İngilizce Comparatives Cümleleri İngilizce Karşılaştırma Cümleleri Örnekleri...

İngilizce Comparatives Cümleleri İngilizce Karşılaştırma Cümleleri Örnekleri...

İngilizce Comparatives Cümleleri İngilizce Karşılaştırma Cümleleri Örnekleri...

Tüm dillerde olduğu gibi İngilizce de karşılaştırma cümleleri vardır. Bu cümleler bir şeyin ya da bir durumun başka bir şey veya durum ile karşılaştırmaları halinde kurulan cümle çatılarıdır.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

İngilizce Comparatives Cümleleri

 Comparatives karşılaştırma anlamına gelmektedir. Bu sebeple cümle çatılarının detaylarını incelemek uygun olacaktır. Karşılaştırma cümleleri İngilizce de sıklıkla kullanılmaktadır.

 Cümle çatısı incelenecek olursa Subject (Noun) + Verb + Adjective + Than + Object (Noun) olarak formüle edilmektedir. Yani Özne (İsim) + Fiil + Sıfat + Than kelimesi + Nesne (İsim) şeklindedir. Buradaki karşılaştırma kelimesi than olarak bilinmelidir.

 Karşılaştırma cümlelerinin kurallarına bakılacak olursa eğer karşılaştırma cümlesinde sıfat tek heceliyse sonuna -er eki gelmelidir. Eğer sıfat uzun ve birden fazla kelimeden oluşuyorsa bu durumda sıfattan önce more sözcüğü gelmelidir.

 İngilizcede birinin diğerinden üstün olduğunu belirten kelimeler superlative olarak tanımlanmaktadır.

 Superlative bir nesnenin diğerinden üstün olacağını belirtmek için kullanılmaktadır. Yani karşılaştırma cümleleri ile karıştırılmamalıdır. Formülüne bakılacak olursa;

 Özne (İsim) + Fiil + The kelimesi + Sıfat + Nesne (İsim) şeklinde ifade edilmektedir.

 İngilizce Karşılaştırma Cümleleri Örnekleri

 Karşılaştırma ve üstünlük cümlelerini örnekler ile açıklanması halinde pekiştirilmesi daha kolay olacaktır. Karşılaştırma cümlelerine örneklere bakılacak olursa

 - my garden is bigger than your garden: Benim bahçem senin bahçenden daha büyük

 - my money is more than you: Benim param senin parandan daha çok

 - Reading is better than playing games: Kitap okumak oyun oynamaktan daha faydalı

 Üstünlük cümleleri için örneklere bakılacak olursa;

 - Ahmet is the most hardworking person I have ever seen :Ahmet Gördüğüm en çalışkan insan

 - i am the luckiest woman in the world: Ben dünyanın en şanslı kadınıyım

 - The most perfect person ever: Gelmiş geçmiş en mükemmel insan

 Karşılaştırma ve üstünlük cümleleri arasındaki ayırım örneklendirmeler ile çoğalabilir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı
İngilizce Gelecek Zaman Cümleleri... Simple Future Tense Cümle Örnekleri...

İngilizce Gelecek Zaman Cümleleri... Simple Future Tense Cümle Örnekleri...