Avrupa Birliği'nden Rus kömürü ithalatına yaptırımlarda 'U dönüşü'

Avrupa Birliği'nden Rus kömürü ithalatına yaptırımlarda 'U dönüşü'

Avrupa Birliği'nden Rus kömürü ithalatına yaptırımlarda 'U dönüşü'

Avrupa Birliği, Ağustos’ta belirli kömür, gübre ve diğer Rus menşeli ürünlere getirilen tartışmalı kısıtlamaların genişletilmesini tersine çeviren yeni yönergeler yayımladı.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Avrupa Birliği (AB), Rusya’dan kömür ithal edilmesine yönelik uygulanan yaptırımlarda gevşemeye gitti.

8 Nisan 2022 tarihli beşinci yaptırım paketin “Ek XXII'de listelenen kömür ve diğer katı fosil yakıtların, Rusya menşeli veya Rusya'dan ihraç edilmiş olmaları halinde, doğrudan veya dolaylı olarak Birliğe satın alınması, ithal edilmesi veya devredilmesi yasaktır.” maddesine ilişkin yönergede değişiklik yapıldı.

Daha önce 17 Nisan, 14 Haziran ve 10 Ağustos’ta “Hedeflenen malların üçüncü ülkelere transferi yasakladığı” belirtilen madde hakkındaki son yönergede Rusya’dan üçüncü ülkelere kömür sevkiyatına engel olmadığına işaret edildi. Avrupa Birliği, Rusya`dan diğer ülkelere kömür taşımacılığı yapılabileceğini, Blok şirketlerinin buna finansman ve sigorta gibi hizmetler de sunulabileceğini bildirdi.

Haber devam ediyor
Haberin devamı

19 Eylül tarihli yönergede şu ifadeler yer aldı:

“833/2014 sayılı Konsey Tüzüğü'nün 3g, 3i ve 3j maddeleri, XVII, XXI ve XXII Eklerinde listelenen malların Rusya menşeli olması veya Rusya'dan ihraç edilmesi durumunda doğrudan veya dolaylı olarak satın alınmasını, ithal edilmesini veya devredilmesini yasaklar. Aktarma yasağı, malların nihai varış yerine bakılmaksızın uygulanırken, ithalat yasağı doğası gereği ‘Birliğe’ taşınan mallara uygulanır. Transferin 833/2014 sayılı Konsey Tüzüğü'nün 13. Maddesi kapsamında olması kaydıyla, malların AB'ye gönderilip gönderilmediği önemli değildir. Bu, Rusya'nın ekonomik tabanını önemli ölçüde zayıflatmak, ürünleri için kritik pazarlardan yoksun bırakmak ve savaşma kabiliyetini önemli ölçüde azaltmak olan yaptırımların amacını desteklemektedir.

Ancak Birlik, yaptırımlarının dünya genelindeki üçüncü ülkelerin, özellikle de en az gelişmiş ülkelerin gıda ve enerji güvenliğini etkilemesinden kaçınmaya kararlıdır. 2022/1269 sayılı Konsey Tüzüğü'nün 11. ve 12. paragraflarında açıkça belirtilen bu taahhüt ışığında, Ek XXI ve XXII'de listelenen bazı malların üçüncü ülkelere transferine ‘dünya çapında gıda ve enerji güvensizliği ile mücadele etmek için’ izin verilmelidir.”

Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber