Erkan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda: Büyümeden ödün vermeden de dezenflasyon sağlanabilir

Erkan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda: Büyümeden ödün vermeden de dezenflasyon sağlanabilir

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yaptı. Erkan Meclis önündeki ilk sunumunda "Fiyat istikrarı temel amacımız doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanıyoruz ve kullanmaya devam edeceğiz" dedi. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, KKM'nin ilk 6 ayda bağlayıcı olmayacak şekilde yaklaşık 90 milyar lira olduğunu söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığına ise 60 milyar lira olduğunu dile getirdi.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, büyümeden ödün vermeden de dezenflasyon sağlanabileceğine işaret etti.

TCMB Başkanı Erkan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumda, "Beklentileri yeniden çıpalayacak, ekonomideki güven ve öngörülebilirliği artıracak para politikasını sabırla uygulamaya yönelik kararlılığımızı attığımız adımlarla gösteriyoruz" dedi.

Erkan, parasal sıkılaştırmayı makro ihtiyati çerçevedeki sadeleştirme ile birlikte yürüterek, hem parasal aktarım mekanizmasının güçlenmesini, hem de atılan adımların makro finansal istikrarı pekiştirmesini hedeflediklerini vurguladı.

Parasal sıkılaştırmayı makro ihtiyati çerçevedeki sadeleştirme ile birlikte yürüttüklerine dikkat çeken TCMB Başkanı Erkan, "Hem parasal aktarım mekanizmasının güçlenmesini, hem de attığımız adımların makro finansal istikrarı pekiştirmesini hedefliyoruz." diye konuştu.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, parasal sıkılaştırma sürecinin ve güçlü bir eğilim gösteren rezerv birikiminin etkilerinin döviz kuru istikrarını desteklediğinin görüldüğünü ifade ederek,ücret, vergiler ve kurun enflasyona önemli ölçüde yansıdığını söyledi ve "Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan: "Petrol fiyatlarındaki artış ve enflasyon beklentilerinde süregelen bozulma enflasyonda ilave yukarı yönlü baskı oluşturmaktadır. Bu unsurlar enflasyonun yıl sonunda enflasyon raporundaki tahmin aralığının üst sınıra yakın seyredeceğine işaret etmektedir. Akaryakıt enflasyonda risk unsuru olmayı sürdürecek." dedi.

Erkan, sunumunda şunları söyledi:

"Seçici kredi politikası iç talebi dengeleyecek. Fiyat istikrarı temel amacımız doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanıyoruz ve kullanmaya devam edeceğiz.

Aylık enflasyon ana eğilimi Eylül'de yavaşlamaya başladı. Son dönemde vergi ayarlamalarının enflasyondaki artış üzerinde kısa vadede etkisi olmuştur. Deprem nedeniyle ortaya çıkan finansman ihtiyacı ve artan kamu harcamalarını dengelemek amacıyla temmuz ayıyla birlikte kamu gelirlerini destekleyici tedbirler açıklanmıştır. Bu tedbirler, vergi artışlarının yanı sıra yönetilen fiyatlardaki güncellemeleri de içermektedir. Potansiyel etkinin çoğu fiyatlara yansımış olsa da sanayiye yönelik elektrik ve doğal gaz artışları gibi devam eden gelişmeler üretim maliyetleri kanalıyla yıllık enflasyonun artışına katkı sunmaya devam edecektir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Miktarsal sıkılaştırma ile toplamda 700 milyar lira likidite sterilize edilmiştir. Parasal sıkılaştırma adımlarımızın birikimli etkileri ile ana eğilimi düşürerek, dezenflasyonu 2024 yılında Enflasyon Raporu’ndaki patika ile uyumlu şekilde tesis etmekte kararlıyız.

Kur korumalı mevduat bakiyesi gerilerken rezervlerde de artış sağlanması, KKM’den ve döviz mevduattan TL’ye geçiş stratejisinin başarıyla ilerlediğine ve TL’ye arzu edilen sağlıklı geçişin başladığına işaret etmektedir."
Para politikası tepkimizi, enflasyonun ana eğilimini düşürmeye odaklı olarak, veriye ve etki analizlerine dayanarak veriyoruz

İç talepteki aşırılık birçok kanalda enflasyonu artırmaktadır. Dolayısıyla iç talepteki dengesizliğin giderilmesi dezenflasyon süreci için bir önkoşuldur. 2023 yılının ilk 6 ayında bireysel krediler, kredi kartlarında yüzde 70’i, taşıt kredilerinde ise yüzde 68’i aşan oranlarda yükselmiştir. Bireysel krediler toplamda yüzde 40 artarak 2 trilyon liranın üstüne çıkmıştır. Seçici kredi sınırlaması adımlarının neticesinde temmuz ayında kredilerin yeni sınırlarla uyumlu bir büyüme eğilimine girdiği görülmektedir. Bu kapsamda bireysel kredilerde büyüme eğiliminin yavaşladığı izlenmektedir. Eylül ayı itibarıyla 4 haftalık büyüme momentleri, toplam bireysel kredilerde aylık yüzde 3, taşıt kredilerinde ise aylık yüzde 0,5 bölgesinde seyretmektedir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Haziran ayından bugüne süregelen parasal sıkılaştırma sürecinin etkilerini belirgin şekilde 2024 yılında görmeye başlayacağız. Bu nedenle 2024 yılını dezenflasyon dönemi olarak tanımlıyoruz. Fiyat istikrarını tesis etmekte kararlıyız. Toplumsal refaha azami katkıyı sağlayabilmek için bütün ekibimizle gece-gündüz, özverili bir şekilde çalışıyoruz.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan: "Enflasyonda geçici bir yükseliş gerçekleşmektedir. Bu süreçte 2024 yılında dezenflasyonun sürdürülebilir bir şekilde sağlanmasını sağlayacak zemini dikkatle ve özenle oluşturuyoruz. Dezenflasyon süreci dönemine girildiğinde, göreli fiyatlarda geçici düzeltmeler, yerini kur istikrarı, iyileşen cari denge, mali disiplin, sermaye akımlarında kalıcı güçlenme ve artan rezervlere bırakacaktır."

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunum yayımlandı.

"SON 4 HAFTADA AYLIK ENFLASYONDA DÜŞÜŞLERİN OLDUĞUNU GÖRMEKTEYİZ"

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, KKM'nin ilk 6 ayda bağlayıcı olmayacak şekilde yaklaşık 90 milyar lira olduğunu söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığına ise 60 milyar lira olduğunu dile getirdi.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan: "Son dört haftada aylık enflasyonda düşüşlerin olduğunu görmekteyiz. Güven ve istikrar ortamını ekonomik ekip olarak karşıladıkça da KKM'de gerileme varken rezervlerde artış TL mevduata geçiş daha da fazla bir şekilde. Aynı şekilde yabancı para döviz mevduatlarında düşüş var. Bu çok iyi bir gelişme. Bunun devamı için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. KKM çıkışı da zaman içinde sakin kararlı bir şekilde rezervler güçlendikçe, TL enstrümanları geliştirdikçe dengeli bir şekilde yapacağız."

 

Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber