İngilizce Geniş Zaman Cümleleri... Simple Present Tense Cümle Örnekleri...

İngilizce Geniş Zaman Cümleleri... Simple Present Tense Cümle Örnekleri...

İngilizce Geniş Zaman Cümleleri... Simple Present Tense Cümle Örnekleri...

İngilizceyi doğru cümle kalıpları ile konuşmak için İngilizce dilbilgisini doğru öğrenmek çok önemlidir. Her ne kadar günlük İngilizce konuşma esnasında dilbilgisi kurallarına uyulmasa da özellikle zaman cümlelerinde bu kurallar oldukça önemlidir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

 İngilizce Geniş Zaman Cümleleri

 İngilizce dilinde geniş zaman cümleleri sıklıkla kullanılmaktadır. Bu bağlamda İngilizce cümle kurmak için SVO denilen yani subject+verb+object Türkçe karşılığı özne + yüklem + nesne kuralına göre kullanılmalıdır. Özne + yüklem + nesne kuralına göre olumlu cümle kurulurken özne den sonra yüklem ve nesne gelmelidir. Diğer önemli kural ise herhangi bir ek almadan bu kurala göre cümle kurulmalıdır.

 Simple Present Tense Cümle Örnekleri

 Subject+verb- object kuralına uygun simple present tens yani geniş zaman cümlelerine detaylarıyla bakılacak olursa;

 - my mom goes to work every day- Annem her gün işe gider

 - I like to play ball - top oynamayı severim

 - he/She eats chocolate every day before studying - o hergün ders çalışmadan önce çikolata yer

 Simple Present Tense Olumsuz Cümleler

 Simple present tense yani geniş zaman cümlelerinde do not yani don' ve he/she/it için does not kısaca doesn't olumsuz eki ile olumsuz cümleler kurulmaktadır. Örneklendirmeler yapılırsa;

 - He doesn't feel so good

 - I don't speak

 Simple Present Tense Geniş Zaman Soru Kalıpları

 I, you, we, you, They şahıslar için başına Do eki getirilerek soru kalıpları oluşturulurken, he, she, it şahıslar için cümlenin başına Does sözcüğü getirilmektedir. Örnekler ile açıklanacak olursa;

 - Do you speak English?

 -Do they go to concert?

 -Do you love me?

 -Does he come to house?

 -Does she feel so good?

 -Does it make this work?

İngilizce Saatler Nasıl Okunur? Saatlerin İngilizce Yazılışı...

İngilizce Saatler Nasıl Okunur? Saatlerin İngilizce Yazılışı...