İsmail Saymaz'dan yeni kitap: 'Türkiye'de IŞİD Örgütlenmesi ve Eylemleri'

İsmail Saymaz'dan yeni kitap: 'Türkiye'de IŞİD Örgütlenmesi ve Eylemleri'

Gazeteci İsmail Saymaz'ın IŞİD militanlarının Suriye sınırından nasıl Türkiye'ye girebildiklerini, dinlenmelerine rağmen nasıl eylem yaptıklarını, örgütün insanları nasıl "ikna" ettiğini gözler önüne serdiği kitabı, "Türkiye'de IŞİD Örgütlenmesi ve Eylemleri" okurla buluşuyor.

İletişim Yayınları gazeteci İsmail Saymaz'ın yeni araştırması Türkiye'de IŞİD'i 6 Ekim'de yayımlıyor. Yayınevi ayrıca Mehmet Ertan'ın "Aleviliğin Politikleşme Süreci"ni; Murat Koyuncu, Hakan Mıhcı ve Erinç Yeldan'ın derlediği "Geçmişten Geleceğe Türkiye Ekonomisi"ni; Güner Doğan'ın 17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı-Venedik ilişkilerini anlattığı "Venediklü ile dahi sulh oluna"yı; Nilgün Sonkan'ın aklını kaybetmiş insanın hikâyesini anlattığı kitabı "Mahallenin Delisi" ve Ece Erdoğuş'un son romanı "Kolpa"yı da okurun beğenisine sunuyor.

Türkiye'de IŞİD Örgütlenmesi ve Eylemleri

İletişim Yayınları gazeteci İsmail Saymaz'ın yeni araştırması Türkiye'de IŞİD'i yayımlıyor. Saymaz, IŞİD militanlarının Suriye sınırından nasıl Türkiye'ye girebildiklerini, dinlenmelerine rağmen nasıl eylem yaptıklarını, örgütün insanları nasıl "ikna" ettiğini gözler önüne sererken, açılan bütün dava dosyalarını da titizlikle inceleyerek genel bir değerlendirmede bulunuyor.

IŞİD'in 2011-2015 yıllarında etkilediği, devşirdiği, eğittiği ve savaştırdığı kitle, güvenlik ve toplumsal barış açısından tehdit olmayı sürdürüyor. Peki aylarca telefonları dinlenen, takip edilen IŞİD militanları, son derece kanlı eylemleri nasıl yapabildi? Suriye sınırından cihatçı savaşçı geçişi nasıl örgütlendi? Yıllarca nasıl militan devşirdiler, Selefilik nasıl yayıldı?

Aleviliğin Politikleşme Süreci

Yayınevi, Mehmet Ertan'ın Aleviliğin Politikleşme Süreci adlı incelemesini de yayımladı. Aleviliğin politikleşme sürecini 1960'lı yıllardan başlayarak ele alan Ertan, 1960-1980 arasında bu politikleşmenin "örtük" olarak yaşandığını, 80'li yıllardan itibaren ise Alevi hareketinin sosyal bir harekete dönüşerek toplumsallaştığını belirtiyor. Aynı zamanda yaşanan bu "uyanış"ın altında yatan sebepleri de inceleyen Ertan, Alevi sosyal ve siyasî hareketinin son otuz yılının geniş bir dökümünü sunuyor.

Modern Türkiye tarihinde Aleviliğin politikleşmesinin 1960'lardan başlatılabilecek olan seyrinde, ne gibi aşamalar tespit edebiliriz? Mehmet Ertan, 1960-1980 dönemini, "örtülü politikleşme" olarak ele alıyor. 1980'lerden '90'lara geçerken ise, kimlik politikasının belirleyici hale geldiğini ve Aleviliğin müstakil bir sosyal harekete kaynaklık ettiğini gözlüyor.

Geçmişten Geleceğe Türkiye Ekonomisi

Murat Koyuncu, Hakan Mıhcı ve Erinç Yeldan tarafından derlenen Geçmişten Geleceğe Türkiye Ekonomisi İletişim Yayınları tarafından yayımlanıyor. Her biri alanından uzman olan isimler tarafından kaleme alınan makalelerden oluşan kitap, 2008-2009 yıllarında küresel çapta yaşanan krizin Türkiye ekonomisine etkilerini incelerken, ticaret, finans, sanayi, yoksulluk, gelir dağılımı gibi kavramlar üzerinden Türkiye ekonomisinin geniş ve güncel bir panoramasını sunuyor.

Türkiye ekonomisini, 2008-2009 küresel krizinin etkileri ve sonuçları çerçevesinde inceleyen yazılar, elinizdeki derlemenin odağını oluşturuyor. Bu bağlamda sanayileşme ve sanayisizleşme sorunlarına, özel bir önemle eğiliniyor. İmalat sanayi, ticaret ve finans sektörüyle ilgili gelişmeler, yine bu bağlamda ve makroekonomik analiz açısından ele alınıyor. Gelir dağılımı ve yoksulluğun -yolsuzlukla da ilişkisi içinde!- "gerçek" bir muhasebesini yapan incelemeler, bu tabloyu bütünlüyor. Disiplinlerarası yaklaşım esiniyle, Türkiye ekonomisini anlamada ve yorumlamada edebiyattan yararlanmanın imkânlarına dikkat çeken bir katkıyla da renklenen bir tablo…

Mahallenin Delisi

Nilgün Sonkan'ın aklını kaybetmiş insanın hikâyesini anlattığı kitabı Mahallenin Delisi de İletişim Yayınları tarafından okurla buluşturuluyor. Sonkan "deli"leri "normal" insanlarla kurdukları ilişkiden sosyal hayatın içinde nasıl var olduklarına dek çeşitli alanlarda gözlemlerken, biz okurlara da insanlık halleri üzerine yeniden düşünmenin fırsatını sunuyor. Hem anlattıkları hem de anlatma tarzıyla alanının etkin çalışmalarından olmaya aday…

"Deli"ye, onun gerçekliğine, hayat tarzına, hayat görüşüne hem akılla hem gönül gözüyle bakıyor Nilgün Sonkan; ve "deli"nin, onunla ilişki içindeki "normal"lerle bir ortak hayatı, bir fiilî ve duygusal alışverişi olduğunu gösteriyor. "Normal" ile "deli" arasındaki sınıra takılıp kalmadığımızda görebileceklerimizi gösteriyor böylelikle. "Deli", kendi bedeniyle ve başkalarıyla kurduğu ilişkiyle, sokakta nasıl bir yaşam kurar? Onun oyun ve hikâye kurma "performansı" nasıl bir bir varoluş tarzı meydana getirir?

"Venediklü ile dahi sulh oluna"

İletişim Yayınları, Güner Doğan'ın Venediklü ile Dahi Sulh Oluna adlı tarih incelemesini yayımladı. Doğan, 17. ve 18. yüzyıllar arasında Osmanlı ile Venedik arasında yaşanan rekabet ve savaşlar üzerinden bu iki devlet arasındaki ilişkinin zengin bir dökümünü sunarken, yaşanan diplomatik mücadeleyi de tüm canlılığıyla okura yansıtıyor. Hem Venedik hem Osmanlı kaynaklarını titizlikle inceleyen, alanında başvuru kaynağı niteliğinde bir tarih kitabı…

Kolpa

İletişim Yayınları daha önce Tuhaf Hikâyeleri Sever Misiniz? adlı romanını yayımladığı Ece Erdoğuş'un bu kez Kolpa'sını yeniden edebiyatseverlerin beğenisine sunuyor. Erdoğuş, hayatı savrulmalarla geçen bir delikanlının hikâyesini dertler, hayal kırıklıkları, terk edişler ve tehditler üzerinden anlatırken, Türkçe edebiyatta önceden fazla konu edilmeyen bir dönem olan "ergenlik" üzerine sıradışı bir roman ortaya koyuyor.

{$ nextTitle $}
{$ item.Title $}
{$ item.Title $} © {$ item.Files[0].Sources[0] $}
{$ item.Title $}
{$ item.Title $}
ilgili haberler
 
LG
MD
SM
XS