Ödül Eş Anlamlısı Nedir? Ödül Kelimesinin Eş Anlamlıları Nelerdir?

Ödül Eş Anlamlısı Nedir? Ödül Kelimesinin Eş Anlamlıları Nelerdir?

Ödül Eş Anlamlısı Nedir? Ödül Kelimesinin Eş Anlamlıları Nelerdir?

Taşıdığı anlam ile beraber Türkçede en çok kullanılan sözcüklerden biri olarak ödül kelimesi öne çıkar. Bu kelime için değerlendirilecek aynı zamanda farklı eş anlamlı sözcükler bulunmaktadır. Genel olarak ise bir kelimenin daha fazla değerlendirildiğini ifade etmek mümkün. Yazılışları farklı ve anlamları aynı olarak cümle içerisinde veya tek başına kullanma imkanı tanımaktadır. Böylece cümleler içerisinde anlam karmaşası olmadan daha zengin bir şekilde değerlendirme olanağı elde edilir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

 Ödül Eş Anlamlısı Nedir?

 Yaptığı bir işten ya da bir davranıştan dolayı verilen armağan, ödül olarak ifade edilmektedir. Taşımış olduğu bu anlam ile beraber aynı zamanda eş anlamlı sözcüğü üzerinden de farklı yerlerde kullanılır. Bu doğrultuda ödül kelimesinin eş anlamlı olarak bir sözcüğün bulunduğunu söylemek gerekir.

 - Mükafat

 Tam olarak taşıdığı aynı anlam ile beraber hem ödül hem de mükafat kelimesi amaca uygun farklı yerlerde kullanım imkanı vermektedir.

 Ödül Kelimesinin Eş Anlamlıları Nelerdir?

 Ödül kelimesinin eş anlamlısı olarak mükafat kelimesini kullanma imkanı bulunmaktadır. Özellikle herhangi bir davranış ya da iş üzerinden kişiye verilen armağan olarak ifade edilir.

 ‘’Gösterdiği mücadele ve çaba için o bu mükafatı hak etti.’’

 Bu şekilde yukarıdaki cümlede olduğu gibi farklı yerlerde amacı altında kullanılır. Özellikle günlük yaşamda hem ödül hem de mükafat kelimesinin aynı şekilde kullanıldığını ifade etmek mümkün.

 TDK’ya Göre Ödül Kelimesinin Eş Anlamlısı

 Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı zaman bu kelimenin eş anlamlı karşılığı olarak ‘mükafat’ kelimesi öne çıkmaktadır. Kişinin herhangi bir sebepten dolayı göstermiş olduğu iş ve davranış üzerinden verilen bir armağandır. Taşımış olduğu anlam kapsamında TDK üzerinden aynı şekilde değişik yerlerde kullanım imkanı tanımaktadır. Böylece arka arkaya gelen kelimeler için anlam karmaşası olmadan düzgün bir şekilde kullanım olanağı verilir.