Temyiz Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? Temyiz Etmek Ne Demek?

Temyiz Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? Temyiz Etmek Ne Demek?

Temyiz Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? Temyiz Etmek Ne Demek?

Çok sık karşılaşılan kelimelerden birisi de temyiz kelimesidir. Özellikle mahkeme ile ilgili durumlarda duyulan bu kelimenin anlamı da merak edilmektedir. Temyiz kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığında ise anlamının yer aldığını söylemek mümkündür. Bu sebeple Türk Dil Kurumu sözlüklerinden kökenini ve anlamını öğrenerek günlük hayatta cümle içerisinde kullanmak mümkündür. 

Temyiz Ne Demek?

Temyiz kelimesinin anlamı iki farklı anlam üzerinden değerlendirilmektedir. Temyiz kelimesinin anlamlarından birisi de hukuk anlamıdır. Temyiz kelimesi ayırt etme anlamına gelmektedir. Bununla beraber mahkemelerin verdiği kararların kanun yönünden incelenmesini sağlayan yönteme de temyiz adı verilmektedir. Temyiz kelimesinin anlamlarına bakıldığında ayırt etme dışında, seçme, ayırma gibi anlamları da bulunmaktadır. Bununla beraber hukukta doğrudan yanlıştan ayrılan kurul olmaktadır. 

Temyiz TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu sözlüklerinde temyiz kelimesinin anlamını öğrenmek mümkündür. TDK sözlüklerine göre temyiz kelimesinin anlamı şu şekildedir:

 - Ayırt etme

 - Mahkemelerce verilen kararın kanun ve usul yönünden incelenmesini sağlayan yasal yol.

Temyiz kanun yolu bölge adliye mahkemelerinde verilmiş olan kararların hukuki açısından değerlendirildiği son aşamayı tanımlamaktadır. Ayrıca temyiz incelenmesi hukuk yargılaması ve ceza yargılaması birbirinden de farklılık göstermektedir. Temyiz kanununa ilişkin hükümler ise 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 286 - 307 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Temyiz ile ilgili pek çok örnek vermek mümkündür. Temyiz kelimesi cümle içerisinde kullanılışı şu şekilde olabilir:

- Sonunda temyizde beraat ettim.

Temyiz Etmek Ne Demek?

Temyiz kelimesi iki farklı anlamda incelenmektedir. Bunlardan birisi de ayırt etmek kelimesidir. Temyiz kelimesi ayırt etme anlamına gelmektedir. Bu anlamda temyiz kelimesinden türemiş olan temyiz etmek kelimesi de günlük hayatta çok sık kullanılmaktadır. Temyiz etmek şu anlama gelmektedir:

- İyiyi kötüyü ayırt edebilmek.

Tenkit Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? Tenkit Etmek Ne Demek?

Tenkit Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? Tenkit Etmek Ne Demek?