Ön Yargı Nasıl Yazılır? Ön Yargı Tdk Doğru Yazılışı... Önyargı Mı Ön Yargı Mı?

Ön Yargı Nasıl Yazılır? Ön Yargı Tdk Doğru Yazılışı... Önyargı Mı Ön Yargı Mı?

Ön Yargı Nasıl Yazılır? Ön Yargı Tdk Doğru Yazılışı... Önyargı Mı Ön Yargı Mı?

İki farklı kelimeden oluşan kelime grupları için, yazım hataları Türkçede çok sık yaşanan durumlardan biridir. Özellikle bu kelimelerin ayrı mı yoksa birleşik mi yazılıp yazılmadığı internetten devamlı olarak araştırılır. Yazım hatası gerçekleştirilen kelimeler içerisinde ön yargı sözcük grubu yer almaktadır. Türk Dil Kurumu üzerinden bu kelimenin doğru yazılışı ele alınarak değerlendirilir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Ön Yargı Birleşik mi Yazılır, Ayrı mı Yazılır?

Ayrı ya da birleşik yazılıp yazılmadığı en merak edilen kelimeler içerisinde önyargı sözcüğü geliyor. Türk Dil Kurumu üzerinden alınan bilgiler doğrultusunda bu Kelimenin doğru yazılışı, ‘Ön yargı’ biçiminde ayrı olmasıdır. Özellikle Türkçede bazı kelimeler sunduğu anlam üzerinden ayrı şekilde yazılır. Bu kelime grupları içerisinde önyargı sözcüğü de gelmektedir.

Ön yargı (Doğru)

Önyargı (Yanlış)

Verilen ilk kelime doğrultusunda ön yargı kelimesi ayrı olarak ele alınır ve doğru biçimde yazılır. Bu bağlamda çok defa düşülen birleşik yazımından uzak durulması gerekmektedir.

Önyargı mı, Ön Yargı mı?

Birleşik mi yoksa ayrı mı sorularına karşı bu kelime için verilecek olan cevap ayrıdır. TDK üzerinden bakıldığı vakit bu kelime ayrı şekilde ele alınır ve yazılır. Şart ve olay ile beraber görüntü gibi unsurlar ele alınmak suretiyle, kişi veya bazı şeyler için olumlu ya da olumsuz verilen peşin hükümler ön yargı olarak ifade edilir.

‘’Hayattaki tüm ön yargıları yıkmak gerekir.’’

‘’Bana gerçekten çok ön yargılı davranıyorsun.’’

‘’O herkes için önyargılıdır.’’

Sunduğu anlamı ile beraber önyargı kelimesi ayrı olarak, cümle içerisinde bu şekilde kullanılabilir. Aynı zamanda tek başına amaca uygun olarak da yine değerlendirmek mümkündür. En çok yazım hatası yapılan kelimelerden biri olarak ön plana çıkan önyargı için, ayrı şekilde amaca uygun olarak değerlendirmek mümkün.