Muzdarip Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? Muzdarip Olmak Ne Demek?

Muzdarip Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? Muzdarip Olmak Ne Demek?

Muzdarip Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? Muzdarip Olmak Ne Demek?

Muzdarip kelimesinin anlamı sözlüklerde yer almak ile beraber sözlük anlamı ile pek çok kişi tarafından cümle içerisinde kullanılmaktadır.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Türkçe zengin bir dil olması sebebiyle bir kelimenin birden fazla anlamı olabilmektedir. Bu kelimelerden birisi de muzdarip kelimesidir. Muzdarip kelimesi genellikle acı çeken kişi veya kişiler için kullanılmaktadır. 

Muzdarip Nedir?

Muzdarip kelimesi literatüre çok eski yıllarda girmiş bir kelimedir. Çok eski zamandan bugüne kadar kullanılmaya devam etmiş olan muzdarip kelimesinin anlamı iki farklı şekilde açıklanmaktadır. Muzdarip kelimesinin anlamları şu şekildedir:

 - Yaşanan bir olaydan dolayı kendisini kötü hisseden

- Canı sıkkın, üzüntülü, kırgın, bedbin, damlı

TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Muzdarip kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. Muzdarip kelimesi ızdırap kelimesinden türemiş bir sözcük olup hissedilen acı, üzüntü anlamına gelmektedir. Muzdarip kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüklerinde anlamı şu şekilde belirtilmektedir:

- Izdırap ve acı çeken

Muzdarip kelimesi yerine Türkçe kökenli Izdırap kelimesi de kullanılabilir. Fakat her ne kadar Arapça kökenli olsa da muzdarip kelimesi de dilimize yerleşmiş ve pek çok yerde kullanılan kelimeler arasında yerini almaktadır. Muzdarip kelimesi ile ilgili örnek cümle şu şekilde verilebilir:

Haber devam ediyor
Haberin devamı

- Bu baş ağrısı beni üç gündür muzdarip etti.

Muzdarip Olmak Ne Demek?

Muzdarip kelimesi ile beraber muzdarip olmak veya muzdarip etmek terimleri de çok sık kullanılmaktadır. Muzdarip olmak herhangi bir durum karşısında mağdur olmak veya acı çekmek anlamında kullanılır. Bu anlamı ile cümle içerisinde kullanmak mümkündür.

Bununla beraber muzdarip etmek terimi de çok sık kullanılmaktadır. Muzdarip etmek ise birinin başka bir kişiyi herhangi bir durumdan dolayı zor durumda bırakması veya herhangi bir sebepten dolayı mağdur bırakması anlamına gelmektedir. Bu anlamı ile cümle içerisinde kullanmak mümkündür. 

Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber