Rutherford Atom Modeli Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Rutherford Atom Modeli Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Rutherford Atom Modeli Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Ernest Rutherford tarafından 1911 yılında ortaya konan fiziksel model, Ernest Rutherford atom modeli olarak ifade edilir. Arka kısmına bir film yerleştirilmiş olan Altın bir tabaka +2 Alfa yüklü tanecikler gönderilir. Daha sonra ışınların levhaya çarpması ile beraber izlemiş oldukları yol takip edilir ve incelenir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Bu inceleme fiziksel olarak atom düzeyinde önemli bir yere sahiptir. Belli bir modele sahip olması ile beraber birçok farklı özelliği üzerinden de ön plana çıkar. Bu atom modeli içerisinde ışığın küçük bir kısmının kırıldığı ve bazı kısımlarını liseyi yansıdığı görülmüştür.

Rutherford Atom Modeli Nedir?

1911 yılında Ernest Rutherford tarafından ortaya konmuş olan bu fiziksel model, aynı zamanda atom modeli şeklinde ifade edilmekte. Arka bölümüne bir film yerleştirilmiş altın bir tabakaya, +2 yüklü tanecikler göndermek suretiyle ışınların izlemiş olduğu yol takip edilir. Yapılan inceleme neticesinde bazı ışınların kırılarak bazılarının yansıması biçiminde bir durum ortaya çıkar.

Bu modele göre atomun merkezinde çekirdek ismi üzerinden pozitif yüklü yapı bulunur. Özellikle atomun bütün kütlesi içerisinde bu çekirdek bulunur ve çekirdeğin çevresinde negatif yüklü iyonlar yer alır. Böylece ortaya çıkan bu fiziksel model, atom modeli doğrultusunda ışınların istemiş olduğu yolu anlatır.

Rutherford Atom Modeli Özellikleri Nelerdir?

Bazı özellikleri ile beraber Rutherford atom modeli etkisini gösterir.

 - Atomda büyük boşluklar bulunur.

 - Işınların izlemiş olduğu yol incelenir ve takip edilir.

 - Bazı ışınlar kırılır ve bazı ışınlar ise yansır.

 - Atom İçerisinde pozitif yükler çekirdek ismi verilen bir yapıda toplanmıştır.

 - Atom kütlesinin büyük bir çoğunluğunun çekirdekte toplandığı anlaşılmıştır.

Yukarıda verilen özellikler ile beraber Rutherford atom modeli, atomun çekirdeğini yapısını ilk defa keşfetme olanağı tanımıştır. Bu da keşfin ortaya çıktığı günden bu yana birçok farklı bilimsel çalışmalara önemli bir fırsat vermiştir.

Rutherford Atom Modelinin Önemi Nedir?

Rutherford atom modeli günümüzde birçok bilimsel çalışmaların kapısını aralamıştır. Aynı zamanda atomun çekirdeğini anlama ve yapısını öğrenme noktasında önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Özellikle atomun kütlesini içine alan çok küçük bir merkezin bulunduğu ortaya çıkarılmıştır. Aynı zamanda yapılan deney üzerinden ışınların izlediği yol takip edilmiş ve buna göre inceleme gerçekleştirilmiştir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Bu sayede atomun yapısı çok daha iyi bir şekilde anlaşılmış yap buna göre farklı bilimsel çalışmalar güvenli şekilde gerçekleştirilmiştir. Özellikle atom bombası başta olmak üzere birçok bilimsel yapının oluşmasına önayak olmuştur.

Sanat Eserinin Özellikleri Nelerdir? Sanat Eseri Neye Denir?

Sanat Eserinin Özellikleri Nelerdir? Sanat Eseri Neye Denir?