Hukuki Terimler Nelerdir? Hukuki Terimler Listesi Ve Anlamları...

Hukuki Terimler Nelerdir? Hukuki Terimler Listesi Ve Anlamları...

Hukuki Terimler Nelerdir? Hukuki Terimler Listesi Ve Anlamları...

Hukuk, hak kelimesinden türetilmiştir. Hak adalet, hukuk ise adaletin yerine getirilmesi demektir. Anayasada yazılı olan kanunlara göre yönetilen, herkesin adil bir şekilde yargılanma ve kendini savunma hakkının olduğu ülkelere hukuk devleti denir. Bu kavram Fransız İhtilalinden sonra imparatorlukların yıkılması ve birçok ülkede cumhuriyetin ilan edilmesiyle ortaya çıkmıştır. İlk hukuki terimler ise Roma İmparatorluğunda kullanılmıştır.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

 Hukuki Terimler Listesi ve Anlamları

 1- Temyiz

 Mahkemenin verdiği karara itiraz etmek için üst mahkemeye başvurma.

 2- Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis

 Ömür boyu hapis cezası.

 3- Nefsi Müdafaa

 Kişinin kendisini korumak için karşı saldırıya geçmesi. (Meşru müdafaa adıyla da bilinir.)

 4- Taammüden Adam Öldürme

 Kasıtlı bir şekilde, plan yaparak cinayet işleme.

 5- Sabıka Kaydı

 Kişilerin geçmişte işlediği suçların kayıtlı olduğu belge. Adli sicil belgesi adıyla da bilinir.

 6- Savcı

 Mahkeme adına kovuşturma açma yetkisine sahip olan görevli

 7- Hakim

 Mahkemeyi yöneten, zanlının suçlu ya da suçsuz olduğuna karar veren kişi. Diğer adı Yargıç

 8- İbra

 Kişinin yargılandığı suçları işlemediğini kanıtlaması, kendini temize çıkarmas

 9- Genel Af

 Belli başlı suçları işleyenlerin kalan cezalarını yatmadan hapishaneden çıkması

 10- İlam

 Mahkeme sonucunu gösteren resmi belge

 11- Müvekkil

 Mahkemede kendisini savunması için vekil olarak avukat atayan kişi

 12- Davalı

 Bir kişi ya da kurumu şikayet eden kimse

 13- Davacı

 Hakkında şikayet olan kimse

 14- Yasa

 Toplumda istisnasız herkesin uyması gereken kurallar. Bu kurallar devletin yetkili mercileri tarafından belirlenir ve anayasada yer alır

 15- Avukat

 Davalı ya da davacıların hakkını yasalara uygun bir şekilde savunan kimse

 16- İnfaz

 Bir cezanın uygulanması. Eski tarihlerde bu kelime idam cezası yerine kullanılırdı.

 17- Celp

 Mahkemeye davet kağıdı

 18- Hüküm

 Bir davanın sonuca bağlanması

 19- Fıkıh

 Kuran'ı Kerim'deki ayetlere ve hadislere göre belirlenmiş olan İslami hukuk kuralları

 20- İçtihat

 Verilmesi gereken hükmün anayasada olmadığı zamanlarda hakimin ya da kadının akıl yürüterek sonuca ulaşması

 21- Kıyas

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

 Benzeri davaların sonuçlarına bakarak hüküm verme

 22- Vekalet

 Kişinin başka bir kişiyi vekil olarak ataması. Örneğin bir kişiye imza yetkisi verilmesi.

Açıklama Nedir, TDK Sözlük Anlamı Ne Demek? Açıklama Yapmak Ne Demek?

Açıklama Nedir, TDK Sözlük Anlamı Ne Demek? Açıklama Yapmak Ne Demek?