Ev Eş Anlamlısı Nedir? Ev Kelimesinin Eş Anlamlıları Nelerdir?

Ev Eş Anlamlısı Nedir? Ev Kelimesinin Eş Anlamlıları Nelerdir?

Ev Eş Anlamlısı Nedir? Ev Kelimesinin Eş Anlamlıları Nelerdir?

Eski Türkçede ''eb'' şeklinde yazılan ev kelimesinin sözlük anlamı çadırdır. İçinde yaşanılan, korunaklı yapılara ev denir. Ev kelimesi birçok deyimde kullanılır. Örneğin dünya evine girmek, evlenmek anlamına gelir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Ev kelimesinin içinde yer aldığı diğer tamlamalar ve kalıp ifadeler şu şekilde sıralanabilir: 1- Ev sahibi
2- Evin Yolunu Unutmak 3- Evin Reisi 4- Ev Hali 5- Evlenip Barklanmak

Ev Eş Anlamlısı Nedir?

1- Yuva
2- Hane
3- Mesken
4- Konut
5- Daire

Ev Kelimesinin Eş Anlamlıları Nelerdir?

1- YUVA

Ev gibi yuva kelimesi de öz Türkçedir. İslamiyet öncesi Türk toplumlarından bu yana kullanılan bu sözcük barınak ve aile ocağı anlamına gelir.

Örnek Kelimeler:
1- Yuva Yıkmak 2- Yuvadan Uçmak

Örnek Cümleler:

1- Kimsenin yuvamızı yıkmasına izin vermeyeceğim.
2- Yıllarca huzurlu bir yuvanın hayalini kurdum.

2- HANE:

Hane sözcüğü de ev ile eş anlamlıdır. Bu kelime sonuna geldiği kelimelere yer, mekan anlamı katar. Bazı kelimeler ''ha'' hecesi düşer, sadece ''ne'' yazılır. Örnekler:1- Hastane 2- Çayhane 3- Postane

Örnek Cümleler:

1- Yarın saat dokuzda hastane randevum var.
2- Hanemize hoş geldiniz safalar getirdiniz.

3- MESKEN:

Dilimize Arapçadan geçen mesken kelimesi ''seken'' fiilinden türetilmiştir. Arapçada seken ikamet etmek anlamına gelir. Mesken ise oturulan, ikamet edilen yer demektir.

Örnek Kelimeler:
1- Mesken Kira Sözleşmesi 2- Mesken Tutmak

Örnek Cümleler:

1- Dünya fani, bizim asıl meskenimiz ahiret yurdu.
2- Mesken kira sözleşmesini imzaladın mı?

4- KONUT:

Konut kelimesi ''konmak'' fiilinden türetilmiştir.

Örnek Cümleler:

1- Yarın konut belgesini almak için muhtarlığa gideceğim.
2- Bu konutlar çok lüks ve pahalı.

5- DAİRE:

Daire kelimesi cümle içerisinde ev sözcüğünün yerine kullanılabilir.

Örnek Cümle:

''Yeni dairenizden memnun musunuz?''