hourSON DAKİKA
left-arrowright-arrow
weather
İstanbul
down-arrowup-arrow

  Tanzimat Dönemi Hikaye Özellikleri Nelerdir? Tanzimat Dönemi Hikaye Yazarları Ve Örnekleri...

  Tanzimat Dönemi Hikaye Özellikleri Nelerdir Tanzimat Dönemi Hikaye Yazarları Ve Örnekleri...
  expand

  Tanzimat Dönemi Osmanlı imparatorluğunun 1839 ile 1876 yılları arasındaki 37 yıllık dönemi kapsamaktadır. 1. ve 2. olmak üzere iki farklı döneme ayrılan Tanzimat Döneminde hikayeler genellikle günlük hayattan seçilmiştir. Çeviri ile başlayan bu süreç taklitler ile devam etmiş kimliğini ve gelişmişliğini kazanarak da günümüze kadar gelmiştir.

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  Tanzimat Dönemi Hikaye Özellikleri Nelerdir?

  Tanzimat Dönemi Osmanlı tarihine damga vuran yenilikçi uygulamaların yapıldığı bir dönem olarak bilinmektedir. Batılılaşma ve yenilik hareketlerinin en çok hissedildiği bu dönemde edebiyat alanında da pek çok yenilik gelmiştir. Tanzimat Döneminde öykü ve roman alanında pek çok yazar eser vermiştir. Tanzimat Dönemi, hikaye özellikleri şu şekildedir:

   - Bu dönemde öyküler günlük hayattan ve tarihten alınmıştır.

   - İlk öykülerde genellikle topluluk önünde anlatılan meddah öykü tekniği ve etkileri görülmektedir.

   - Tanzimat Dönemi öykü ve romancıların bir kısmı halka, bir kısmı ise aydın kişilere seslenmeyi tercih etmiştir.

   - Halka seslenen yazarlar sade bir dil tercih ederken, aydın kişilere seslenen yazarlar dil kuralları ve yabancı sözlük ile yüklü bir dille yazmışlardır.

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

   - Tanzimat döneminde öykülerde işlenen konular tutsaklık, Batı uygarlığı ile Osmanlı arasında farklıların karşılaştırılması, zorunlu yapılan evlilikler, aşık olma temaları ve evlilik ağırlıklı konular işlenmiştir.

   - Tanzimat döneminin ilk zamanlarında romantizm akımının etkisinde kalınmıştır.

   - Eserlerde tesadüflere yer verilmiştir.

   - Kahramanlar genellikle yaşamın içerisinden alınmış kişilerden oluşmaktadır.

   - Tanzimat 2. dönemde ise realizm ve natüralizm akımından etkilenilmiştir.

   - Batılı anlamda ilk öykü türü Tanzimat döneminde edebiyatımıza girmiştir.

   - Türk Edebiyatında ilk öykü denemesi ise Emin Nihat'ın Müsameretname adlı eseridir.

   Tanzimat Dönemi Hikaye Yazarları ve Örnekleri

   Hikaye türü Türk edebiyatına 19. yüzyılda Batı'dan girmiştir. 19. yüzyılda Tanzimat aydınları ziyaret ettikleri Avrupa ülkelerinde roman ve hikayeyi tanımış, çeviriler ile bu türleri okuyuculara taşımışlardır. Tanzimat döneminde eser veren hikaye yazarları ve örneklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

   - Ahmet Mithat Efendi: Kıssadan Hisse ve Letaif-i Rivayat

   - Emin Nihat: Müsameretname

   - Sami paşazade Sezai: Küçük Şeyler,

   - Recaizade Mahmut Ekrem: Şemsa, Muhsin Bey ve Saime

   - Nabizade Nazım: Yadigarlarım, Zavallı Kız, Sevda, Hala Güzel, Karabibik ve Haspa

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

   Tanzimat Dönemi Hikaye Yazarları Hangi Akımdan Etkilenmiştir?

   Tanzimat döneminde roman ve öykü tekniği daha fazla gelişmiştir. Birinci döneme göre daha nitelikli ürünler verilmiştir. Bu dönemde realizm akımının etkisi ile gözleme önem verilmiş, olay ve kişiler daha gerçekçi anlayış ile anlatılmıştır. Bu dönemde Nabizade Nazım naturalizm akımından, Recaizade Mahmut Ekrem ve Sami Paşazade Sezai realizm akımından, Abdülhak Hamit Tarhan ise romantizm akımından etkilenmiştir.

   

  Sıradaki Haberadv-arrow
  Sıradaki Haberadv-arrow