Maliye Bölümü Mezunu Ne İş Yapar? Maliye Bölümü Çalışma Alanları...

Maliye Bölümü Mezunu Ne İş Yapar? Maliye Bölümü Çalışma Alanları...

Maliye Bölümü Mezunu Ne İş Yapar? Maliye Bölümü Çalışma Alanları...

Üniversitelerin lisans ve ön lisans olmak üzere pek çok alanda eğitim veren bölümleri bulunmaktadır. Bunlardan biri de Maliye bölümü olmaktadır. Bu bölüm çalışma alanı oldukça geniş olan bir bölüm olmaktadır. Maliye bölümü okumak için İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olmak gerekmektedir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Maliye Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

 Maliye bölümü mezunu olan kişiler maliye, muhasebe, ekonomi ve hukuk alanında eğitim alarak bu konuda bilgi sahibi olmaktadırlar. Maliye bölümü dersleri hem sayısal alanda hem de sözel alanda bilgi sahibi olmayı gerektirmektedir. Bu nedenle bu bölüm mezunu kişiler hem sayısal alanlara hem de sözel alanlardaki bilgilere hakim olmaktadır.

 Maliye bölümü öğrencileri iktisadi alanlarda geliştirdiği gibi hukuk alanında da bilgi sahibi yaparak çalışma yelpazesinin geniş olmasını sağlamaktadır. Maliye bölümü mezunu olan kişiler hem özel sektörde hem de kamuda iş bulabilmektedirler.

 Maliye bölümünden mezun olan kişiler özel sektörde ya da kamu sektöründe sermaye olarak kullanılan paranın şirket tarafından nasıl elde edildiği, nasıl ve nerelere harcandığı gibi sorulara cevap vermektedir. Bu bölüm mezunları kamuda ilgili Bakanlıklarda çalışabilmektedir. Özel sektörde ise serbest muhasebeci, mali müşavir, yeminli mali müşavir ve gümrük müşavirliği gibi alanlarda çalışabilmektedir. Özel olarak kendi iş yerlerini açabilmektedir.

 Maliye Bölümü Çalışma Alanları

 Maliye bölümü çalışma alanı oldukça fazla olan bölümler arasında kalmaktadır. Lisans ve ön lisans olmak üzere iki farklı eğitim süresine sahip bir bölüm olarak belirtilmektedir. Maliye bölümünün iş olanakları ile ilgili hususlar şunlar olmaktadır:

 - Değerlendirme Uzmanlığı

 - Merkez Bankası Uzmanlığı

 - Denetmenlik ve Kontrolörlük

 - İdari Hakimlik

 - Kaymakamlık

 - Sayıştay Denetçiliği

 - Gelir Uzmanlığı

 - Vergi Müfettişliği

 - SPK Uzmanı

 - Mali Müşavirlik

 Ön lisans maliye bölümünden mezun olanlarında lisans bölümünde olduğu gibi geniş bir iş imkanı bulunmaktadır. Ön lisans maliye mezunları şu alanlarda çalışabilmektedir:

 - Defterdarlık

 - Gümrük Bakanlığı

 - Kamu bankaları ve özel bankalar

 - Ekonomi ve finans kuruluşları

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

 - Mal müdürlükler

 - Kamu İktisadi Teşebbüsleri

 - Sosyal Sigortalar Kurumu

 - Vergi Daireleri

 - Devlet Planlama Teşkilatı

Kimya Bölümü Mezunu Ne İş Yapar? Kimya Bölümü Bölümü Çalışma Alanları...

Kimya Bölümü Mezunu Ne İş Yapar? Kimya Bölümü Bölümü Çalışma Alanları...