Esir Zıt Anlamlısı Nedir? Esir Kelimesinin Zıt Anlamlıları Nelerdir?

Esir Zıt Anlamlısı Nedir? Esir Kelimesinin Zıt Anlamlıları Nelerdir?

Esir Zıt Anlamlısı Nedir? Esir Kelimesinin Zıt Anlamlıları Nelerdir?

Dilimize Arapçadan geçmiş olan esir kelimesi, isare sözcüğünden türetilmiştir. İsare, bir kişiyi rehin almak ve gözetim altında tutmak anlamına gelirken, esir savaş sırasında düşman ordusunun askerleri tarafından alıkonan kişi demektir. Kelimenin isim hali ''esaret'' şeklinde yazılır.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Tutsak ve mahpus kelimeleriyle eş anlamlı olan esir birçok birleşik isim ve tamlamada da yer alır. Örnekler:
1- Esir kampı 2- Esir düşmek.

Esir Zıt Anlamlısı Nedir?

1- Serbest
2- Özgür
3- Bağımsız

Esir Kelimesinin Zıt Anlamlıları Nelerdir?

1- SERBEST

Farsça kökenli bir sözcük olan serbest kelimesi, baş anlamına gelen ser sözcüğünden türetilmiştir. Hareketlerinde tamamen özgür olan kişilere serbest denir. Serbest bırakılmak ise mahkumların ve esirlerin yeniden özgürlüğüne kavuşması demektir.

Örnek Kelimeler:
1- Serbest Bölge 2- Hareket Serbestisi 3- Serbest Piyasa 4- Serbest Zaman

Örnek Cümleler:

1- Dört yıllık esaretten sonra serbest bırakılınca yeniden doğmuş gibi hissetti.
2- Kapitalizm ve liberalizm serbest piyasa ekonomisine dayalı sistemlerdir.

2- ÖZGÜR

Öz kelimesinden türetilen özgür, esir sözcüğüyle zıt anlamlıdır.

Örnek Kelimeler ve Deyimler:
1- Özgürlüğüne Kavuşmak 2- Temel Özgürlükler 3- Konuşma Özgürlüğü

Örnek Cümleler:
1- İnsan nefes aldığı her an özgürlüğün tadını çıkarmalı.
2- Bu dergide tüm yazılarını özgürce yayımlayabilirsin.

3- BAĞIMSIZ:

Hiçbir kişi ya da kuruma bağlı olmadan hayatını idame ettiren kişilere bağımsız denir. Bu kelime başkalarının egemenliği altında olmayan ülkeler için de kullanılır.

Örnek Kelimeler:
1- Bağımsız İrtifak Hakkı 2- Bağımsızlık Mücadelesi 3- Bağımsız Sinema
4- Bağımsızlık Duygusu 5- Bağımsızlık Bildirgesi

Örnek Cümleler:

1- Çok daha gerçekçi ve orijinal senaryolara sahip oldukları için bağımsız filmleri daha çok seviyorum.

1- 1775 yılında Amerika ile İngiltere arasında gerçekleşen Bağımsızlık Savaşı, tam 8 yıl sürmüş.