Önsöz Tdk Doğru Yazılışı... Önsöz Mü, Ön Söz Mü Nasıl Yazılır?

A A

25.04.2021 - 17:28

Roman, öykü gibi kurgusal metinlerin ve makale, anlatı gibi düşünce yazılarından oluşan kitapların ilk sayfasında yer alan açıklama yazısına ön söz denir. Mukaddime ve dibace kelimeleriyle eş anlamlı olan Ön söz, eser sahibi tarafından değil başka bir yazar tarafından kaleme alınır. Sadece eser hakkında bilgi veren ön sözler olduğu gibi, okura yazarın hayatı ve eserleri hakkında detaylı bilgiler sunan ön sözler de mevcuttur.

Önsöz Tdk Doğru Yazılışı... Önsöz Mü, Ön Söz Mü Nasıl Yazılır?

 Önsöz TDK Doğru Yazılışı

 TDK'ya göre önsöz kelimesinin doğru yazılışı şu şekildedir:

 ''Ön Söz''

 Önsöz mü Ön Söz mü Nasıl Yazılır?

 Ön sıfatı ve söz kelimesinden oluşan önsöz kelimesinin ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı birçok kişi tarafından merak ediliyor.

 Ön söz kelimesi birleşik isim değil bir tamlamadır. Türkçede yer alan tüm tamlamalar ayrı yazılır.

 Kelimenin Doğru Yazılışı Ön Söz değil Önsöz şeklindedir.

 Örnek Cümleler

 1- Ön sözünü okuyunca bu kitabın tam benlik olduğunu hemen anladım. (Doğru)

 2- Yeni kitabımın ön sözünün sizin gibi değerli bir yazar tarafından yazılmış olması beni çok mutlu etti. (Doğru)

 3- Bu romanının önsözünü daha çok deneme türündeki eserlerinden tanıdığımız Orhan Burian yazmış. (Yanlış)

 Not: Bazı kitapların son sayfalarında, okurlar için kitabın kısa bir değerlendirmesini yapan ve genellikle birkaç sayfadan oluşan yazılar yer alır. Bu yazılara son söz adı verilir. Son söz kelimesi de ön söz gibi ayrı yazılır.