Deniz Ülke Arıboğan'dan yeni kitap: Duvar

Deniz Ülke Arıboğan'dan yeni kitap: Duvar

Deniz Ülke Arıboğan'dan yeni kitap: Duvar

Berlin Duvarı'nın yıkılışıyla 20. yüzyılın son çeyreğinde ön plana çıkan "duvar" sembolü yeniden dünyanın gündeminde. Deniz Ülke Arıboğan, Duvar adlı yeni yayımlanan kitabında, "Dünyanın ruhu değişti. 1987'de Ronald Reagan'ın Berlin'de yaptığı konuşmadaki 'yıkın bu duvarı' talimatı, şimdilerde yerini Trump'ın 'duvar korur' söylemine bıraktı. 'Sınırları olmayan dünya' kavramı çoktan tarihe gömüldü bile" diyor.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Deniz Ülke Arıboğan, tarihin geri dönüşünü ve yeniden duvarlarla örülmeye başlayan dünyamızı yazdı.

Deniz Ülke Arıboğan'ın küreselleşmeye, göçe, siber dünyaya, Çin'in ekonomik yayılmacılığına, Rus askeri yayılmasına ve demokrasiye karşı inşa edilen duvarları, "duvarlı dünya" perspektifiyle ele aldığı son kitabı Duvar, İnkılâp Kitabevi tarafından yayımlandı.

Arıboğan, küreselleşme aktörlerinin sınırları ve duvarları zorlamaya devam ettiği günümüzde, otoriter/totaliter sistemlerin yükselişe geçtiği yeni bir dönemin başladığını; güçlü, seçilmiş kral liderlerin öncülüğünde siyasetin yeniden şekilleneceğini belirtiyor.

Yazar, devlet merkezlerinin, elindeki teknolojik donanımların da katkısıyla duvarlar içine hapsettikleri halklarını daha kısıtlayıcı sistemlerle yöneteceğini, devletler arasındaki ilişkilerin devlet dışı aktörlerce yönlendirilen kontrolsüz bir anarşi ortamından, kontrollü bir rekabet ortamına gireceğini söylüyor.

Berlin Duvarı'nın 1989'da yıkılışı uluslararası ilişkiler alanında temel söylemlerin ve kavramların değiştiği, yeni paradigmaların kurgulandığı bir milat olarak kabul edilmişti. Küreselleşme söyleminin ve liberalleşme eğilimlerinin zirve yaptığı bir dönem olarak kabul edilen 20. yüzyılın son çeyreğinde "duvar" sembolü nasıl ön plana çıktıysa, 2010'lu yıllarda da "duvar"lar ana gündemi oluşturmaya başladı.

Ancak bu kez sözü edilen, "yıkılan değil inşa edilen ve edilecek olan duvarlardı". Berlin Duvarı'nın yıkılışından bugüne kadar geçen sürede 70'ten fazla ülkenin sınırlarını duvar veya çitle çevirdiğini anlatan Deniz Ülke Arıboğan, "Dünyanın ruhu değişti. 1987'de Ronald Reagan'ın Berlin'de yaptığı konuşmadaki 'yıkın bu duvarı' talimatı, şimdilerde yerini Trump'ın 'duvar korur' söylemine bıraktı. 'Sınırları olmayan dünya' kavramı çoktan tarihe gömüldü bile" diyor.

Yüzyılın başında küresel köyden, sınırların geçirgenliğinden, ulusallığın bitişinden söz edilirken, sadece birkaç sene içerisinde sınırların somut bariyerlerle tahkim edilmesinden, elektrikli çitlerden, güvenlik kameralarından, kontrolsüz geçişlerin durdurulmasından bahsedilir olundu.
Değişen küresel paradigmayı akıcı bir dille ve disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alan Arıboğan, Duvar kitabıyla; duvarı sadece taşın taşın üstüne konduğu bir inşaattan ibaret olarak tanımlamanın yetersizliğini, duvarın insan uygarlığı üzerindeki sosyolojik ve psikolojik sonuçları itibariyle da farklı anlamları olan bir tasarım olduğunu anlama ve görme olanağı sunuyor.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Arka Kapak Yazısı:

"Bay Gorbaçov, bu duvarı yıkın!" Ronald Reagan

"Berlin Duvarı insanları ve aileleri ayırmakla kalmadı; birbirlerini karşılıklı olarak nükleer savaş kıyametiyle tehdit eden, Avrupa ve dünyadaki kamplaşmanın sembolüydü." Mihail Gorbaçov

"Açıkçası, insanların göç etmesinin temel sebeplerinin öncelikle yerinde ele alınması gereklidir; araya duvarlar örüp kendinden ayırmak bu sorunu
çözmeyecektir. Geçmişin büyük imparatorluklarından bu konuda ders alınabilir." Angela Merkel

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

"Güney sınırımıza büyük, büyük bir duvar inşa edeceğim ve bunu Meksika'nın ödemesini sağlayacağım." Donald J. Trump

"Kendimizi asla izole etmeyeceğiz. Demir Perde'nin nasıl kötü sonuçlar doğurabileceğini iyi biliyoruz. Bu yola başvurmayacağız. Kimse de bizim etrafımıza duvarlar öremeyecek." Vladimir Putin

"Birleşmiş bir Almanya istemiyoruz. Bu hem uluslararası düzeni bozar hem de ulusal güvenliğimizi tehlikeye sokar." Margaret Thatcher

"Yeni çağın ruhu bu atmosferde şekillenecek ve bu ruh siyasi, toplumsal ve ekonomik alanların yeniden yapılanmasının itici gücü olacak. Eğer köprü mimarları, duvarcı ustalarını yenemezse, 'geleceğimiz' bu duvarların ardında inşa edilecek." Deniz Ülke Arıboğan