hourSON DAKİKA
left-arrowright-arrow
weather
İstanbul
down-arrowup-arrow

  SON DAKİKA: 2023-2025 Dönemi Yatırım Programı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayınlandı

  KAYNAK DHA

  Cumhurbaşkanlığı'nın 2023-2025 dönemi yatırım programları hazırlıklarına ilişkin genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. 2023 yılı yatırım programı hazırlıklarında; 2023-2025 dönemi Orta Vadeli Program'da yer alan amaç, politika, öncelik ve mali çerçevenin esas alınacağı belirtilerek, "Proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde; devam eden öncelikli projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek olanlara öncelik verilecektir" denildi.

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesinde; vatandaşın refah ve mutluluğunu daha üst seviyelere çıkarma amacı doğrultusunda makroekonomik istikrarı korumak, üretimi artırmak ve toplumun refah düzeyini yükseltmek üzere 2019-2023 döneminde 11'inci Kalkınma Planı'nın uygulandığı belirtildi. 2019-2023 dönemine ilişkin temel hedeflerin aktarıldığı genelgede, "Bu dönemde temel hedefimiz olan sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek üzere kamu harcamalarında tasarruf yapmak, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak, yurt içi tasarrufları artırmak, cari işlemler açığını azaltmak, kamu mali dengelerini ve mali disiplini daha da güçlendirmek ve böylece makroekonomik ve finansal istikrarı korumak temel önceliklerimizdir. Bu hedef ve öncelikler çerçevesinde, kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin artırılması için kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların önümüzdeki dönem için hedeflenen politikalara azami oranda katkı sağlayacak şekilde tahsisi ve verimli kullanımı temel ilkemiz olacaktır" denildi. 

  'NİTELİKLİ ALTYAPI YATIRIMLARINA ÖNCELİK VERİLECEK'

  Kamu yatırım harcamalarından azami düzeyde tasarruf edilirken kalkınma potansiyelini destekleyici mahiyetteki iktisadi ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verilmeye devam edileceği vurgulanarak, "Kamu kesimi yatırımları bütüncül bir yaklaşımla özel kesim yatırımlarını tamamlayacak şekilde tasarımlanacak ve hayata geçirilecektir. Kamu yatırım öncelikleri, özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarını ve ticareti destekleyecek mahiyette belirlenecek; iş, üretim, yatırım ve yaşam ortamını iyileştiren nitelikli alt yapı yatırımlarına öncelik verilecektir. Kamu yatırımlarına ayrılan kaynaklar bir taraftan öncelikli sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki alt yapı alanlarına yönlendirilirken; yatırımların, maliyet etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesine, mevcut sermaye stokunun daha etkin kullanılmasına ve yatırım harcamalarının en kısa zamanda ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürülmesine azami özen gösterilecektir" denildi.

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  'KISA SÜREDE TAMAMLANABİLECEK PROJELERE ÖNCELİK'

  2023 yılı yatırım programı hazırlıklarında; 2023-2025 dönemi Orta Vadeli Program'da yer alan amaçlar, politikalar, öncelikler ve mali çerçevenin esas alınacağı ayrıca Orta Vadeli Program ile uyumlu olmak kaydıyla kamu idarelerinin stratejik planlarının da hazırlıklarda dikkate alınacağı vurgulandı. Genelgede, "Proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde; devam eden öncelikli projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek olanlara öncelik verilecektir. Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında 2023 yılı yatırım programına yeni proje alınmayacaktır. Mevcut kamu sabit sermaye stokundan azami kapasitede yararlanılması için gerekli bakım ve onarımlara önem verilecek, vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarına ve ekonomide katma değer artışına doğrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyecektir" denildi. 

  Genelgenin ekinde, 2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi'ne yer verildi. 81 sayfalık rehberde, 2023-2025 dönemi yatırım politikasının genel çerçevesi, yatırım programı hazırlama süreci ve uygulanacak esaslar, 2023-2025 dönemi kamu yatırım politikasının öncelikleri, proje türleri ve proje parametreleri aktarıldı. Rehberin amacına ilişkin, "2023-2025 dönemi Yatırım Programı hazırlıklarına esas olmak üzere, kamu yatırım önceliklerini ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 16'ncı maddesine uygun şekilde; kamu idarelerince uyulması gereken genel ilkeleri, nesnel ve ölçülebilir standartları, hesaplama yöntemlerini, bunlara ilişkin olarak kullanılacak tablo örneklerini ve diğer bilgileri ortaya koymaktır" denildi.

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  2023-2025 dönemi yatırım politikasının genel çerçevesi; 11'inci Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program, Bölge Planları, Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi, Konya Ovası Projesi Eylem Planları, İdare Stratejik Planı ve Performans Planları olarak belirlendi.

  Sıradaki Haberadv-arrow
  Sıradaki Haberadv-arrow