Hikaye Nedir, Özellikleri Nelerdir? Hikaye Türleri Nelerdir?

Hikaye Nedir, Özellikleri Nelerdir? Hikaye Türleri Nelerdir?

Hikaye Nedir, Özellikleri Nelerdir? Hikaye Türleri Nelerdir?

Hikayeler ya da diğer adıyla öyküler insan hayatının belli bir bölümünü yer ve zaman kavramlarına bağlayarak anlatmaktadır. Hikayeler genellikle anlatmaya dayalı bir türdür. Bir olay ve durum bulunmaktadır. Olaylar ve durumlar şahıs kadrosuna bağlanarak olay ve durumun ortaya konulduğu mekan ve zaman belirlenir. Olay örgüsü sürükleyici ve betimleyici bir anlatım ile işlenir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

 Hikaye Nedir?

 Sözlük anlamı olarak gerçek ya da tasarlanmış olayları anlatan düz yazı türlerinden biridir. Hikaye ilk edebi ürün olan destanlarla birlikte ortaya çıkmıştır fakat günümüze gelene kadar değişim geçirmiştir. Hikayenin modern şekli ile edebi tür haline gelmesi 19.yüzyıl yazarlarının metinleri ile olmuştur. Fransız yazar Maupassant ve Rus yazar Çehov, kendi adlarıyla anılan hikaye tarzlarının kurucuları olarak bilinir.

 Hikayeler genelde insanı merkez alan edebi metinlerdir. Hikayelerin hepsinde olay ya da durumları anlatan bir anlatıcı yer alır. Anlatıcı belli bir bakış açısı ile ayrıntıları okura aktarır. Hayatın belli bir bölümü ele alınır ve olaylarda ki kişiler belirgin özellikleri ile sunulur. Hikaye gibi edebi metinlerde ise olaylar belirli bir zaman ve mekanda gerçekleşir. Zaman ve mekan ögeleri ise hikayedeki olayların akışını ya da kişilerin özelliklerini doğrudan etkiler.

 Hikayenin Özellikleri Nelerdir?

 Hikayenin özellikleri aşağıda belirtilmiştir:

Hikayelerde düşündürmekten ziyade okuyucuyu duygulandırmak ve heyecanlandırmak ön plandadır.

Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olayları anlatır.

Roman ile karşılaştırıldığında hikaye daha kısa anlatılır.

Romana göre kişi sayısı hikayelerde daha azdır.

Hikayelerin olay ve durum şeklinde iki ayrı türü vardır.

Olay hikayeleri serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşmaktadır.

Maupassant, olay hikayelerinin en başarılı örneklerini yazdığı için Maupassant tarzı hikayeler olarak da bilinmektedirler.

Durum hikayelerinde ise olay örgüsünün önemi pek yoktur. Olay örgüsü, özenle seçilmiş olaylardan olmaz. Her yerde her insanın yaşayabileceği basit ve sıradan durumlar ele alınır.

Anton Çehov, durum hikayelerinin en başarılı örneklerini ortaya koyması nedeniyle durum hikayeleri Çehov tarzı hikaye olarak da bilinmektedir.

Hikaye Türleri Nelerdir?

 3 çeşit hikaye türü vardır. Bunlar; olay, durum ve modern hikayelerdir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

 1)Olay Hikayesi: Bir olayı ela alır. Serim, düğüm ve çözüm planı ile anlatarak olayı bir sonuca bağlayan hikaye türüdür. Olay hikayesinde kahramanlara ve çevrenin tasvirine yer verilir. Bir fikir verilir. Okuyucuya merak ve heyecan verir.

 2)Durum Hikayesi: Bir olayı ela almaz. Günlük yaşantının herhangi bir kesitini ele alıp anlatan öykülerdir. Serim, düğüm ve çözüm planı yoktur. Belli bir sonucu da yoktur. Merak ve heyecandan fazla duygulara ve hayallere yer verilir.

 3) Modern Hikaye: Diğer hikaye türlerinden farklı olarak insanların her gün gördüğü fakat farkına varamadığı bazı durumların arkasında ki gerçekleri, hayalleri ve olağanüstülükleri gösteren hikayelerdir.

1960 Sonrası Türk Hikayeciliği Özellikleri Nelerdir? Yazarları Ve Maddeler Halinde Özellikleri...

1960 Sonrası Türk Hikayeciliği Özellikleri Nelerdir? Yazarları Ve Maddeler Halinde Özellikleri...

 

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı