Sıvı Maddelerin Özellikleri Nelerdir? Sıvı Madde Nasıl Tanımlanır?

Sıvı Maddelerin Özellikleri Nelerdir? Sıvı Madde Nasıl Tanımlanır?

Sıvı Maddelerin Özellikleri Nelerdir? Sıvı Madde Nasıl Tanımlanır?

Sıvılar, bulunduğu kabın şeklini alan ve üzeri yatay bir düzlem haline gelen cisimlerdir. Akışkan bir yapıya sahip oldukları için belli bir şekilleri yoktur. Bununla birlikte her sıvının akışkanlığı da aynı olmayabilir. Her sıvı maddelerin kendi yoğunluklarına göre farklı hacimlere sahip olabilirler.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Sıvı maddelerin en önemli özelliği nereye koyulur ise onun şeklini almasıdır. Sıvı maddelerin sıkıştırılması mümkün değildir ancak sıcaklık etkisiyle genleşebilmektedir.

Sıvı Maddenin Özellikleri Nelerdir? 

Sıvı maddenin özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir;

Belirli bir şekle sahip değillerdir. Bulundukları yerin biçimini alırlar.

Akışkan bir yapıya sahiptirler.

Her sıvının akışkanlık yoğunluğu aynı olmaz. Sıvıların yoğunluklarına göre farklılık gösterebilir.

Sıvı maddeler hem titreşim hareketi hem de öteleme yapabilirler.

Sıvı molekülleri birbirleri ile temas halindedir. Birbirlerinin üzerinden geçerek yer değişikliği yapabilirler. 

Sıvılar sıkılaşamaz ancak sıcaklığın etkisi ile genleşebilirler.

Sıvı Madde Nasıl Tanımlanır?

Her madde bulunduğu ortam üzerinde bir yer kaplar. Bulunduğu ortamda kapladığı yere ise hacim adı verilir. Bu bilgiler neticesinde her maddenin bir hacmi olduğu anlaşılır. Sıvı maddelerin de belirli bir hacmi vardır.

Maddenin ana hallerinden biri de Sıvı haldir. Sıvılar, belirli bir şekli olmayan maddeler olarak tanımlanır. İçine konuldukları her kabın şeklini alırlar ve akışkandırlar. Sıvı moleküller, sıvı hacmi içinde serbest olarak hareket ederler, ancak partiküllerin ortak çekim özelliği hacmin izin verdiği ölçü kadardır. Hacimleri genel olarak katılardan daha büyüktür.

Bunun en çok bilinen örneği su yani H2O dur. Maddenin sıvı hali katı haline göre oldukça düzensizdir. Ayrıca sıkıştırılamaz özelliğine sahiptir. Bununla birlikte sıvı maddeler yüksek basınç sağlayabilirler.

Maddenin Sıvı Hali Nedir?

Maddenin sıvı hali, kendine ait bir şekle sahip değildir. Akışkan olmaları nedeniyle bulundukları kabın şeklini alırlar. Sıvı haldeki atom veya moleküller; katı maddelerden daha düzensizdir. Bu nedenle tanecikler arası boşluklar da katılardan daha fazladır. Dolayısıyla sıkıştırılamazlar. 

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Normal şartlarda sıvı halde bulunan pek çok cisim mevcuttur. En çok bilinen örneği ise sudur. Madenlerin içinde ise cıva, sıvı halde bulunan ayrıcalık bir madendir.

Sıvılar, temas ettikleri her yüzeye basınç uygularlar. Bu basınç hem içerisinde oldukları kabın yan ve dip yüzeylerine uygulanır, hem de sıvının içinde yer alan herhangi bir cismin tüm yüzeylerine uygulanır.

Derinlik artıkça bu basınç da artar. Bu duruma en iyi örnek denizaltıların uğradığı basınç olabilir. Öyle ki hesaplanan derinlikten daha fazla derinlere inen bir denizaltı, mevcut su basıncı yüzünden parçalanabilir.

Gaz Maddeler Nelerdir, Özellikleri Nedir? Gaz Maddelere Örnekler Nelerdir?

Gaz Maddeler Nelerdir, Özellikleri Nedir? Gaz Maddelere Örnekler Nelerdir?