Füruzan'dan yeni bir kitap: Kış Gelmeden - Sevda Dolu Bir Yaz

Füruzan'dan yeni bir kitap: Kış Gelmeden - Sevda Dolu Bir Yaz

Füruzan'ın Devlet Tiyatroları'nda yaklaşık 200 kez sahnelenen oyunları, "Kış Gelmeden ~ Sevda Dolu Bir Yaz" adlı kitapta yazarın elinden çıktığı şekliylle ilk kez bir kitapta bir araya getirildi.

Füruzan'ın daha önce defalarca sahnelenen oyunların metni ilk kez bir kitapta bir araya geldi, Yapı Kredi Yayınları "Kış Gelmeden ~ Sevda Dolu Bir Yaz" adlı kitabı okurla buluşturdu. Yayınevi Mısırkalyoniğne 100. doğum yıldönümünde, şairin Dost Yayınları'ndan çıkan 1962 tarihli "Mısırkalyoniğne" kitabının ilk baskısını, Selçuk Demirel'in desenleriyle okura sundu. Yapı Kredi Yayınları ayrıca José Ortega Y Gasset'nin Mehmet Sait Şener tarafından çevrilen "Quijote Üzerine Düşünceler"ini, Carlo Cassola'nın Yelda Gürlek tarafından çevrilen "Bube'nin Sevgilisi"ni, Talat Parman'ın hazırladığı "Psikanaliz Defterleri 1 - Çocuk ve Ergen Çalışmaları"nı, Romain Rolland'ın Adnan Cemgil tarafından çevrilen "Jean-Christophe II"sini ve İlhan Berk 100 Yaşında adlı dosya konusu ile iki aylık edebiyat dergisi Kitap-Lık'ın Kasım-Aralık sayısını da yayınladı. Juan Enriquez ve Steve Gullans'ın "Yapay seçilim ve rastlantısal olmayan mutasyon yeryüzündeki yaşamı nasıl değiştiriyor?" sorusuna yanıt aradıkları "Kendi Evrimimizi Yönetmek" da Olcay Sevimli'nin çevirisiyle raflardaki yerini aldı.

Kış Gelmeden - Sevda Dolu Bir Yaz

Füruzan'ın Kış Gelmeden-Sevda Dolu Bir Yaz adlı yeni kitabı Yapı Kredi Yayınları'ndan çıktı. Daha önce defalarca sahnelenen oyunların metni ilk kez bir kitapta bir araya geldi.

Füruzan, 1997'de "Kış Gelmeden" öyküsünü, 2001'de ise "Sevda Dolu Bir Yaz" öyküsünü oyunlaştırdı. Devlet Tiyatroları'nda yaklaşık 200 kez sahnelenen bu oyunlar günümüzde de repertuarlarda yer alıyor ve sahnelendiklerinde ilgiyle izleniyor. Kitapta bu oyunların metinleri yazarın elinden çıktığı şekliyle yer alıyor.

Sevda Şener, Füruzan'ın Sevda Dolu Bir Yaz oyunu için şöyle der: "Oyunu seyrettiğim akşam yanımda oturan Füruzan, 'Tek kişilik bir tiyatro yapıtı sayılır mı sizce?' diye sordu. Oysa değerli yazar sorunun yanıtını çoktan vermiş, gerilimli ilişkileri yaşamın dramatik anlamını vurgulayacak biçimde, tıpkı çok kişili oyunda olduğu gibi, kurgulamıştı. Ayrıca Sevda Dolu Bir Yaz, yazın sanatının incelikleriyle donatılmış Türkçeyi ne kadar özlemiş olduğumu hatırlattı bana."

Ayşegül Yüksel ise yazarın edebiyatını şöyle yorumlar: "'Füruzan edebiyatımızda bir olaydır' diyor Memet Fuat. Türk toplumunu oluşturan insan manzaralarını hem bireysel duyarlıklar özelinde işleyip, hem de bu duyarlılıkların örtüşüp ve çatışıp genel bir toplum portresini nasıl da yalın bir anlatıma dökebilmiştir yapıtlarında. 'Trajik' olanı yaşandığı anda bileyip keskinleş-tirmektense, akan zaman içinde koyultup bilince gülle gibi oturtan 'Pathos'a, onarılmaz burukluğa, nasıl da dönüştürmüştür."

Mısırkalyoniğne

Gecenin pancurlarını açtım.
Bir yerini dönüyordum, durma oranı yaşıyorum. Eskitiyorum
eskitiyorum kalıyor ne kadar güzel olduğuN.

Selçuk Demirel, İlhan Berk'in 100. doğum yıldönümünde, şairin Dost Yayınları'ndan çıkan 1962 tarihli Mısırkalyoniğne kitabının ilk baskısını resimledi. Yapı Kredi Yayınları'nın tıpkıbasımını gerçekleştirdiği bu kitap İlhan Berkin'in zengin imgeler dünyasına Selçuk Demirel'in kaleminden görsel bir yol açıyor…

Quijote Üzerine Düşünceler

"Ben, kendim ile çevremden müteşekkilim ve eğer çevremi kurtaramazsam kendimi de kurtaramam."

Ortega y Gasset'in 1914'te, 31 yaşındayken yayımladığı kitabı Quijote Üzerine Düşünceler, felsefecinin daha sonra vereceği eserlerin çıkış noktasını oluşturur. Denemelerden oluşan bu kitabında özellikle sanat ve edebiyat alanlarındaki temel düşüncelerini ortaya koyduğu söylenebilir. Gerçekten de 1930'lardan sonra bu eserine göndermelerde bulunacak ve Quijote Üzerine Düşünceler, Ortega y Gasset'in düşüncesinin anlaşılmasında elzem bir eser niteliği kazanacaktır.

Bube'nin Sevgilisi

Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan Carlo Cassola'nın yazdığı, Yelda Gürlek'in çevirdiği "Bube'nin Sevgilisi", iki gencin aşkı üzerinden, savaş sonrası İtalya'sında siyasi ve toplumsal sorunları irdeliyor. 1960 yılında Strega Ödülü'nü alan kitabın bir de filmi var. Claudia Cardinale ile George Chakiris'in başrollerinde oynadığı film, 1963 yılında Luigi Comencini tarafından çekildi.

Yazar Carlo Cassola, İkinci Dünya Savaşı sonrası İtalyan edebiyatının etkin figürlerinden biri olarak öykü ve romanlarıyla dünya edebiyatında önemli bir yer edinmiştir. Savaştan yeni çıkmış toplumların acılarını doğrudan aktaran Yenigerçekçilik akımına özgü yazım tarzını benimsemiş, duygu ve deneyimlerini mütevazı kır hayatıyla renklendirdiği eserlerinde, yazarın hayli etkilendiğini söylediği, James Joyce'un Dublinliler'ini çağrıştıran esintilere rastlamak mümkündür. Cassola'nın tarihsel olaylara tanıklık eden başkahramanları köy hayatının sıradan insanlarıdır.

Çocuk ve Ergenle Çalışmak

Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan Talat Parman'ın hazırladığı, "Çocuk ve Ergenle Çalışmak" kitabı, çocuk ve ergen psikanalizi alanında yayın ve etkinliklerden oluşacak çalışmaların ilk ürünü.

Tijen Demirörs, Sezai Halifeoğlu, Talat Parman, Şeyda Postacı, Alper Şahin ve Neslihan Zabcı'dan oluşan bir yayın kurulu tarafından hazırlanan "Psikanaliz Defterleri - Çocuk ve Ergen Çalışmaları" dizisinin bu ilk kitabında çocuk ve ergenlerle psikanalitik çalışmanın çerçevesi kuramsal ve klinik yönleriyle ele alınıyor. Dizinin amacı çocuk ve ergen ruhsallığı alanında çalışan psikiyatr, psikolog ve psikolojik danışmanlar kadar çocuk ve ergenlerle çalışan eğitimciler, dahası çocuk ve ergen sağlığı alanının sorumlusu hekimler, hemşireler ve sosyal hizmet uzmanlarına psikanalizin katkısını sunmak..

Psikanalizin ayrılmaz bir parçası olan çocuk ve ergen psikanalizi alanında özgün yazılara ve çevirilere yer veren kitaba, Yapı Kredi Yayınları'nın Cogito Dizisi'nde yer alacak bir kitap dizisi de eşlik edecek. Bu çalışmanın bir diğer amacı da aynı alanda yapıtların yayımlanacağı Cogito Dizisi ile birlikte Türkiye'de bir çocuk ve ergen psikanalizi kitaplığının oluşturulması.

Jean-Chrıstophe II

1915 yılında Nobel Ebebiyat Ödülü alan yazar Romain Rolland, "nehir roman" türünün ilk örneği olan en büyük romanı Jean-Christophe'ta dâhi bir müzisyenin doğumundan ölümüne hayatını anlatırken, bir yandan da paranın her şeye egemen olduğu, sahte şöhretlerin yavan ürünlerle fikir ve sanat alanında cirit attıkları burjuva toplum düzenini acımasızca eleştiriyor.
Romain Rolland'ın 1904'te yazmaya başlayıp 1912'de tamamladığı, 10 kitaptan oluşan bu devasa eseri, Yapı Kredi Yayınları 3 ciltte bir araya getirdi.

Artık vatanı yetmez olur Christophe'a...

"Kendisinde adlandıramadığı bir kuvvetin doğmakta olduğunu hisseder: Kuşlarda, tıpkı denizin gelgiti gibi, belli zamanlar dayanılmaz bir güçle birdenbire uyanan o esrarengiz kuvveti, Büyük Göçler içgüdüsünü...

Herder'in ve Fichte'nin kitaplarını okurken, kendininkine benzeyen ruhlara rastlamıştı, üstünde yaşadığı toprağa kölece bağlanmış 'toprağın çocukları' değildi bunlar, hiç yılmadan yüzlerini ışığa çeviren 'güneşin çocukları'ydı."

Ama nereye gidecektir Christophe? Annesini nasıl tek başına bırakacaktır? Çaresizlik içinde çırpınırken hiç beklenmedik bir olay onun adına karar verecek ve onu yeni ufuklara ulaştıracaktır.

Kendi Evrimimizi Yönetmek 

Otizm, astım, obezite ve alerji gibi durumların görülme oranları neden daha önce hiç olmadığı kadar hızla yükseliyor? Neden insanlar daha uzun süre yaşıyor, daha akıllı hale geliyor ve çok daha az sayıda çocuk sahibi oluyorlar? Yaşam tarzımız doğmamış çocuklarımızı ve torunlarımızı nasıl etkileyebilir? Darwin bugün yaşasaydı, bu yeni dünyayı nasıl açıklardı? İnsan yavruları en sonunda farklı bir ya da birkaç türe dönüşebilir mi?

Gelecekbilimci Juan Enriquez ve bilim insanı Steve Gullans ortak kitapları Kendi Evrimimizi Yönetmek'te bazen bilinçli bazen bilinçsiz bir şekilde evrimin yönünü nasıl değiştirdiğimize dair keyifli ve ilgi çekici bir zihinsel tura rehberlik ediyorlar.

2018 Kasım-Aralık/ Kitap-Lık

Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanmakta olan kitap-lık dergisinin 200. sayı dosya konusu İlhan Berk. kitap-lık dergisi ayrıca, geride bıraktığı 25 yıl ve 200 sayının anısına, Harf Devrimi'nin 90. yılı dolayısıyla, Davut Yücel'in tasarladığı 50X70 boyutlarında bir alfabe afişi armağan ediyor.

"İlhan Berk 100 Yaşında" dosyasını Gonca Özmen hazırladı. Dosyada Yalçın Armağan, Veysel Öztürk, Ersun Çıplak, Deniz Durukan, Necati Tonga'nın yazıları yer alıyor. "İlhan Berk sizin için hangi sözcük?" başlıklı soruşturmaya katılanlar Ahmet Güntan, Gülseli İnal, Veysel Çolak, Neşe Yaşın, Ömer Erdem, Nazmi Ağıl, Elif Sofya, Bâki Ayhan T., Asuman Susam, Murat Üstübal, Derya Çolpan, Veysi Erdoğan, Seyyidhan Kömürcü. Dosyanın son bölümündeyse şairin Ferit Edgü ve Gonca Özmen'e mektupları var.

Hasan Bülent Kahraman'ın "Anlar/Zamanlar" günlüğü; Mehmet Ergüven, Oğuz Demiralp, Hüseyin Kıran, Orhan Kâhyaoğlu, Mukadder Özgeç, Burcu Şahin, Robert Schild, Necmi Sönmez'in yazıları; Mehmet Can Doğan'la Duygu Kankaytsın'ın yaptığı söyleşi; Bâki Asiltürk-Sinan Bakır'ın Diyalojik Okuma'sı; Doğan Yarıcı, B. Nihan Eren, Alper Uygur, Demet Çizmeli, Eylem Ata Güleç, Arda Kıpçak'ın öyküleri; Murat Alpar'ın çağdaş Danimarkalı şair Per Højholt'dan çevirdiği seçme şiirler kitap-lık dergisinin 200. sayısında.

{$ item.Title $}
{$ item.Title $} © {$ item.Files[0].Sources[0] $}
{$ item.DailyVideosDetails.Section_Title $}
{$ item.Title $}
{$ item.DailyVideosDetails.Section_Title $}
{$ item.Title $}
{$ item.DailyVideosDetails.Section_Title $}
{$ item.Title $}
{$ photo.Metadata.Title $}
{$ item.DailyVideosDetails.Section_Title $}
 
LG
MD
SM
XS