Meczup Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? Meczup Kime Denir?

Meczup Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? Meczup Kime Denir?

Meczup Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? Meczup Kime Denir?

Cezbetmek fiili, kendine doğru çekmek anlamına gelir. Bu kelime hem fiziksel hem de güzellik ve estetik gibi soyut kavramlar için kullanılır. Bir kişinin beğenilmesini sağlayan özelliklerin tümü de cazibe olarak adlandırılır. Cazibe sözcüğünün Türkçe karşılığı albeni ve çekiciliktir. "Cezb" kökünden türeyen diğer bir sözcük ise meczuptur. Sözlük anlamı deli olan meczup tasavvufta ve divan edebiyatında farklı anlamlarda kullanılmıştır.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

 Meczup Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Meczup kelimesinin sözlük anlamı, bir yerin ya da kimsenin etkisi altında kalıp ona doğru çekilen ve karşı cinsin cazibesine kapılan kişidir. Günümüzde aşık anlamında kullanılan bu sözcük, meclup ile eş anlamlıdır. Ancak meclup kelimesi Arapça ve Farsça konuşulan ülkelerde çok daha yaygındır.

 Gönlünde ilahi aşktan başka bir şeye yer olmayan, Allah aşkıyla yanıp tutuştuğu için sürekli vecd halinde olan kişilere de meczup denir.

 Meczup İle Eş Anlamlı Kelimeler

 1- Divane

 Farsça kökenlidir. Karasevdaya tutulan erkekler için "deli divane" deyimi kullanılır.

 2- Rind

 Divan edebiyatında Rind ve Zahidin atışmaları meşhurdur. Zahit, dinin sadece görünen yüzüyle ilgilenir. Rind ise, dini iman ve ibadet yönüyle değil ilahi aşk bakımından ele alır. Bu nedenle zahit cehennem korkusuyla ibadet ederken, rind olanlar sadece Allah'ı sevdikleri için ona ibadet ederler.

 3- Kalender

 Herkese hoşgörüyle yaklaşan, dünya malı gözünde olmayan kişilere kalender denir.

 Meczup Kime Denir?

 Allah aşkıyla ve ahiret özlemiyle yanıp tutuşan, bu nedenle dünya nimetlerine hiç önem vermeyen kişiler, meczup olarak adlandırılır. Ünlü halk masallarımızda anlatılan Mecnun, Ferhat ve Kerem, birer meczuptur. Biri Leyla için çöllere düşer. Diğeri dağları deler.

 Sevgilisi için her şeyi göze alan, dünya hayatından çok ahiret için yaşayan dervişlere meczup veya Şeyda denir.

 Örnek Cümle:

 "Biz de meczup olduk yar yolunda."

Sadist Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? Sadist Kime Denir?

Sadist Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? Sadist Kime Denir?