İşbirliği Nasıl Yazılır? İş birliği TDK Doğru Yazılışı... İş Birliği Mi İşbirliği Mi?

İşbirliği Nasıl Yazılır? İş birliği TDK Doğru Yazılışı... İş Birliği Mi İşbirliği Mi?

İşbirliği Nasıl Yazılır? İş birliği TDK Doğru Yazılışı... İş Birliği Mi İşbirliği Mi?

Türkçede yer alan ve amacına uygun en çok kullanılan kelime grupları arasında iş birliği gelir. İki farklı kelimenin bir araya gelmesiyle bir anlam ifade eden iş birliği için, ayrı mı yoksa birleşik mi yazılıp yazılmadığı merak ediliyor. Özellikle herhangi bir yazım hatasında düşmemek adına, kelimenin doğru şekilde ele alınması öğrenilmelidir. Böylece tek başına da cümle içerisinde taşıdığı anlam üzerinden değerlendirilebilir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

 İş Birliği Birleşik mi yazılır, Ayrı mı yazılır?

 Ayrı mı yoksa birleşik mi yazılıp yazılmadığı merak edilen kelimeler içerisinde iş birliği sözcüğü gelir. Taşıdığı anlam üzerinden amaca uygun şekilde bu kelime kullanırken, mutlaka ayrı yazılması gerekmektedir. Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığında kelimenin doğru yazılışı, ‘İş birliği’ şeklinde öne çıkıyor.

 İş birliği (Doğru)

 İşbirliği (Yanlış)

 Mutlaka doğru şekilde iş ve birlik kelimesinin bir araya gelmesi ile beraber ayrı olarak yazılması gerekir. Aksi takdirde yazım hatası üzerinden cümle içerisinde kurulum ile beraber yanlış ele alınmış olur.

 İş Birliği mi, İşbirliği mi?

 Çıkarları doğrultusunda bu yolda insanları birleştiren durum iş birliği olarak ifade edilir. Aynı zamanda birçok kişi tarafından, elbirliği ile yapılan bir durum ya da iş olarak öne çıkar. Ele alınan bu anlamları ile beraber işbirliği kelimesi ayrı olarak yazılmaktadır. TDK üzerinden özellikle bakıldı vakit, bu kelime, ‘İş birliği’ şeklinde cümle içerisinde ya da tek başına kullanılır.

 ‘’Şirketler büyük bir iş birliği içerisine girdi.’’

 ‘’Bu çalışma adına iş birliği yapmamız büyük öneme sahiptir.’’

 ‘’Her konuda benimle iş birliği yaptığınız için teşekkür ederim.’’

 Görüldüğü üzere yukarıdaki cümlelerde olduğu gibi, ayrı olarak iş birliği kelimesi ele alınabilir ve kullanılabilir. Özellikle taşıdığı anlam ile beraber yaygın şekilde kullanılan sözcükler içerisinde bulunduğunu eklemek mümkün. Türk Dil Kurumu üzerinde yazım hatasına düşmemek için birleşik ile alınması unutulmamalıdır.

Bir şey TDK yazılışı... Bir şey nasıl yazılır, birleşik mi, ayrı mı?

Bir şey TDK yazılışı... Bir şey nasıl yazılır, birleşik mi, ayrı mı?