Salâh Birsel'den sanatçıların yaşamöyküleri: Bir Zavallı Sarı At

  1. Kültür Sanat
  2. Kitap
Salâh Birsel'den sanatçıların yaşamöyküleri: Bir Zavallı Sarı At
Salâh Birsel'den sanatçıların yaşamöyküleri: Bir Zavallı Sarı At

Salâh Birsel, "Bir Zavallı Sarı At" adlı denemesinde caz sanatçısı ve saksofon virtüözü Charlie Parker’dan intiharını anbean kaydeden Beşir Fuat’a; Virginia Woolf’tan James Joyce’a ve Henry Miller’a dek pek çok kişinin hayatından çeşitli kesitleri bir araya getiriyor.

Sel Yayıncılık, Salâh Birsel'in sanatı ve sanatçıları yaşamöyküleriyle ele aldığı denemesi "Bir Zavallı Sarı At", Portekizli şair ve yazar Fernando Pessoa’nın Işık Ergüden tarafından Türkçeye çevrilen romanı "Anarşist Banker" ve Fransız edebiyatının sıradışı kalemi Henri Michaux'nun 30’lu yılların başlarında gerçekleştirdiği uzak Asya yolculuğunu anlattığı ve Rahime Sarıçelik Abbasbeyli tarafından Türkçeye çevrilen "Asya’da Bir Barbar" adlı kitapları okurla buluşturdu.

Bir Zavallı Sarı At

Denemelerine Kaşıkçı Elması gözüyle bakan ve her denemesinde rozası altın değerinde yeni Kaşıkçı’lar türetmeye çalışan Salâh Birsel, sanatı ve sanatçıları yaşamöyküleriyle ele alarak okurlarını merak dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

Bir Zavallı Sarı At, caz sanatçısı ve saksofon virtüözü Charlie Parker’dan intiharını anbean kaydeden Beşir Fuat’a; Virginia Woolf’tan James Joyce’a ve Henry Miller’a dek pek çok kişinin hayatından çeşitli kesitleri bir araya getiriyor. Kusursuz üslubuyla müziğin şehirle, sinemanın edebiyatla buluştuğu satırlar kaleme alan Birsel, kimsenin bilmediği bir Beyoğlu defterini de okurlarına açıyor.

“Bu anlattıklarımız çığlık kuşlarıdır.”

Salâh Birsel, 1919’da doğdu. İlk şiiri 1937’de Gündüz dergisinde çıktı. Günlüklerini 1950’de Beş Sanat dergisinde yayınlamaya başladı. Türk şiirinde özgün bir yer edinen Birsel daha çok aklın ve zekânın egemenliğini ön planda tutan, şairanelikten uzak, yergici şiirlere ağırlık verdi. Asıl ününü 1970’ten sonra yayınladığı 1001 Gece Denemeleri ve Salâh Bey Tarihi olarak adlandırdığı dizi kitapları ve günlükleriyle elde etti. Şair ve deneme yazarı Salâh Birsel 1999’da vefat etmiştir.

Hacivat Günlüğü ile başlayan Günlükler dizisinin tüm kitapları yayınevimiz tarafından yayınlanacaktır.

Salâh Birsel’in Sel Yayıncılık'tan yayınlanan kitapları: 1001 Gece Denemeleri: Amerikalı Tolstoy, Gandhi ya da Hint Kirazının Gölgesinde, Hafiyeler Önde Gider, Kurutulmuş Felsefe Bahçesi, Nezleli Karga, Paf ve Puf, Şiir ve Cinayet, Şişedeki Zenci, Yapıştırma Bıyık / Salâh Bey Tarihi: Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu, Boğaziçi Şıngır Mıngır, İstanbul-Paris, Kahveler Kitabı, Sergüzeşt-i Nono Bey ve Elmas Boğaziçi / Roman: Dört Köşeli Üçgen / Günlük: Hacivat Günlüğü / Şiir: Köçekçeler (Bütün Şiirleri) Bunların yanı sıra şair dostu anısına hazırladığı Rüştü Onur (Şiirleri - Mektupları - Ardından Yazılanlar) kitabı da Sel Yayıncılık tarafından yayınlandı.


Anarşist Banker

Dünya edebiyatının en yetkin ve üretken kalemlerinden Fernando Pessoa’nın bir dergide sessiz sedasız yayınladığı tek anlatısı olan Anarşist Banker, Pessoa evreninin tüm dünya dillerinde köşe taşlarından biridir.

Antikçağ felsefesine özgü diyalog yöntemiyle sofizmin ve paradoksların gücünü maharetle kullanan, keskin bir retorik sergileyen mizah yüklü bu metin, kışkırtıcı paradokslarla ve abese varan akıl yürütmelerle zihnin sınırlarını zorlar. Bir yandan hâlâ içinde yaşamakta olduğumuz burjuva toplumun ikiyüzlülüğüne ve yalanlarına, paranın ve gücün tahakkümüne, diğer yandan ise bu düzeni yıkma iddiasındaki düşünce ve hareketlerin benzer bir tahakkümü yeniden örgütleme potansiyeline edebiyatın sınırları içinde ışık tutar.

Anarşist Banker, ustalıklı diyaloglar ve leziz görüş alışverişleriyle dokunmuş, berrak ve akıcı, yayınlandığı dönemden ziyade günümüzde ses getirecek türden, infilak gücü yüksek, yakıcı ve zihin açıcı bir metin.

Fernando António Nogueira Pessoa, (1888-1935), Portekizli şair ve yazar. Çocukluk ve ilkgençlik yılları Güney Afrika’da geçti. Öğrenimini Capetown ve Durban’da İngilizce olarak yaptı. 1905’te Lizbon’a döndü. İlk şiirlerini İngilizce yazan Pessoa, Portekiz’de modernizmin öncüleri arasında yer aldı; hareketin sözcülüğünü yapan Orpheu dergisini yakın dostu Mário de Sá-Carneiro ile kurdu (1915), 1922’den itibaren Contemporânea dergisine destek oldu, Athena dergisinin kuruluşuna katkıda bulundu (1924).

Şiirlerinin yanı sıra deneme ve eleştirilerini dergilerde yayınladı, eleştiri yazılarıyla polemiklere yol açtı. Ölümünden sonra uluslararası boyutaüne kavuşan Pessoa’nın sağlığında yayımlanan tek Portekizce kitabı Mensagem’dir (Mesaj, 1934). Yazar bu yapıtıyla Antero de Quental Ödülü’nü kazandı ancak Salazar’ın vereceği ödülü protesto ederek almadı. Yayınladığı şiir kitapları arasında şunlar sayılabilir: 35 Sonnets (1918), Antinous (1918), English Poems I-Antinous II (1921), English Poems III-Epithalamum (1921).

Ölümünden sonra şiirleri şu başlıklar altında kitaplaştırılmıştır: Poesias de Fernando Pessoa (Fernando Pessoa’nın Şiirleri, 1942), Poesias de Alvaro de Campos (Alvaro de Campos’un Şiirleri, 1944), Poemas de Alberto Caeiro (Alberto Caeiro’nun Şiirleri, 1946), Odes de Ricardo Reis (Ricardo Reis’in Od’ları, 1946), Poemas dramaticos de Fernando Pessoa (Fernando Pessoa’nın Dramatik Şiirleri, 1952), Poesias ineditas [1930-1935] (Yayınlanmamış Şiirler, 1955), Poesias ineditas [1919- 1930] (Yayınlanmamış Şiirler, 1956); düzyazılarından bazıları da şunlardır: Paginas íntimas de auto-interpretação (Kendikendini-yorumlama Üstüne Özel Yazılar, 1966), Paginas de estetica e de teoria e crítica literárias (Estetik ve Edebi-yat
Kuramı ve Eleştirisi Üstüne Yazılar, 1967), Textos filosoficos (Felsefe Metinleri, 1968). Türkçeye çevrilmiş yapıtlarından bazıları şunlardır: Huzursuzluğun Kitabı, Anarşist Banker, Şeytanın Saati.

Asya’da Bir Barbar

Fransız edebiyatının sıradışı kalemi Henri Michaux, 30’lu yılların başlarında gerçekleştirdiği uzak Asya yolculuğunu Asya’da Bir Barbar’da anlatıyor. “İki hayal arasındaki gerçek” olarak adlandırdığı bu yolculuk sırasında, yaşamında ilk kez gördüğü topraklardan ve halklardan edindiği izlenimleri kendi gerçeklik süzgecinden geçirerek özümsüyor. Bu halklar ile Batı Avrupa halklarının farkları ve Avrupalıların onların kültürel pratiklerinden öğrenebilecekleri şeyleri iyi niyetli fakat uzlaşmaz bir bakış açısıyla, esprili bir dille anlatıyor. Bir başkasının yolculuğuymuş, bir başkasının keşifleriymiş gibi bir yandan kendisini yabancılaştırarak, bir yandan da Batılı perspektife yabancılaşarak tuttuğu bu yolculuk güncesinde hakim kanıyı alaşağı edip Batı’nın barbarlığını şiirselliği elden bırakmadan vurguluyor.

Hindistan, Endonezya, Çin ve Japonya topraklarında kaleme aldığı bu güncenin direncine ve kişilikli tarzına bizzat yenik düşen Michaux, okurları etkisi altına alacak metniyle ilk kez Türkçede...

Henri Michaux, (1899-1984), Belçika kökenli Fransız yazar, şair ve ressam. Erken yaşlarda kitaplara ilgi duysa da, tıp öğrenimini bırakarak tayfa olup denizlere açılır. Aynı dönemde farklı tarzlarda yazmaya başlar. Tüm dünyayı dolaşırken Fransa’yla ve Fransızcayla özel bağlar kurar. Şiirsel metinlerin yanı sıra gerçek ya da hayali yolculuk günlükleri, uyuşturucu deneyimleri ve aforizmalar da kaleme almıştır. Yazının yanında resimle ve çizim sanatıyla, kaligrafiyle ilgilenir. Tıbba ve psikiyatriye ilgisi hep sürmüştür. Çok sayıda eseri vardır.

{$ nextTitle $}
{$ item.Title $}
{$ item.Title $} © {$ item.Files[0].Sources[0] $}
{$ item.Title $}
{$ item.Title $}
{$ item.Title $}
ilgili haberler
 
LG
MD
SM
XS