etkisi altında kalmadan, kendim almak istiyorum.

2- SERBESTLİK:

Ser ve best kelimelerinin birleşmesiyle oluşturulan serbestlik, dilimize Farsçadan geçmiştir. Serbestlik, kimsenin tahakkümü altında olmamak anlamına gelir. Kelimenin ''serbesti'' şeklindeki kullanımı da yaygındır.

Örnek Cümleler:

1- Ona istediği kadar serbestlik tanımama rağmen mutlu olmadı.
2- Aşırı serbestlik ile özgürlük aynı şey değildir.

3- ÖZGÜRLÜK.

Özgürlük, kimseye bağlı ve bağımlı olmamak anlamına gelir.

Örnek Cümleler:

1- Biz Türk milleti olarak, Kurtuluş Savaşında özgürlüğümüz için savaştık.
2- Bir gün elbet yeniden özgürlük şarkıları söyleyeceğiz.
3- Her şeyimi elimden alsınlar ama bir tek özgürlüğüme dokunmasınlar.

4- HÜRRİYET:

Dilimize Arapçadan geçmiş olan hürriyet kelimesi hür sözcüğünden türetilmiştir. Hürriyet, kimsenin kölesi olmamak anlamına gelir. Tasavvufta bu kelime, nefsini dünya zevklerinden arındırmak manasında kullanılır.

Örnek Cümleler:

1- Bu ülkenin hürriyeti için canını vermeye hazır olan nice yiğit var.
2- Bugünkü hürriyetimizi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz.