Hüsnüzan Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? Hüsnü Zan Etmek Ne Demek?

Hüsnüzan Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? Hüsnü Zan Etmek Ne Demek?

Hüsnüzan Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? Hüsnü Zan Etmek Ne Demek?

Arapça ve Osmanlıca yazılan metinlerde "hüsn", Türkçe metinlerde ise "Hüsnü" şeklinde yazılan kelime, güzel demektir. Türkiye'de yaklaşık 6 bin kişi Hüsnü, 11 bin kişi de Hüsniye adını taşıyor. Kelimenin ikinci anlamı ise iyidir. Bu sözcüğün başında yer aldığı birçok tamlama mevcuttur: Örnekler:1- Hüsn-ü Tabir - (Rüyayı ya da anlatılanları hayra yormak) 2- Hüsn-ü İnşad - (Güzel yazmak ya da konuşmak. Retorik. Belagat.) Zan ise yanılgı, şüphe ve görüş anlamlarına gelir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Hüsnü Zan Ne Demek?

 Hüsnü zan, bir kişi hakkında iyi şeyler düşünmek ve temenni etmek demektir. Bu tamlamada zan kelimesi, görüş ve kanaat manasında kullanılmıştır.

 Hüsnü zan ile eş anlamlı iki kelime bulunmaktadır.

 1- İyi Niyet - Birine iyi dileklerde bulunmak, iyiliğini istemek

 2- Hoşgörü - Yapılan hataları ve kusurları görmezden gelmek, toleranslı davranmak

 Hüsnü Zan TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Hüsnü zan, olumlu düşünmek ve başkalarının kötülüğünü istememek anlamına gelir.

 Bu kelimenin zıt anlamlısı suizandır. Suzan, biri hakkında yeterince bilgi sahibi olunmadan onun hakkında önyargılı davranmak ve kötü düşünmektir. Hüsnü zanda iyi niyet, suizanda kötü niyet ön plandadır. Bu nedenle biri yapıcı ve hoşgörülüyken diğeri tamamen yıkıcı ve eleştireldir.

 Hüsnü Zan ve Suizan Örnekleri

 1- Bence herkes bir şansı daha hak eder. - Hüsnü zan

 2- Bundan sonra ne yaparsa yapsın onu affetmeyeceğin. - Suizan

 Hüsnü Zan Etmek Ne Demek?

 Hüsnü zan etmek, birisine hayır duası etmek, karşı taraf ne kadar hatalı davranırsa davransın, onun doğru yolu bulmasını ve iyi olmasını istemek demektir. Hüsnü zan eden kişiler "temiz kalpli" ve "saf" olarak nitelendirilir.

 Örnek Cümle

 "Kalbini defalarca kırmış olsalar da sen onlara suizan değil hüsnü zan etmelisin."

İhtilal Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? İhtilalci Kime Denir?

İhtilal Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? İhtilalci Kime Denir?