Kelime Eş Anlamlısı Nedir? Kelime Kelimesinin Eş Anlamlıları Nelerdir?

Kelime Eş Anlamlısı Nedir? Kelime Kelimesinin Eş Anlamlıları Nelerdir?

Kelime Eş Anlamlısı Nedir? Kelime Kelimesinin Eş Anlamlıları Nelerdir?

En az bir heceden ve iki harften oluşan sözlere kelime denir. Kelimeler, cümledeki görevlerine ve yapılarına göre birçok türe ayrılır. Örneğin ismi nicelik ve nitelik yönünden belirleyen kelimelere sıfat denir. Özne tarafından gerçekleştirilen eylemler ise fiil olarak adlandırılır. Diğer kelime türleri ise şu şekilde sıralanabilir: 1- Nesne 2- Dolaylı Tümleç 3- Ünlem 4- Edat 5- Zarf

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Kelime Eş Anlamlısı Nedir?

 1- Söz

 2- Kelam

 3- Lakırdı

 4- Laf

 Kelime Kelimesinin Eş Anlamlıları Nelerdir?

 1- Sözcük:

 Eski Türkçe bir kelime olan söz, 8. asırdan beri kullanılmaktadır. Bu kelimden türetilen sözcük de kelime ile eş anlamlıdır.

 Örnek Kelimeler:

 1- Söz cambazlığı 2- Sözlenmek 3- Sözünde Durmak 4- Sözünün Eri

 5- Söz etmek 6- Söz Sanatları 7- Açık Sözlü

 Örnek Cümleler:

 1- Sözünden dönen insanlara asla güvenmemelisin.

 2- Hikmet, sözüne sadık biri olduğunu bir kez daha ispatlamış oldu.

 3- Sınıf arkadaşlarımla saat ikide buluşmak için sözleştik.

 2- Kelam:

 Kelam hem ifade hem de kelime anlamına gelir. Osmanlı döneminde sarf edilen güzel ve anlamlı sözlere kelam-ı kibar denirdi. Kelam aynı zamanda İslam'ın en önemli ve kapsamlı ilim dallarından biridir.

 Örnek Kelimeler:

 1- Ehl-i Kelam 2- Kelam Etmek

 Örnek Cümleler:

 1- Akşam uğra da karşılıklı iki çift kelam edelim.

 2- İmam Gazali genç yaşında kelam ve hadis ilminde eğitim görmüş, daha sonr tasavvufi konulara yönelmiştir.

 3- Lakırdı:

 14. yüzyılda literatüre giren lakırdı kelimesi, konuşma, kelime, laf ve söz anlamına gelir.

 Örnek Cümle:

 1- Maalesef boş lakırdı karın doyurmuyor.

 4- Laf:

 Dilimize Farsçadan geçmiş olan laf, kelime dizisi, boş söz ve mevzu anlamına gelir.

 Örnek Cümle:

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

 ''Konuşurken laflarını biraz daha özenli seçmelisin.''