Hesap uzmanları ilanla şikayet etti

Hesap uzmanları ilanla şikayet etti

Hesap uzmanları ilanla şikayet etti

Vergi denetim birimleri tek çatı altında toplandı ancak denetim elemanları memnun değil. Özellikle hesap uzmanları... Rahatsızlıklarını da gazetelere verdikleri tam sayfa ilanlara yansıttılar. Kararın vergi gelirlerini artırma, kayıtdışı ekonomiyi azaltma ve üst düzey nitelikli denetim gücü oluşturmaya katkı sağlamayacağını savundular. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e göre ise, mesleki taassup yaptılar.

Bazı gazetelerde "Hesap Uzmanları Camiasından Kamuoyuna Duyuru" başlığıyla yer alan ilanda, şu ifadelere yer verildi:

"Hesap Uzmanları Kurulu, bugüne kadar, üst düzey vergi incelemesi yapmanın yanı sıra diğer mali mevzuat gereğince inceleme ve soruşturma görevlerini hukukun üstünlüğü ve kamu hizmeti bilincinden taviz vermeksizin, yüksek ahlaki değerler çerçevesinde, tarafsız olarak yerine getirmiştir. Milletimiz adına Hazine'nin hakkını korurken mükellef hukukuna da saygı göstermiştir.

Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Başbakan ve Maliye Bakanı tarafından verilen birçok soruşturma, araştırma ve inceleme görevlerini büyük bir titizlikle ve liyakatle gerçekleştirmiştir.

Mensuplarını mesleğe hiçbir merci, grup ve görüşün etkisinde kalmadan, tamamen objektif unsurlar ve liyakat esasına dayanarak almış ve üstlenmiş olduğu fonksiyonların gerekleri doğrultusunda en iyi şekilde yetiştirmiş; bu bağlamda haklı olarak Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin en başarılı öğrencilerinin meslek seçiminde ilk tercihi olmuştur.

Bünyesinden çok sayıda bakan, milletvekili, genel başkan, belediye başkanı, merkez bankası başkanı, TBMM Genel Sekreteri, müsteşar, büyükelçi, yüksek yargı organı üyesi, rektör, öğretim üyesi, genel müdür ile kamu ve özel sektöre bir çok üst ve orta düzey yönetici yetiştirmiştir.

Modern Türk Vergi Sisteminin kurulması ve yerleşmesinde, özel sektörün mali yönetim açısından kurumsallaşmasında ve yediden yetmişe her vatandaşta vergi bilincinin oluşturulmasında birinci derecede rol üstlenmiştir.

Ekonomi, maliye, muhasebe ve finans alanlarındaki başarılı ve özverili çalışmaları ile kazandırmış olduğu eserler ve onurlu geçmişiyle kamuoyu ve uluslararası kuruluşlar nezdinde haklı bir saygınlığa ulaşmıştır.

Türk maliyesi açısından yerinin doldurulması mümkün olmayacak böyle bir kurulun 7 Temmuz 2011 tarihli Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılmasından ve kamuoyunda saygın bir yere sahip 'hesap uzmanı' unvanının kaldırılmasından camia olarak büyük üzüntü duymaktayız.

Reform olarak getirilen yeni yapının, vergi denetiminde etkinlik, verimlilik ve tarafsızlığı sağlama, vergi gelirlerini artırma, kayıtdışı ekonomiyi azaltma ve üst düzeyde nitelikli denetim gücü oluşturma iddialarını ne ölçüde başarabileceğini elbette ki tarih gösterecektir."

Şimşek: "Önemli bir reform"


Bu arada Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanlığı'nda bu yılın ilk yarısına ilişkin bütçe sonuçlarını açıkladığı basın toplantısının ardından gazetecilerin çeşitli konulardaki sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin vergi denetim birimlerinin tek çatı altında toplanmasına ilişkin Hesap Uzmanları Kurulu'nun bugün gazetelerde verdiği ilanlar aracılığıyla gösterdiği tepkiyi nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine Şimşek, kurulların birleştirilmesi hususunun önemli bir reform olduğunu söyledi.

Bu konuya kurumsal taassup perspektifi ile yaklaşanların olabileceğine işaret eden Şimşek, yapılan düzenlemenin bir kaç amacı bulunduğunu, burada öncelikle vergi denetiminde çok uzun yıllardır süren çok başlılığın ortadan kaldırılmasına yönelik bir hedefin söz konusu olduğunu bildirdi.

Vergi denetiminde çok başlılık olduğu zaman koordinasyonun, etkinliğin, verimliliğin sağlanmasının çok zor olduğuna dikkati çeken Şimşek, bu düzenlemeyle temel hedeflerden birinin vergi denetiminde etkinliği ve etkililiği artırmak olduğunu söyledi.

Vergi denetiminde önemli bir diğer amacın da uzmanlaşmayı ve iş bölümünün sağlanması olduğunu vurgulayan Şimşek, şöyle devam etti:

"Denetimde bu türden bir uzmanlaşmaya zemin hazırlamamız lazımdı. Sadece tabii ki büyük mükellefler bölümü değil. Biz şimdi yeni yapıda 4 ayrı daire olarak organize ettik. Vergi denetiminde biz bir performans sistemini de getirdik. En çok şikayet edilen hususlara hakikaten biz özen gösterdik.

Vergi denetim elemanlarımızın, vergi müfettişlerimizin işlerini yaparken bir takım temel prensiplere uyumunu ve aynı şekilde ortaya koydukları performansın ölçümünü çok önemsiyoruz. Performans sisteminin kurulmuş olması çok önemli bir yeniliktir.

Yine meslek mensuplarının yetkinliklerinin artırılması burada temel amaçtır. Bizim 4 ayrı vergi denetim birimimiz vardı ve herhangi bir sistemin gücü aslında en zayıf halkasıyla ölçülür. Şimdi biz önümüzdeki dönemde bütün bu birimlerin yetkinliğini, etkinliğini artırmak için çok güçlü bir çaba içine gireceğiz, eğitimden diğer bir çok unsura kadar."

"(Türkiye'nin kurumları ortadan kaldırılıyor) yaklaşımı ile gelmesinler"

Merkezde mükellef bazlı, konu bazlı yeni bir örgüt yapısı getirildiğini, tüm denetim elemanları için tek meslek unvanı getirildiğini, performansa dayalı bir çalışma, mesleğe giriş, yükselme, görev yeri konularında başarı ve performansı esas alan yeni bir sistem getirdiklerini anlatan Şimşek, "Dolayısıyla bu sistemi ülkemiz için vergi tabanını hakikaten genişletilmesi için, kayıtdışılıkla mücadele için bu getirilen sistemin aslında anlamlı olduğunu yararlı olacağına biz canı gönülden inanıyoruz, zaten inanmasak yapmazdık" diye konuştu.

Kendilerinin bu düzenlemeyle aslında vergi denetimini de güçlendirdiklerini belirten Şimşek, "Şimdi kimse bize Maliye Teftiş Kurulu kapatıldı, Türkiye'nin kurumları ortadan kaldırılıyor diye bir yaklaşımla gelmesinler çünkü bu tür değerlendirmeler gerçeği yansıtmıyor" dedi.

"Daha önce kendilerinde olmayan bir yetkiyi de hesap uzmanlarına verdik"

Kendilerinin bütün denetim elemanlarını tek çatı altında topladıklarını ama bunun hiçbir birimin tasfiye edildiği kapatıldığı anlamına gelmediğini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Tam tersine Maliye Teftiş Kurulu ne yapardı, Maliye Teftiş Kurulumuz hem vergi denetiminin incelemesini yapardı ama aynı zamanda bakanlığımız ve bakanlığımıza bağlı kuruluşlarında teftiş, soruşturma yapardı. Şimdi çıkardığımız Kanun Hükmündeki Kararname'ye bakın, aynı fonksiyonlar orada tutulmuş, yani biz vergi denetim kurullarının görevlerinin arasına teftiş denetim ve soruşturmayı dahil ettik.

Yani daha önce Hesap Uzmanlarında olmayan bir yetkiyi, şimdi Hesap Uzmanlarına da vermiş olduk. Bunlar önemli hususlardır. Burada bir güç birliği söz konusu. Yine (teftiş yapılacak, teftişe karşı alerjimiz varmış) Böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey olsaydı, yeni kurulan çok daha büyük vergi denetim kurulu görevlerinin arasına çok açık bir şekilde teftiş, soruşturma, inceleme denetleme koyar mıydık? Mümkün değil böyle bir şey. Tam aksine biz Maliye Bakanlığı'nda teftişi de denetimini de güçlendirdik, burada o anlamda herhangi bir zafiyet söz konusu olmayacak."

Burada bir geçiş süreci olacağını, yeniden yapılandırma olacağını belirten Şimşek, dairelere, görevlendirme verileceğini, görev sorumlulukları, uzmanlaşmaların söz konusu olacağını, bazı birimlerde çok ciddi eğitim çalışmaları yapılacağını anlattı.

Bu konuda eleştiriler olabileceğini, bütün kurumsal reformlarda, kurumsal altyapının iyeleştirilmesinde bu hususların gündeme gelebileceğini ifade eden Şimşek, "Ama teftiş ortadan kaldırılıyor, vergide denetiminde zafiyet söz konusu olacak gibi argümanların gerçeği yansıtmadığını açık bir şekilde göreceksiniz" dedi.

Kendilerinin Maliye Bakanlığı'nın bütün denetim birimlerini güçlendirdiklerini, çok başlılığı ortadan kaldırdıklarını yineleyen Şimşek, yetkililerin hem vergi incelemesini yapacaklarını hem de ihtiyaç üzerine teftişi de soruşturmayı da eskiden olduğu gibi güçlü ve bağımsız bir şekilde yapacaklarını bildirdi.

Şimşek, "Yapacağımız çok şey var, ne yapıyorsak gerçek anlamda kayıtdışılık ile mücadele için vergi tabanını genişletmek için yapıyoruz. Türkiye'de üretken kapasitenin önündeki engel olan bazı yüksek vergilerin daha makul düzeye düşürülmesi için yapıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Maliye Bakanlığı Müsteşarı Naci Ağbal da toplantının ardından gazetecilerin denetim birimlerinin tek çatı altında toplanmasına ilişkin soruları üzerine, bütün arayışlarının vergi denetiminde daha etkin daha güçlü daha dinamik daha profesyonel, kenetlenmiş vergi denetimi olduğunu, mükellefin hak ve hukukunu en üst düzeyde gözeterek başka hiçbir çıkarım peşine düşmeden, vatandaşa iş yapan millete vergi toplayan bir idare istediklerini kaydetti.

Bu düzenlemenin aslında Maliye Bakanlığı'ndaki değişimin, bakanlığın geleceğe bakan anlayışını temsil ettiğini belirten Şimşek, bakanlık olarak daha çok politika üreten, makro ekonomik politikaları daha etkin olan, meseleleri etkinlik ve verimlilik perspektifinden bakan bir anlayış benimsediklerini söyledi.

Geçen sene vergi denetiminde yapılanların, mükellef hak ve hukukunun güçlendirilmesinin çok önemli olduğunu, incelemelere süre, standartlar getirdiklerini hatırlatan Ağbal, "vergi denetim kurulunda veya vergi denetiminde yaptığımız düzenleme de aslında kamudaki denetim modelinin gelişmesi için etkinliğin artırılması için çok ciddi anlamda bir çaba" dedi.

Meslekteki arkadaşlarının değişime açık olduğuna inandığını belirten Ağbal, yeni sistemde süratli bir şekilde yeni kurulu benimseyeceklerini, yani artık vergi müfettişi kimliği olduğunu sözlerine ekledi.
Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber