Rekabet Kurulu'ndan Elon Musk'a ceza

Rekabet Kurulu'ndan Elon Musk'a ceza

Rekabet Kurulu, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasını inceledi. Kurul, işlemin gereğine uygun olmadığının tespiti sonucunda, ABD'li milyarder girişimciye idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Rekabet Kurulu, Twitter satın alımından dolayı Elon Musk'a ceza kesti. Kurulun açıklama metninde şu ifadelere yer verildi:

Fed'den bir güvercin mesaj daha

Fed'den bir güvercin mesaj daha

"Rekabet Kurulunun 02.03.2023 tarihli toplantısında, Elon R. MUSK tarafından Twitter Inc.in tek kontrolünün devralınmasına yönelik işlemin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 11. maddesi uyarınca resen incelenmesi sonucunda,

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

1-İşlemin 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi olduğuna;

2-İşlem sonucunda etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle işleme izin verilmesine,

3-Bununla birlikte, dosya konusu işlemin Rekabet Kurulunun izni olmaksızın gerçekleştirilmesi nedeniyle, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca devralan konumundaki işlem tarafı olan Elon R. MUSK’a 2022 yılına ait Türkiye’de elde edilen gayri safi gelirinin binde biri oranında olmak üzere idari para cezası uygulanmasına

gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.