Hakim Eş Anlamlısı Nedir? Hakim Kelimesinin Eş Anlamlıları Nelerdir?

Hakim Eş Anlamlısı Nedir? Hakim Kelimesinin Eş Anlamlıları Nelerdir?

Hakim Eş Anlamlısı Nedir? Hakim Kelimesinin Eş Anlamlıları Nelerdir?

Dilimize Arapçadan geçen hakim kelimesi, hükmetmek fiilinden türetilmiştir. Hüküm, bir yeri tahakküm altına almak, bir yerde etkin olmak anlamına gelir. Hakim ise egemenlik altına alan, sözünü geçiren, güçlü ve yetkin kimse demektir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Bu kelimenin içinde yer aldığı deyimler ve kalıp ifadeler şu şekilde sıralanabilir:
1- Kendine hakim olmak 2- Hakimiyet kurmak 3- Direksiyon hakimiyetini kaybetmek

Hakim Eş Anlamlısı Nedir?

1- Baskın
2- Egemen
3- Dominant
4- Otorite
5- Başat

Hakim Kelimesinin Eş Anlamlıları Nelerdir?

1- BASKIN:

Çevresindeki kişilere sözünü geçiren, otoriter kişilere baskın denir.

Örnek Kelimeler:
1- Baskın gen 2- Baskın Karakter 3- Baskın Yapmak

Örnek Cümleler:

1- O çok baskın bir karakter olduğu için başkasının söylediklerini değil kendi bildiğini yapar.
2- Genler baskın ve çekinik gen olmak üzere ikiye ayrılır.

2- EGEMEN

''Ege'' ve ''İye'' kelimelerinin birleşmesinden oluşan egemen, sahip olan, hükmeden anlamına gelir.

Örnek Cümle:

''Osmanlı Devleti 17. yüzyılın ilk yarısından itibaren egemenlik kurduğu toprakları birer birer kaybetmeye başladı.''

3- DOMİNANT:

Dilimize Fransızcadan geçmiş olan dominant kelimesi baskın anlamına gelir. Bu kelime daha çok biyoloji biliminde genleri tanımlamak için kullanılır. Sözcüğün fiil hali ''domine etmek'' şeklinde yazılır.

Örnek Cümle:

''Dominant biri olduğu için onu yönlendirmek çok zor.''

4- OTORİTE:

Orijinal dilinde ''autorite'' şeklinde yazılan otorite kelimesi Latince kökenlidir. Otorite, mutlak güç sahibi, yetkin ve baskın anlamına gelir. Kelimenin sıfat hali ''otoriter'' şeklinde yazılır.

Örnek Kelimeler:
1- Otoriter Devlet 2- Otoriter Yapı

Örnek Cümleler:

1- Otoriter devletlerde milletin söz hakkı ya hiç yoktur ya da çok azdır.
2- Üstümde otorite kurmaya çalışman çok yanlış.

5- BAŞAT:

Baş kelimesinden türetilen başat, öncü, başta gelen ve hakim anlamına gelir.

Örnek Cümle:

''Orhan Veli, Türk şiirinin başat isimlerinden biri.''