Saygıdeğer Nasıl Yazılır? Saygıdeğer TDK Doğru Yazılışı... Saygıdeğer Mi Saygı Değer Mi?

Saygıdeğer Nasıl Yazılır? Saygıdeğer TDK Doğru Yazılışı... Saygıdeğer Mi Saygı Değer Mi?

Saygıdeğer Nasıl Yazılır? Saygıdeğer TDK Doğru Yazılışı... Saygıdeğer Mi Saygı Değer Mi?

Bazı kelimeler Türkçe de ayrı bazıları ise kurala uygun şekilde bitişik olarak ele alınır. Bu kelimeler içerisinde saygıdeğer sözcüğü gelir ve iki kelimenin birleşmesi ile bitişik olarak değerlendirilir. Bu konuda yapılan çok sık yazım hatası ise kelimelerin ayrı biçimde ele alınmasıdır.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Ancak kelimeler bir araya gelerek kendi içerisinde özel bir anlam ortaya çıkarır. Bu anlamı ise saygı duyulması gereken, muhterem ve benzeri gibi anlamlar kapsamında değerlendirilir. Bu şekilde doğru yazımı ile farklı yerlerde amaca uygun kullanılabilir.

Saygıdeğer Nasıl Yazılır?

Bu kelimenin doğru şekilde ele alınmış ve yazılış hali Bitişik olarak öne çıkar. Saygı ve değer kelimeleri kendi içerisinde ayrı yazıldığı zaman farklı biçimlerde bir anlam yaratır. Ancak Bitişik olarak ele alındığı vakit ise saygıdeğer biçiminde yazılır ve kendini özel bir anlam çıkarır. Saygı duyulması, saygı verilmesi gereken ve muhterem gibi anlamlara sahiptir.

Saygıdeğer TDK Doğru Yazılışı

Bitişik olarak ele alınması ve yazılması gereken kelimeler arasında saygıdeğer sözcüğü yer almaktadır. Bir kişiyle konuşurken karşı tarafın ne kadar saygılı ve muhterem olduğunu anlatmak amaçlı bu kelime değerlendirilir. Yani saygıyı hak eden ve değer gören kişi veya kişiler olarak öne çıkar. Bu kelimenin doğru biçimde yazılması için ise iki kelimenin bir araya gelerek birleşik olarak kullanılması gerekir.

Saygıdeğer mi Saygı Değer mi?

Türkçede birçok kelimenin ayrı ya da bitişik olarak hataya maruz kaldığını söylemek gerekir. Bu bağlamda hata yapılmaması için saygıdeğer sözlüğü bu şekilde bitişik olarak yazılmalıdır.

- Saygıdeğer (Doğru)

- Saygı değer (Yanlış)

Görüldüğü şekilde ilk kelimede olduğu gibi saygı ile değer sözcükleri bir araya gelerek bitişik olarak yazılmalıdır. Türk Dil Kurumu dahilinde bu sözcük bitişik olarak kendi içerisinde yarattığı anlam ile kullanılır. 

Sen De Nasıl Yazılır? Sen De TDK Doğru Yazılışı... Sen De Mi Sende Mi?

Sen De Nasıl Yazılır? Sen De TDK Doğru Yazılışı... Sen De Mi Sende Mi?