Kapitalizm Ne Demek? Kapitalizmin Özellikleri Nelerdir, Ortaya Çıkışı Nasıldır?

Kapitalizm Ne Demek? Kapitalizmin Özellikleri Nelerdir, Ortaya Çıkışı Nasıldır?

Kapitalizm Ne Demek? Kapitalizmin Özellikleri Nelerdir, Ortaya Çıkışı Nasıldır?

Latince kökenli bir sözcük olan kapital, anapara demektir. Sermayeye ve özel teşebbüse dayalı serbest piyasa ekonomisine ise kapitalizm denir. Orijinal dilinde bu sözcük ''capitalisme'' şeklinde yazılır. Bu üretim sisteminin ilkelerini ve gerekliliğini savunan kişilere ise ''kapitalist'' denir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

 Kapitalizm Ne Demek?

 En az sermaye ile en fazla kâr elde etmenin nihai hedef olduğu iktisadi sisteme kapitalizm denir.

 Kapitalizmin Özellikleri Nelerdir?

 1- Kapitalizmde, kamusal alanda üretim amaçlı kullanılan tüm araçlar ve makineler kâr elde etmek amacıyla kullanılabilir.

 2- Bu sistemde, kişinin bir ayın sonunda alacağı minimum maaş ''asgari ücret'' olarak belirlenmiştir. Bir kişinin en fazla ne kadar kazanacağı ise herhangi bir sınırlamaya tabi değildir. Bunun nedeni kapitalizmin, tıpkı liberalizm gibi serbest piyasa ekonomisine bağlı olmasıdır.

 3- Kapitalizmde, sosyalizm ve Marksizm'in aksine özel mülkiyete izin verilir.

 4- Sistemin temel amacı kâr elde etmek olduğu için, rekabete dayalı üretim kapitalizmin temelini oluşturur.

 5- Adam Smith, Ulusların Zenginliği adlı kitabında kapitalizmin ve liberalizmin gerekliliğini savunmuştur.

 Kapitalizmin Ortaya Çıkışı Nasıldır?

 Kapitalizmin ortaya çıkışındaki en büyük etkenlerden biri bilimsel buluşlar ve barutun icat edilmesidir. Barutun icat edilmesi ile birlikte feodalizm çökmüş, yerine monarşizm almıştır. 16. kralların tüccarları desteklemesi ile birlikte serbest piyasa ekonomisi gelişmiş ve kapitalizm ortaya çıkmıştır.

 Kapitalizmi destekleyen iktisadi sistemlerin başında Liberalizm geliyor. Marksizm ve sosyalizm ile kapitalizme karşı çıkan siyasal öğretiler arasında yer alır.