Hanefi Ne Demek? Hanefi Mezhebi Ne Anlama Geliyor, Kurucusu Kimdir?

Hanefi Ne Demek? Hanefi Mezhebi Ne Anlama Geliyor, Kurucusu Kimdir?

Hanefi Ne Demek? Hanefi Mezhebi Ne Anlama Geliyor, Kurucusu Kimdir?

Hanefilik, İslam'daki dört büyük mezhepten biridir. Toplamda 1.7 milyar olan Müslüman nüfusunun yaklaşık %60'ını Hanefiler oluşturur. Sünni mezheplerden biri olan Hanefilik, Türkiye dışında, Pakistan, Hindistan ve diğer Orta Doğu ülkelerinde de etkilidir. 

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Hanefi Ne Demek? 

İslam'da Maliki, Hanefi, Hanbeli ve Şafii olmak üzere dört büyük mezhep vardır. Hanefi kelimesi hanif sözcüğünden türetilmiştir. Hanif, Allah'ın emirlerine itaat eden, yasakladıklarından uzak duran, takva ehli kimse demektir. 

Hanefi Mezhebi Ne Anlama Geliyor? 

Hanefi mezhebinde en temel İslami kaynak Kuran'ı Kerim'dir. Hem hüküm çıkarmak hem de belli başlı meseleleri çözüme kavuşturmak için öncelikli olarak Kuran'a bakılır. Eğer Kuran'da net bir cevap yok ise hadis kaynaklarına müracaat edilirdi. Bunda da sonuç alınamazsa kişi içtihat yapar. 

Bu nedenle Hanefi mezhebi ehl-i rey olarak nitelendirilmiştir. Hanefi mezhebinin ehl-i hadis olarak tanımlanan diğer mezheplerden en önemli farkı, hadislerin tamamını sahih kabul etmemeleridir. 

Haber devam ediyor
Haberin devamı

Hanefi Mezhebinin Kurucusu Kimdir? 

Hanefi mezhebinin kurucusu Ebu Hanife'dir. Ebu Hanife'ye, İslam için verdiği mücadeleden ötürü İmam-ı Azam, yani en büyük imam lakabı verilmiştir. Düşünceleri ve eserleriyle milyonlarca Müslüman'ı etkileyen Ebu Hanife, fıkıhta içtihat yöntemini başarıyla kullanmıştır 

İmam-ı Azam'a göre belli başlı soruların yanıtları Kuran'ı Kerim'de ve hadis kaynaklarında yok ise, insan benzeri ayetler ve hadislerden yola çıkarak hüküm verebilir. İçtihat kelimesinin bir diğer anlamı, düşünerek sonuca ulaşmaktır. Ebu Hanife'ye göre akıl ve irade de Allah'ın ayetlerindendir. 

Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber