Sözleşmeliye kadro için 30 gün süre

Sözleşmeliye kadro için 30 gün süre

Sözleşmeliye kadro için 30 gün süre

Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini öngören yasa, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Buna göre, istihdam edilen sözleşmeli personelden aynı kurumda 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, bu sürenin bitiminden itibaren 30 gün içinde talepte bulunmaları halinde bulundukları yerde aynı unvanlı memur kadrolarına atanacak. Sözleşmeli personel 30 gün içinde yazılı olarak başvuru yapacak.

Kur korumalı mevduatta faiz üst sınırı kaldırıldı

Kur korumalı mevduatta faiz üst sınırı kaldırıldı

İKİ AY İÇİNDE TAMAM

Yazılı olarak 30 gün içinde başvuru yapanlar, 60 gün içinde kurumlarınca atanacak. Memur kadrolarına atananların 4 yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamayacak. Bulundukları pozisyon unvanı ile aynı unvanlı memur kadrosu bulunmayanların atanacağı kadrolar Cumhurbaşkanınca belirlenecek. Atananların, sözleşmeli personel pozisyonlarında geçen hizmet süresi, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek.

MAHSUPLAŞMA YOK

Memur kadrolarına atananlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanacak ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmayacak. Bu kapsamda memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmeyecek. 28 Kasım 2022’den önce sözleşmeli olarak göreve başlayanlar, herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan, doğrudan bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçebilecek.